Rigsretten

Rigsretten er en domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse.

Større
Folketinget vælger 15 af de 30 medlemmer af Rigsretten. De pågældende må ikke være folketingsmedlemmer. Valget sker for 6 år ad gangen. 

Reglerne om Rigsretten findes i grundloven og i lov om Rigsretten. 

Du kan læse mere om Rigsretten her og på Rigsrettens hjemmeside.