Regeringer siden 1953

Her kan du se en oversigt over alle de tidligere regeringer og ministre, der har fungeret under den nuværende grundlov af 5. juni 1953.

Større

Socialdemokratiet

Fra 30. september 1953 til 1. februar 1955. 
Ændringer 1. november 1953 og 29. januar 1955. 

Statsminister: Hans Hedtoft til sin død 29. januar 1955, derefter fungerede H.C. Hansen 
Udenrigsminister: H.C. Hansen, tillige fungerende statsminister fra 29. januar 1955
Finansminister: Viggo Kampmann 
Indenrigs- og boligminister: Johannes Kjærbøl 
Minister for offentlige arbejder: Carl Petersen 
Arbejds- og socialminister, fra 1. november 1953 socialminister: Johan Strøm 
Fiskeriminister: Christian Christiansen 
Forsvarsminister: Rasmus Hansen 
Landbrugsminister: J.S. Smørum 
Minister uden portefølje, fra 1. november 1953 økonomi- og arbejdsminister: J.O. Krag 
Undervisningsminister: Julius Bomholt 
Kirkeminister: Bodil Koch 
Minister for handel, industri og søfart: Lis Groes 
Justitsminister: Hans Hækkerup

Socialdemokratiet

Fra 1. februar 1955 til 28. maj 1957.
Ændringer 30. august 1955 og 25. maj 1956. 

Statsminister og udenrigsminister: H.C. Hansen 
Finansminister: Viggo Kampmann 
Indenrigs- og boligminister, fra 30. august 1955 boligminister og minister for Grønland: Johannes Kjærbøl 
Indenrigsminister: Carl Petersen fra 30. august 1955 
Socialminister: Johan Strøm
Fiskeriminister: Christian Christiansen 
Forsvarsminister: Rasmus Hansen til 25. maj 1956, derefter Poul Hansen (Kalundborg) 
Landbrugsminister: Jens Smørum 
Økonomi- og arbejdsminister: J.O. Krag 
Undervisningsminister: Julius Bomholt 
Kirkeminister: Bodil Koch
Minister for handel, industri og søfart: Lis Groes 
Justitsminister: Hans Hækkerup 
Minister for offentlige arbejder: Carl Petersen til 30. august 1955, derefter Kai Lindberg 
Minister uden portefølje: Ernst Christiansen fra 30. august 1955 

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund

Fra 28. maj 1957 til 21. februar 1960.

Ændringer 8. oktober 1958 og 19. februar 1960. 

Statsminister og udenrigsminister: H.C. Hansen (S) til 8. oktober 1958, derefter statsminister til sin død 19. februar 1960 
Finansminister: Viggo Kampmann (S), fungerende statsminister fra 19. februar 1960 
Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (Lejre) (RV) 
Minister uden portefølje: Viggo Starcke (DR) 
Økonomiminister og minister for nordiske anliggender: Bertel Dahlgaard (RV) 
Minister for udenrigsøkonomi: J.O. Krag (S) til 8. oktober 1958, derefter udenrigsminister 
Socialminister: Julius Bomholt (S) 
Kirkeminister: Bodil Koch (S) 
Justitsminister: Hans Hækkerup (S) 
Minister for offentlige arbejder og for Grønland: Kai Lindberg (S) 
Forsvarsminister: Poul Hansen (Kalundborg)(S) 
Fiskeriminister: Oluf Pedersen (DR) 
Arbejds- og boligminister: Kaj Bundvad (S) 
Landbrugsminister: Karl Skytte (RV) 
Indenrigsminister: Søren Olesen (DR) 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Kjeld Philip (RV)

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund

Fra 21. februar til 18. november 1960.
Ændring 31. marts 1960. 

Statsminister og finansminister: Viggo Kampmann (S) til 31. marts 1960, derefter statsminister 
Udenrigsminister: J.O. Krag (S) 
Finansminister: Viggo Kampmann (S) til 31. marts 1960, derefter Kjeld Philip (RV) 
Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (Lejre) (RV) 
Minister uden portefølje: Viggo Starcke (DR) 
Økonomiminister og minister for nordiske anliggender: Bertel Dahlgaard (RV) 
Socialminister: Julius Bomholt (S) 
Kirkeminister: Bodil Koch (S) 
Justitsminister: Hans Hækkerup (S) 
Minister for offentlige arbejder og for Grønland: Kai Lindberg (S) 
Forsvarsminister: Poul Hansen (Kalundborg) (S) 
Fiskeriminister: Oluf Pedersen (DR) 
Arbejdsminister: Kaj Bundvad (S) 
Landbrugsminister: Karl Skytte (RV) 
Indenrigsminister: Søren Olesen (DR) 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Kjeld Philip (RV) til 31. marts 1960, derefter Lars P. Jensen (S) 
Boligminister: Kaj Bundvad (S) til 31. marts 1960, derefter Carl P. Jensen (S) 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre

Fra 18. november 1960 til 3. september 1962. 
Ændring 7. september 1961. 

