Domstolene

Uafhængige domstole er en grundlæggende del af magtens tredeling i et demokrati. Sådan er det også i Danmark. Grundloven siger nemlig, at domstolene alene har den dømmende magt.

Domstolenes opgaver

Domstolene har den dømmende magt i Danmark. De afgør, om personer har overtrådt landets love, og afgør uoverensstemmelser mellem to parter i civile sager.  

 

Rigsretten

Rigsretten er en særlig domstol, der sammensættes, hvis regeringen eller Folketinget ønsker at rejse en sag mod en minister. 

Byret, landsret og Højesteret

Domstolene i Danmark har 3 instanser: byret, landsret og Højesteret. Alle retssager begynder som udgangspunkt i en byret.

 

Internationale domstole

Internationale domstole tager stilling til og dømmer i sager på tværs af grænser. Domstolene træffer afgørelser af international betydning.