Hvem er hvad i Folketinget

Her kan du se Folketingets Præsidium og de folketingsmedlemmer, der er partiformænd, gruppeformænd, politiske ordførere m.m.

Større

De politiske partier i Folketinget er opbygget på forskellige måder, men ens for partierne er, at de har en landsorganisation og en folketingsgruppe. Medlemmerne af et partis landsorganisation er partiets menige medlemmer. I folketingsgruppen sidder de medlemmer af partiet, der er valgt til Folketinget.

I spidsen for landsorganisationen står ofte partiformanden, og folketingsgruppen ledes af gruppeformanden. Næsten alle folketingsgrupper har valgt en eller to næstformænd. Gruppesekretæren hjælper gruppeformanden med det daglige arbejde i folketingsgruppen. 

Endelig har folketingsgrupperne en række ordførere, der afhængigt af emne taler på gruppens vegne i debatterne i Folketingssalen og i medierne. I de overordnede politiske og økonomiske spørgsmål er det typisk den politiske ordfører, der udtaler sig.

Se mandatfordelingen i Folketinget

Folketingets Præsidium

Folketingets Præsidium består af Folketingets formand og 4 næstformænd. Præsidiet varetager ledelsen af Folketingets daglige administration og møderne i Folketingssalen.

Søren Gade (V)
Leif Lahn Jensen (S)
Jeppe Søe (M)
Karsten Hønge (SF)
Karina Adsbøl (DD)

Læs om Folketingets Præsidium Læs om Folketingets formand

Leksikon

Gå til leksikon
Præsidiet
Folketingets øverste ledelse, der består af Folketingets formand og fire næstformænd.
Folketingsgruppe
Folketingsmedlemmer valgt for samme parti danner typisk en folketingsgruppe.
Gruppeformand
Hver folketingsgruppe (parti) vælger en gruppeformand. Gruppeformanden leder gruppemøderne.
Gruppesekretær
Hver folketingsgruppe (parti) har en gruppesekretær. Gruppesekretæren er medlem af gruppeledelsen, og funktionen minder om en bestyrelsespost i en forening.
Ordfører
Når en sag skal behandles f.eks. i Folketingssalen, udpeger hver partigruppe en ordfører, der på partiets vegne taler fra talerstolen i rækkefølge efter partiernes størrelse.
Tingsekretær
Hvis formanden eller en af næstformændene ikke kan være til stede i Folketingssalen, ledes mødet i stedet af en af fire tingsekretærer.