Statsminister: Viggo Kampmann (S) 
Udenrigsminister: J.O. Krag (S) 
Finansminister: Kjeld Philip (RV) til 7. september 1961, derefter Hans R. Knudsen (S) 
Undervisningsminister: Jørgen Jørgensen (Lejre) (RV) til 7. september 1961, derefter K. Helveg Petersen (RV) 
Økonomiminister: Bertel Dahlgaard (RV) til 7. september 1961, derefter Kjeld Philip (RV) 
Socialminister: Julius Bomholt (S) til 7. september 1961, derefter Kaj Bundvad (S) 
Minister for kulturelle anliggender: Julius Bomholt (S) fra 7. september 1961 
Kirkeminister: Bodil Koch (S) 
Justitsminister: Hans Hækkerup (S) 
Minister for offentlige arbejder: Kai Lindberg (S)
Forsvarsminister: Poul Hansen (Kalundborg) (S) 
Arbejdsminister: Kaj Bundvad (S) 
Landbrugsminister: Karl Skytte (RV) 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Lars P. Jensen (S) til 7. september 1961, derefter Hilmar Baunsgaard (RV) 
Boligminister: Carl P. Jensen (S) 
Indenrigsminister: Hans R. Knudsen (S) til 7. september 1961, derefter Lars P. Jensen (S) 
Fiskeriminister: A.C. Normann (RV) 
Minister for Grønland: Mikael Gam (valgt i Grønland) 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre

Fra 3. september 1962 til 26. september 1964. 
Ændring 15. november 1962 og 27. august 1963.  

Statsminister: J.O. Krag (S) 
Udenrigsminister: Per Hækkerup (S) 
Finansminister: Hans R. Knudsen (S) til sin død 4. november 1962, derefter fra 15. november 1962 Poul Hansen (Kalundborg) (S) 
Landbrugsminister: Karl Skytte (RV) 
Minister for kulturelle anliggender: Julius Bomholt (S)
Kirkeminister: Bodil Koch (S) 
Justitsminister: Hans Hækkerup (S) 
Minister for offentlige arbejder: Kai Lindberg (S) 
Arbejds- og socialminister: Kaj Bundvad (S) til 27. august 1963, derefter socialminister  
Økonomiminister: Kjeld Philip (RV) 
Indenrigsminister: Lars P. Jensen (S) 
Boligminister: Carl P. Jensen (S) 
Fiskeriminister: A.C. Normann (RV) 
Minister for Grønland: Mikael Gam (valgt i Grønland) 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Hilmar Baunsgaard (RV) 
Undervisningsminister: K. Helveg Petersen (RV) 
Forsvarsminister: Poul Hansen (Kalundborg) (S) til 15. november 1962, derefter Victor Gram (S) 
Arbejdsminister: Kaj Bundvad (S) til 27. august 1963, derefter Erling Dinesen (S) 

Socialdemokratiet

Fra 26. september 1964 til 2. februar 1968. 
Ændringer 8. oktober 1964, 24. august 1965, 21. september 1966, 28. november 1966 og 1. oktober 1967.

Statsminister: J.O. Krag 
Udenrigsminister: Per Hækkerup til 28. november 1966, derefter J. O. Krag. Fra 1. oktober 1967 Hans Tabor 
Finansminister: Poul Hansen (Kalundborg) til 24. august 1965, derefter Henry Grünbaum 
Økonomiminister: Poul Hansen (Kalundborg) til 8. oktober 1964, derefter Henry Grünbaum tillige minister for nordiske anliggender indtil 21. juni 1965. Fra 24. august 1965 Ivar Nørgaard, fra 1. oktober 1967 tillige minister for europæiske markedsanliggender 
Indenrigsminister: Hans Hækkerup 
Minister for offentlige arbejder: Kai Lindberg til 28. november 1966, derefter Svend Horn 
Handelsminister: Lars P. Jensen, fra 21. juni 1965 tillige minister for nordiske anliggender. Fra 21. september 1966 Tyge Dahlgaard (handelsminister, minister for nordiske anliggender samt europæiske markedsanliggender). Fra 1. oktober 1967 Ove Hansen (handelsminister og minister for nordiske anliggender) 
Fiskeriminister: H. Larsen-Bjerre til 8. oktober 1964, derefter Jens Risgaard Knudsen 
Socialminister: Kaj Bundvad 
Minister for Grønland: Carl P. Jensen 
Arbejdsminister: Erling Dinesen 
Boligminister: Kaj Andresen 
Forsvarsminister: Victor Gram 
Justitsminister: K. Axel Nielsen 
Landbrugsminister: Chr. Thomsen 
Undervisningsminister: K.B. Andersen 
Kirkeminister: Bodil Koch til 28. november 1966, derefter Orla Møller 
Minister for kulturelle anliggender: Hans Sølvhøj til 28. november 1966, derefter Bodil Koch 
Minister for familiens anliggender: Camma Larsen-Ledet fra 28. november 1966 
Minister uden portefølje (med henblik på udenrigspolitiske spørgsmål, navnlig forholdet til De Forenede Nationer og Den Nordatlantiske Traktats Organisation): Hans Sølvhøj fra 28. november 1966 til 30. september 1967

Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre

Fra 2. februar 1968 til 11. oktober 1971. 
Ændringer 28. februar 1968, 11. juli 1969, 14. juli 1970 og 17. marts 1971.  

Statsminister: Hilmar Baunsgaard (RV) 
Udenrigsminister: Poul Hartling (V) 
Finansminister: Poul Møller (KF) til 17. marts 1971, derefter Erik Ninn-Hansen (KF) 
Fiskeriminister og minister for Grønland: A.C. Normann (RV)
Minister for kulturelle anliggender og minister for teknisk samarbejde med udviklingslandene samt nedrustningsspørgsmål: K. Helveg Petersen (RV) 
Indenrigsminister: Poul Sørensen (KF) til 29. juni 1969. Fra 11. juli 1969 H.C. Toft (KF) 
Justitsminister: Knud Thestrup (KF) 
Forsvarsminister: Erik Ninn-Hansen (KF) til 17. marts 1971, derefter Knud Østergaard (KF) 
Landbrugsminister: Peter Larsen (V) til 7. juli 1970. Fra 14. juli 1970 Henry Christensen (V) 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Knud Thomsen (KF) 
Minister for offentlige arbejder: Ove Guldberg (V) 
Boligminister og fra 28. februar 1968 tillige minister for statens lønnings- og pensionsvæsen: Aage Hastrup (KF) 
Socialminister: Nathalie Lind (V) 
Undervisningsminister: Helge Larsen (RV) 
Arbejdsminister: Lauge Dahlgaard (RV) 
Økonomiminister og minister for nordiske anliggender samt europæiske markedsanliggender: P. Nyboe Andersen (V) 
Kirkeminister: Arne Fog Pedersen (V)

Socialdemokratiet

Fra 11. oktober 1971 til 5. oktober 1972. 

