Dokumenter før 2004-05 findes i webarkivet

Folketingets hjemmeside indeholder Folketingets parlamentariske dokumenter fra og med folketingsåret 2004-05. Dokumenter fra tidligere folketingsår (1985-86 til 2003-04) ligger i et webarkiv. Brug listen herunder som adgang til webarkivet.

I webarkivet er der metadata for dokumenterne, dvs. oplysninger om f.eks. titel, udvalg, ministerområde, dato, dokumenttype osv.; men der er kun delvis adgang til fuldtekstdokumenter. Omfanget af fuldtekstdokumenter fordeler sig således:

Stort antal fuldtekstdokumenter

Nogle fuldtekstdokumenter, primært dokumenter produceret af Folketinget

Ingen fuldtekstdokumenter

Elektronisk Folketingstidende

Udover Folketingets hjemmesides dokumenter findes der også e-Folketingstidende på folketingstidende.dk. Her er digital adgang til Folketingstidende for årene 1953-2008 og til Rigsdagstidende for årene 1850-1953. 

De 1 million sider fra Folketingstidende er desuden organiseret, således at der er samlet en brugervenlig adgang til alle dokumentfiler og referater for de enkelte forslag, som det er kendt for perioden 2009-10 og frem.

Gå til folketingstidende.dk Gå til e-Folketingstidende
Folketingets Oplysning
Tlf.: 3337 3338
Send en e-mail