Udvalget vedrørende forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v.

Udvalget blev nedsat 20. december 2022 med henblik på behandling af L 10 Forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik, 2022-23 (2. samling).
Se L 10, 2022-23 (2. samling)

Kontakt

Udvalgssekretær Camilla Brask Lentz
E-mail - tlf. +45 3337 3658

Udvalgssekretær Anna Steen Tvergaard
E-mail - tlf. +45 3337 3184

UdvalgsassistentTommy Jørgensen
E-mail - tlf. +45 3337 5534