Statsminister: J.O. Krag 
Udenrigsminister: K.B. Andersen 
Finansminister: Henry Grünbaum 
Økonomi- og budgetminister: Per Hækkerup 
Arbejdsminister: Erling Dinesen 
Justitsminister: K. Axel Nielsen 
Fiskeriminister: Chr. Thomsen 
Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard 
Boligminister: Helge Nielsen 
Indenrigsminister: Egon Jensen 
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen 
Minister for Grønland: Knud Hertling 
Forsvarsminister: Kjeld Olesen 
Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann 
Socialminister: Eva Gredal 
Undervisningsminister: Knud Heinesen 
Landbrugsminister: Ib Frederiksen 
Kirkeminister: Dorte Bennedsen 
Handelsminister (minister for handel, håndværk, industri og søfart): Erling Jensen

Socialdemokratiet

Fra 5. oktober 1972 til 19. december 1973.
Ændring 27. september 1973.  

Statsminister: Anker Jørgensen 
Udenrigsminister: K.B. Andersen
Finansminister: Henry Grünbaum 
Økonomi- og budgetminister: Per Hækkerup til 27. september 1973, derefter alene økonomiminister 
Arbejdsminister: Erling Dinesen 
Justitsminister: K. Axel Nielsen til 27. september 1973, derefter Karl Hjortnæs 
Fiskeriminister: Chr. Thomsen til 27. september 1973, derefter Ib Frederiksen 
Minister for udenrigsøkonomi, europæiske markedsanliggender samt nordiske anliggender: Ivar Nørgaard 
Boligminister: Helge Nielsen til 27. september 1973, derefter Svend Jakobsen 
Indenrigsminister: Egon Jensen 
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen 
Minister for Grønland: Knud Hertling 
Forsvarsminister: Kjeld Olesen til 27. september 1973, derefter Orla Møller 
Minister for offentlige arbejder og for forureningsbekæmpelse: Jens Kampmann til 27. september 1973, derefter minister for offentlige arbejder 
Socialminister: Eva Gredal 
Undervisningsminister: Knud Heinesen til 27. september 1973, derefter Ritt Bjerregaard 
Landbrugsminister: Ib Frederiksen, fra 27. september 1973 landbrugs- og fiskeriminister 
Kirkeminister: Dorte Bennedsen 
Handelsminister: Erling Jensen 
Budgetminister: Knud Heinesen fra 27. september 1973 
Miljøminister: Helge Nielsen fra 27. september 1973

Venstre

Fra 19. december 1973 til 13. februar 1975. 

Statsminister: Poul Hartling 
Udenrigsminister: Ove Guldberg 
Finansminister: Anders Andersen 
Justitsminister og minister for kulturelle anliggender: Nathalie Lind 
Økonomi- og handelsminister: Poul Nyboe Andersen 
Kirkeminister og minister for offentlige arbejder: Kresten Damsgaard 
Miljøminister og minister for Grønland: Holger Hansen 
Arbejds- og boligminister: Johan Philipsen 
Indenrigsminister og socialminister: Jacob Sørensen 
Landbrugs- og fiskeriminister: Niels Anker Kofoed 
Undervisningsminister: Tove Nielsen 
Forsvarsminister: Erling Brøndum

Socialdemokratiet

Fra 13. februar 1975 til 30. august 1978. 
Ændringer 8. september 1976, 26. januar 1977, 26. februar 1977, 1. oktober 1977 og 1. juli 1978. 

Statsminister: Anker Jørgensen 
Udenrigsminister: K.B. Andersen til 1. juli 1978, derefter Anker Jørgensen 
Finansminister: Knud Heinesen 
Økonomiminister: Per Hækkerup 
Minister for udenrigsøkonomi og for nordiske anliggender: Ivar Nørgaard til 26. februar 1977 
Indenrigsminister: Egon Jensen 
Minister for skatter og afgifter: Svend Jakobsen til 26. februar 1977, derefter Jens Kampmann 
Arbejdsminister: Erling Dinesen til 8. september 1976, derefter Erling Jensen. Fra 1. oktober 1977 Svend Auken 
Justitsminister: Orla Møller til 1. oktober 1977, derefter Erling Jensen 
Forsvarsminister: Orla Møller til 1. oktober 1977, derefter Poul Søgaard 
Boligminister: Helge Nielsen til 26. januar 1977, derefter Svend Jakobsen. Fra 26. februar 1977 Ove Hove 
Miljøminister: Helge Nielsen til 26. januar 1977, derefter Svend Jakobsen. Fra 26. februar 1977 Niels Matthiasen 
Minister for offentlige arbejder: Niels Matthiasen til 26. februar 1977, derefter Kjeld Olesen 
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen
Socialminister: Eva Gredal 
Handelsminister: Erling Jensen til 8. september 1976, derefter Per Hækkerup. Fra 26. februar 1977 Ivar Nørgaard 
Undervisningsminister: Ritt Bjerregaard 
Kirkeminister og minister for Grønland: Jørgen Peder Hansen 
Landbrugsminister: Poul Dalsager 
Fiskeriminister: Poul Dalsager til 26. februar 1977, derefter Svend Jakobsen 
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål: Lise Østergaard fra 26. februar 1977 

Socialdemokratiet og Venstre

Fra 30. august 1978 til 26. oktober 1979. 
Ændringer 22. december 1978, 5. januar 1979 og 13. marts 1979. 

