Udvalget for Digitalisering og Its lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 79

Forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven og lov om Det Centrale Personregister. (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester m.v.).

Justitsministeriet

2023-24

L 79 A

Forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven. (Justering af aldersgrænsen for samtykke til behandling af personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester).

Justitsministeriet

2023-24

L 79 B

Forslag til lov om ændring af databeskyttelsesloven og lov om Det Centrale Personregister. (Ophævelse af bestemmelser om behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring, undtagelse fra oplysningspligten og indsigtsretten hos Procesbevillingsnævnet og tilpasning af indsigtsretten hos Folketingets Ombudsmand).

Justitsministeriet

2023-24

L 33

Forslag til lov om ændring af lov om MitID og NemLog-in. (Ret til anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in til autentifikation i interne it-systemer og mulighed for tilslutning til MitID-løsningen for juridiske enheder, som er registreret i et andet EU-/EØS-land).

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling

2023-24

L 26

Forslag til lov om ændring af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v. og lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Universalopladere til mobiltelefoner m.v., regler om kommunal støtte til bredbåndsudrulning, indhentning af oplysninger om elforbrug og indberetning af oplysninger om datacentres energimæssige ydeevne m.v.).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

2023-24

B 171

Forslag til folketingsbeslutning om techgiganternes ansvar for mistrivsel blandt børn og unge.

Erhvervsministeriet

2023-24

B 136

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre åbenhed i myndigheders brug af algoritmer.

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling

2023-24

B 101

Forslag til folketingsbeslutning om at skabe en stor dansk sprogmodel, også kaldet LLM eller large language model.

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling

2023-24

B 90

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et uafhængigt tilsyn med kunstig intelligens under Datatilsynet.

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling

2023-24

B 42

Forslag til folketingsbeslutning om retningslinjer og risikovurderinger for brug af kunstig intelligens.

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling

2023-24

B 15

Forslag til folketingsbeslutning om et stop for techindustriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge (borgerforslag).

Ministeriet for Digitalisering og Ligestilling

2023-24

Din søgning gav 11 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200