Statsminister: Anker Jørgensen (S) 
Udenrigsminister: Henning Christophersen (V)
Finansminister: Knud Heinesen (S) 
Minister uden portefølje med henblik på økonomisk samordning: Per Hækkerup (S) til 13. marts 1979 
Miljøminister: Ivar Nørgaard (S) 
Kirkeminister: Egon Jensen (S) 
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen (S) 
Socialminister: Erling Jensen (S) 
Justitsminister: Nathalie Lind (V) 
Fiskeriminister: Svend Jakobsen (S) 
Minister for Grønland: Jørgen Peder Hansen (S) 
Undervisningsminister: Ritt Bjerregaard (S) til 22. december 1978. Fra 5. januar 1979: Dorte Bennedsen (S) 
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål: Lise Østergaard (S) 
Økonomiminister og minister for skatter og afgifter: Anders Andersen (V) 
Landbrugsminister: Niels Anker Kofoed (V) 
Forsvarsminister: Poul Søgaard (S) 
Arbejdsminister: Svend Auken (S) 
Indenrigsminister: Knud Enggaard (V) 
Handelsminister: Arne Christiansen (V) 
Boligminister: Erling Olsen (S) 
Minister for offentlige arbejder: Ivar Hansen (V)

Socialdemokratiet

Fra 26. oktober 1979 til 30. december 1981. 
Ændringer 16. februar 1980, 28. februar 1980, 20. januar 1981 og 15. oktober 1981.  

Statsminister: Anker Jørgensen 
Udenrigsminister: Kjeld Olesen 
Finansminister: Svend Jakobsen 
Økonomiminister: Ivar Nørgaard 
Miljøminister: Ivar Nørgaard til 28. februar 1980, derefter Erik Holst 
Minister for kulturelle anliggender: Niels Matthiasen til sin død 16. februar 1980, derefter fra 28. februar 1980 Lise Østergaard 
Industriminister: Erling Jensen 
Kirkeminister og minister for Grønland: Jørgen Peder Hansen til 20. januar 1981, derefter Tove Lindbo Larsen 
Socialminister: Ritt Bjerregaard 
Landbrugsminister: Poul Dalsager til 20. januar 1981, derefter Bjørn Westh 
Fiskeriminister: Poul Dalsager til 20. januar 1981, derefter Karl Hjortnæs 
Minister for offentlige arbejder: Jens Risgaard Knudsen til 15. oktober 1981, derefter Knud Heinesen 
Undervisningsminister: Dorte Bennedsen 
Forsvarsminister: Poul Søgaard 
Arbejdsminister: Svend Auken 
Boligminister: Erling Olsen 
Minister for skatter og afgifter: Karl Hjortnæs til 20. januar 1981, derefter Mogens Lykketoft 
Energiminister: Poul Nielson 
Indenrigsminister: Henning Rasmussen 
Justitsminister: Henning Rasmussen til 20. januar 1981, derefter Ole Espersen 
Minister uden portefølje med særligt henblik på udenrigspolitiske spørgsmål: Lise Østergaard til 28. februar 1980 
Minister for nordiske anliggender: Lise Østergaard fra 28. februar 1980

Socialdemokratiet

Fra 30. december 1981 til 10. september 1982. 
Ændring 27. april 1982.  

Statsminister: Anker Jørgensen 
Udenrigsminister: Kjeld Olesen 
Finansminister: Knud Heinesen 
Økonomiminister: Ivar Nørgaard 
Industriminister: Erling Jensen 
Undervisningsminister: Dorte Bennedsen 
Minister for kulturelle anliggender og minister for nordiske anliggender: Lise Østergaard 
Forsvarsminister: Poul Søgaard
Arbejdsminister: Svend Auken 
Boligminister: Erling Olsen 
Fiskeriminister: Karl Hjortnæs 
Energiminister: Poul Nielson 
Indenrigsminister: Henning Rasmussen 
Miljøminister: Erik Holst 
Justitsminister: Ole Espersen 
Kirkeminister og minister for Grønland: Tove Lindbo Larsen 
Landbrugsminister: Bjørn Westh 
Minister for skatter og afgifter: Mogens Lykketoft 
Minister for offentlige arbejder: J.K. Hansen 
Socialminister: Bent Hansen til 27. april 1982, derefter Bent Rold Andersen 

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti

Fra 10. september 1982 til 10. september 1987. 
Ændringer 23. juli 1984, 12. marts 1986 og 14. august 1986 og 1. september 1987.  

Statsminister: Poul Schlüter (KF) 
Finansminister: Henning Christophersen (V) til 23. juli 1984, derefter Palle Simonsen (KF) 
Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
Justitsminister: Erik Ninn-Hansen (KF) 
Økonomiminister: Anders Andersen (V) 
Landbrugsminister: Niels Anker Kofoed (V) til 12. marts 1986, derefter Britta Schall Holberg (V) 
Energiminister: Knud Enggaard (V) til 12. marts 1986, derefter Svend Erik Hovmand (V) 
Industriminister: Ib Stetter (KF) til 12. marts 1986, derefter Nils Wilhjelm (KF) 
Socialminister: Palle Simonsen (KF) til 23. juli 1984, derefter Elsebeth Kock-Petersen (V). Fra 12. marts 1986 Mimi Stilling Jakobsen (CD) 
Miljøminister og minister for nordiske anliggender: Christian Christensen (KRF) 
Undervisningsminister: Bertel Haarder (V) 
Minister for offentlige arbejder: Arne Melchior (CD) til 14. august 1986, derefter Frode Nør Christensen (CD) 
Fiskeriminister: Henning Grove (KF) til 12. marts 1986, derefter Lars P. Gammelgaard (KF) 
Boligminister: Niels Bollmann (CD) til 12. marts 1986, derefter Thor Pedersen (V) 
Arbejdsminister: Grethe Fenger Møller (KF) til 12. marts 1986, derefter Henning Dyremose (KF) 
Minister for kulturelle anliggender: Mimi Stilling Jakobsen (CD) til 12. marts 1986, derefter H.P. Clausen (KF) 
Kirkeminister: Elsebeth Kock-Petersen (V) til 23. juli 1984, derefter Mette Madsen (V) 
Indenrigsminister: Britta Schall Holberg (V) til 12. marts 1986, derefter Knud Enggaard (V) 
Minister for skatter og afgifter: Isi Foighel (KF) 
Minister for Grønland: Tom Høyem (CD) til 1. september 1987, derefter Mimi Stilling Jakobsen (CD) 
Forsvarsminister: Hans Engell (KF)

Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti

Fra 10. september 1987 til 3. juni 1988. 

Statsminister: Poul Schlüter (KF) 
Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
Finansminister: Palle Simonsen (KF) 
Justitsminister: Erik Ninn-Hansen (KF) 
Minister for økonomisk samordning: Erhard Jakobsen (CD) 
Økonomiminister: Knud Enggaard (V) 
Miljøminister: Christian Christensen (KRF) 
Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder (V) 
Socialminister: Mimi Stilling Jakobsen (CD) 
Kirkeminister: Mette Madsen (V) 
Energiminister: Svend Erik Hovmand (V) 
Fiskeriminister og minister for nordisk samarbejde: Lars P. Gammelgaard (KF) 
Arbejdsminister: Henning Dyremose (KF) 
Indenrigsminister: Thor Pedersen (V) 
Kultur- og kommunikationsminister: H.P. Clausen (KF) 
Industriminister: Nils Wilhjelm (KF) 
Trafikminister: Frode Nør Christensen (CD) 
Skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V) 
Sundhedsminister: Agnete Laustsen (KF) 
Landbrugsminister: Laurits Tørnæs (V) 
Forsvarsminister: Bernt Johan Collet (KF) 
Boligminister: Flemming Kofod-Svendsen (KRF) 

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstre

Fra 3. juni 1988 til 18. december. 1990. 
Ændringer 10. januar 1989, 5. oktober 1989, 30. oktober 1989, 2. december 1989 og 7. december 1989. 

Statsminister: Poul Schlüter (KF) 
Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
Finansminister: Palle Simonsen (KF) til 30. oktober 1989, derefter Henning Dyremose (KF) 
Økonomiminister: Niels Helveg Petersen (RV)
Justitsminister: Erik Ninn-Hansen (KF) til 10. januar 1989, derefter H.P. Clausen (KF). Fra 5. oktober 1989 Hans Engell (KF) 
Skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V) 
Forsvarsminister: Knud Enggaard (V) 
Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder (V) 
Sundhedsminister: Elsebeth Kock-Petersen (V) til 7. december 1989, derefter Ester Larsen (V) 
Fiskeriminister: Lars P. Gammelgaard (KF) til 5. oktober 1989, derefter Kent Kirk (KF) 
Arbejdsminister: Henning Dyremose (KF) til 30. oktober 1989, derefter Knud E. Kirkegaard (KF) 
Indenrigsminister og minister for nordisk samarbejde: Thor Pedersen (V) 
Trafik- og kommunikationsminister: H.P. Clausen (KF) til 10. januar 1989, derefter trafikminister Knud Østergaard (KF)
Industriminister: Nils Wilhjelm (KF) til 2. december 1989, derefter Anne Birgitte Lundholt (KF) 
Boligminister: Agnete Laustsen (KF) 
Landbrugsminister: Laurits Tørnæs (V) 
Energiminister: Jens Bilgrav-Nielsen (RV) 
Kulturminister: Ole Vig Jensen (RV) 
Miljøminister: Lone Dybkjær (RV) 
Socialminister: Aase Olesen (RV) 
Kirkeminister: Torben Rechendorff (KF), og fra 10. januar 1989 kirkeminister og kommunikationsminister

Det Konservative Folkeparti og Venstre

Fra 18. december 1990 til 25. januar 1993.
Ændring 19. november 1992. 

Statsminister: Poul Schlüter (KF) 
Udenrigsminister: Uffe Ellemann-Jensen (V) 
Finansminister: Henning Dyremose (KF) 
Økonomiminister og skatteminister: Anders Fogh Rasmussen (V) til 19. november 1992, derefter Thor Pedersen (V) foruden indenrigsminister tillige økonomiminister, og Peter Brixtofte (V) skatteminister 
Forsvarsminister: Knud Enggaard (V), fra 19. november 1992 tillige minister for nordisk samarbejde 
Undervisnings- og forskningsminister: Bertel Haarder (V) 
Justitsminister: Hans Engell (KF) 
Indenrigsminister og minister for nordisk samarbejde: Thor Pedersen (V) til den 19. november 1992, derefter Knud Enggaard (V) foruden forsvarsminister tillige minister for nordisk samarbejde, og Thor Pedersen (V) foruden indenrigsminister tillige økonomiminister 
Landbrugsminister: Laurits Tørnæs (V) 
Kirkeminister og kommunikationsminister: Torben Rechendorff (KF) 
Boligminister: Svend Erik Hovmand (V) 
Fiskeriminister: Kent Kirk (KF) 
Arbejdsminister: Knud E. Kirkegaard (KF) 
Industriminister og energiminister: Anne Birgitte Lundholt (KF) 
Sundhedsminister: Ester Larsen (V) 
Trafikminister: Kaj Ikast (KF) 
Miljøminister: Per Stig Møller (KF) 
Socialminister: Else Winther Andersen (V) 
Kulturminister: Grethe Rostbøll (KF)

Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti

Fra 25. januar 1993 til 27. september 1994. 
Ændringer 29. marts 1993, 28. januar 1994, 8. februar 1994 og 11. februar 1994.  

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S) 
Samordningsminister: Mimi Jakobsen (CD), fra 28. januar 1994 tillige industriminister (titlen ændret 8. februar 1994 til industri- og samordningsminister) 
Økonomiminister: Marianne Jelved (RV) 
Energiminister: Jann Sjursen (KRF) 
Finansminister: Mogens Lykketoft (S) 
Udenrigsminister: Niels Helveg Petersen (RV) 
Landbrugsminister og fiskeriminister: Bjørn Westh (S) 
Miljøminister: Svend Auken (S) 
Minister for kommunikation og turisme: Arne Melchior (CD) til den 28. januar 1994, derefter Helge Mortensen (S) 
Undervisningsminister: Ole Vig Jensen (RV) 
Boligminister og minister for nordisk samarbejde og Østersøspørgsmål: Flemming Kofod-Svendsen (KRF) 
Minister for udviklingsbistand: Helle Degn (S) 
Indenrigsminister: Birte Weiss (S) 
Arbejdsminister: Jytte Andersen (S) 
Skatteminister: Ole Stavad (S) 
Forsvarsminister: Hans Hækkerup (S) 
Kulturminister: Jytte Hilden (S) 
Sundhedsminister: Torben Lund (S) 
Trafikminister: Helge Mortensen (S) til 28. januar 1994, derefter Jan Trøjborg (S)
Industriminister: Jan Trøjborg (S) til 28. januar 1994, derefter Mimi Jakobsen (CD) foruden samordningsminister tillige industriminister 
Justitsminister: Pia Gjellerup (S) til  29. marts 1993, derefter Erling Olsen (S)
Socialminister: Karen Jespersen (S) til 28. januar 1994, derefter Bente Juncker (CD). Fra 11. februar 1994 Yvonne Herløv Andersen (CD) 
Forsknings- og teknologiminister: Svend Bergstein (CD) til 28. januar 1994 (titlen ændret til forskningsminister), derefter A.O. Andersen (CD) foruden kirkeminister tillige forskningsminister
Kirkeminister: A.O. Andersen (CD), fra 28. januar 1994 tillige forskningsminister

Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne og Det Radikale Venstre

Fra 27. september 1994 til 30. december 1996. 
Ændring 1. november 1994.

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S) 
Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde: Marianne Jelved (RV) 
Erhvervsminister: Mimi Jakobsen (CD) 
Finansminister: Mogens Lykketoft (S) 
Udenrigsminister: Niels Helveg Petersen (RV) 
Justitsminister: Bjørn Westh (S) 
Miljø- og energiminister: Svend Auken (S) 
Undervisningsminister: Ole Vig Jensen (RV) 
Minister for udviklingsbistand: Poul Nielson (S) 
Indenrigsminister og kirkeminister: Birte Weiss (S) 
Arbejdsminister: Jytte Andersen (S) 
Skatteminister: Ole Stavad (S) til 1. november 1994, derefter Carsten Koch (S) 
Forsvarsminister: Hans Hækkerup (S) 
Kulturminister: Jytte Hilden (S) 
Trafikminister: Jan Trøjborg (S) 
Socialminister: Karen Jespersen (S) 
Sundhedsminister: Yvonne Herløv Andersen (CD) 
Boligminister: Ole Løvig Simonsen (S) 
Forskningsminister: Frank Jensen (S) 
Landbrugs- og fiskeriminister: Henrik Dam Kristensen (S)

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre

Fra 30. december 1996 til 23 marts 1998. 
Ændring 20. oktober 1997. 

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S) 
Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde: Marianne Jelved (RV) 
Finansminister: Mogens Lykketoft (S) 
Udenrigsminister: Niels Helveg Petersen (RV) 
Trafikminister: Bjørn Westh (S) 
Miljø- og energiminister: Svend Auken (S) 
Undervisningsminister og kirkeminister: Ole Vig Jensen (RV) 
Minister for udviklingsbistand: Poul Nielson (S) 
Sundhedsminister og indenrigsminister: Birte Weiss (S) til 20. oktober 1997, derefter sundhedsminister og Thorkild Simonsen indenrigsminister
Arbejdsminister: Jytte Andersen (S) 
Forsvarsminister: Hans Hækkerup (S) 
Forskningsminister: Jytte Hilden (S) 
Erhvervsminister: Jan Trøjborg (S) 
Socialminister: Karen Jespersen (S) 
Boligminister: Ole Løvig Simonsen (S) 
Justitsminister: Frank Jensen (S) 
Fødevareminister: Henrik Dam Kristensen (S) 
Skatteminister: Carsten Koch (S) 
Kulturminister: Ebbe Lundgaard (RV)

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre

Fra 23. marts 1998 til 27. november 2001. 
Ændringer 1. juli 1999, 10. juli 1999 og 27. september 1999, 23. februar 2000 og 21. december 2000.  

Statsminister: Poul Nyrup Rasmussen (S) 
Økonomiminister og minister for nordisk samarbejde: Marianne Jelved (RV) 
Udenrigsminister: Niels Helveg Petersen (RV) til den 21. december 2000, derefter Mogens Lykketoft (S) 
Finansminister: Mogens Lykketoft (S) til 21. december 2000, derefter Pia Gjellerup (S) 
Miljø- og energiminister: Svend Auken (S) 
Forskningsminister: Jan Trøjborg (S) til 10. juli 1999, derefter Birte Weiss (S) (titlen ændret 21. december 2000 til IT- og forskningsminister) 
Undervisningsminister og kirkeminister: Margrethe Vestager (RV) til 21. september 2000, derefter undervisningsminister og Johannes Lebech kirkeminister 
Forsvarsminister: Hans Hækkerup (S) til 21. december 2000, derefter Jan Trøjborg (S) 
Indenrigsminister: Thorkild Simonsen (S) til 23. februar 2000, derefter Karen Jespersen (S)
Fødevareminister: Henrik Dam Kristensen (S) til 23. februar 2000, derefter Ritt Bjerregaard (S) 
Justitsminister: Frank Jensen (S) 
Socialminister: Karen Jespersen (S) til 23. februar 2000, derefter Henrik Dam Kristensen (S) 
Erhvervsminister: Pia Gjellerup (S) til 21. december 2000, derefter Ole Stavad (S) 
Kulturminister: Elsebeth Gerner Nielsen (RV) 
Arbejdsminister: Ove Hygum (S) 
Trafikminister: Sonja Mikkelsen (S) til 23. februar 2000, derefter Jacob Buksti (S) 
By- og boligminister: Jytte Andersen (S), fra 1. juli 1999 tillige minister for ligestilling, til 21. december 2000, derefter Lotte Bundsgaard (S) by- og boligminister og minister for ligestilling
Skatteminister: Ole Stavad (S) til 21. december 2000, derefter Frode Sørensen (S) 
Kirkeminister: Johannes Lebech (RV) fra 21. december 2000
Sundhedsminister: Carsten Koch (S) til 23. februar 2000, derefter Sonja Mikkelsen (S). Fra 21. december 2000 Arne Rolighed (S) 
Minister for udviklingsbistand: Poul Nielson (S) til 10. juli 1999, derefter Jan Trøjborg (S). Fra 21. december 2000 Anita Bay Bundegaard (RV)

Venstre og Det Konservative Folkeparti

Fra 27. november 2001 til 18. februar 2005. 
Ændringer 18. juni 2002, 1. januar 2003, 24. april 2004, 2. august 2004 og 16. februar 2005. 

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V) 
Økonomi- og erhvervsminister, til 18. juni 2002 tillige minister for nordisk samarbejde: Bendt Bendtsen (KF) 
Udenrigsminister: Per Stig Møller (KF) 
Finansminister: Thor Pedersen (V) 
Beskæftigelsesminister: Claus Hjorth Frederiksen (V) 
Justitsminister: Lene Espersen (KF) 
Kulturminister: Brian Mikkelsen (KF) 
Minister for flygtninge, indvandrere og integration, til 1. januar 2003 tillige minister uden portefølje (europaminister): Bertel Haarder (V), fra 2. august 2004 tillige minister for udviklingsbistand
Skatteminister: Svend Erik Hovmand (V) til 2. august 2004, derefter Kristian Jensen (V) 
Trafikminister: Flemming Hansen (KF), fra 18. juni 2002 tillige minister for nordisk samarbejde 
Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Helge Sander (V) 
Fødevareminister: Mariann Fischer Boel (V) til 2. august 2004, derefter Hans Christian Schmidt (V) 
Forsvarsminister: Svend Aage Jensby (V) til 24. april 2004, derefter Søren Gade (V) 
Miljøminister: Hans Christian Schmidt (V) til 2. august 2004, derefter Connie Hedegaard (KF) 
Indenrigs- og sundhedsminister: Lars Løkke Rasmussen (V) 
Kirkeminister: Tove Fergo (V) 
Undervisningsminister: Ulla Tørnæs (V) 
Socialminister og minister for ligestilling: Henriette Kjær (KF) til 2. august 2004, derefter Eva Kjer Hansen (V)
Minister for familie- og forbrugeranliggender: Fra 2. august 2004 til 16. februar 2005: Henriette Kjær (KF) (ministeriet oprettet 2. august 2004 og nedlagt 16. februar 2005)

Venstre og Det Konservative Folkeparti

Fra 18. februar 2005 til 23. november 2007. 
Ændringer 25. februar 2005, 14. december, 15. december 2006 og 12. september 2007. 

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V)
Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen (KF)
Udenrigsminister: Per Stig Møller (KF)
Finansminister: Thor Pedersen (V)
Beskæftigelsesminister: Claus Hjort Frederiksen (V)
Justitsminister: Lene Espersen (KF)
Kulturminister: Brian Mikkelsen (KF)
Undervisnings- og kirkeminister: Bertel Haarder (V)
Trafik- og energiminister: Flemming Hansen (KF) til 12. september 2007 (titlen ændret 25. februar 2005 til transport- og energiminister), derefter Jakob Axel Nielsen (KF) 
Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Helge Sander (V)
Fødevareminister: Hans Christian Schmidt (V) til 12. september 2007, derefter Eva Kjer Hansen (V)
Indenrigs- og sundhedsminister: Lars Løkke Rasmussen (V)
Minister for udviklingsbistand: Ulla Tørnæs (V)
Forsvarsminister: Søren Gade (V)
Socialminister og minister for ligestilling: Eva Kjer Hansen (V) til 12. september 2007, derefter Karen Jespersen (V)
Miljøminister og minister for nordisk samarbejde: Connie Hedegaard (KF)
Skatteminister: Kristian Jensen (V)
Minister for flygtninge, indvandrere og integration: Rikke Hvilshøj (V)
Minister for familie- og forbrugeranliggender: Lars Barfoed (KF) til 14. december 2006, derefter fra 15. december 2006 Carina Christensen (KF)

Venstre og Det Konservative Folkeparti

Fra 23. november 2007 til 5. april 2009.
Ændring 10. september 2008. 

Statsminister: Anders Fogh Rasmussen (V)
Økonomi- og erhvervsminister: Bendt Bendtsen (KF) til 10. september 2008, derefter Lene Espersen (KF)
Udenrigsminister: Per Stig Møller (KF)
Finansminister: Lars Løkke Rasmussen (V)
Beskæftigelsesminister: Claus Hjort Frederiksen (V)
Justitsminister: Lene Espersen (KF) til 10. september 2008, derefter Brian Mikkelsen (KF)
Kulturminister: Brian Mikkelsen (KF) til 10. september 2008, derefter Carina Christensen (KF)
Skatteminister: Kristian Jensen (V)
Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde: Bertel Haarder (V)
Velfærdsminister og minister for ligestilling: Karen Jespersen (V)
Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Helge Sander (V)
Minister for udviklingsbistand: Ulla Tørnæs (V)
Forsvarsminister: Søren Gade (V)
Fødevareminister: Eva Kjer Hansen (V)
Klima- og energiminister: Connie Hedegaard (KF)
Transportminister: Carina Christensen (KF) til 10. september 2008, derefter Lars Barfoed (KF)
Minister for sundhed og forebyggelse: Jakob Axel Nielsen (KF) 
Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister: Birthe Rønn Hornbech (V)
Miljøminister: Troels Lund Poulsen (V)

Venstre og Det Konservative Folkeparti

Fra 5. april 2009 til 3. oktober 2011.
Ændringer 7. april 2009, 24. november 2009, 20. december 2009, 23. februar 2010 og 8. marts 2011. 

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V), til den 7. april 2009 tillige finansminister
Økonomi- og erhvervsminister: Lene Espersen (KF) til 23. februar 2010, derefter Brian Mikkelsen (KF)
Udenrigsminister: Per Stig Møller (KF) til 23. februar 2010, derefter Lene Espersen (KF)
Finansminister: Lars Løkke Rasmussen (V) til 7. april 2009, derefter Claus Hjort Frederiksen (V)
Beskæftigelsesminister: Claus Hjort Frederiksen (V) til 7. april 2009, defter Inger Støjberg (V) tillige minister for ligestilling til 23. februar 2010, derefter Inger Støjberg (V) beskæftigelsesminister og Lykke Friis (V) minister for ligestilling og klima- og energiminister
Justitsminister: Brian Mikkelsen (KF) til 23. februar 2010, derefter Lars Barfoed (KF)
Skatteminister: Kristian Jensen (V) til 23. februar 2010, derefter Troels Lund Poulsen (V). Fra 8. marts 2011 Peter Christensen (V)
Klima- og energiminister og minister for FN’s klimakonference i København i 2009: Connie Hedegaard (KF) til 24. november 2009 (ministerposten som minister for FN’s klimakonference i København i 2009 nedlagt 20. december 2009), derefter Lykke Friis (V) klima- og energiminister, fra 23. februar 2010 tillige minister for ligestilling
Undervisningsminister og minister for nordisk samarbejde: Bertel Haarder (V) til 23. februar 2010, derefter Tina Nedergaard (V) undervisningsminister og Karen Ellemann (V) minister for nordisk samarbejde og miljøminister. Fra 8. marts 2011 Troels Lund Poulsen undervisningsminister
Velfærdsminister og minister for ligestilling: Karen Jespersen (V) (Velfærdsministeriet nedlagt 7. april 2009), derefter Inger Støjberg (V) minister for ligestilling og tillige beskæftigelsesminister. Fra 23. februar 2010 Inger Støjberg (V) beskæftigelsesminister og Lykke Friis (V) minister for ligestilling og tillige klima- og energiminister
Minister for videnskab, teknologi og udvikling: Helge Sander (V) til 23. februar 2010, derefter Charlotte Sahl-Madsen (KF)
Minister for udviklingsbistand: Ulla Tørnæs (V) til 23. februar 2010, derefter Søren Pind (V)
Forsvarsminister: Søren Gade (V) til 23. februar 2010, derefter Gitte Lillelund Bech (V)
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Eva Kjer Hansen (V) til 23. februar 2010, derefter Henrik Høegh (V)
Transportminister: Lars Barfoed (KF) til 23. februar 2010, derefter Hans Christian Schmidt (V)
Kulturminister: Carina Christensen (KF) til 23. februar 2010, derefter Per Stig Møller (KF)
Minister for sundhed og forebyggelse: Jakob Axel Nielsen (KF) til 23. februar 2010 (ministeriet nedlagt 23. februar 2010)
Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister: Birthe Rønn Hornbech (V) til 8. marts 2011, derefter Søren Pind (V) minister for flygtninge, indvandrere og integration og tillige minister for udviklingsbistand Per Stig Møller (KF) kirkeminister og tillige kulturminister 
Miljøminister: Troels Lund Poulsen (V) til 23. februar 2010, derefter Karen Ellemann (V)
Indenrigs- og socialminister: Karen Ellemann (V) fra 7. april 2009 til 23. februar 2010 (ministeriet oprettet 7. april 2009 og nedlagt 23. februar 2010)
Indenrigs- og sundhedsminister: Bertel Haarder (V) fra 23. februar 2010 (ministeriet oprettet 23. februar 2010)
Socialminister: Benedikte Kiær (KF) fra 23. februar 2010 (ministeriet oprettet 23. februar 2010)

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Fra 3. oktober 2011 til 3. februar 2014.
Ændringer 16. oktober 2012, 9. august 2013, 21. november 2013 og 12. december 2013. 

Statsminister: Helle Thorning-Schmidt (S)
Økonomi- og indenrigsminister: Margrethe Vestager (RV)
Udenrigsminister: Villy Søvndal (SF) til 12. december 2013, derefter Holger K. Nielsen (SF)
Finansminister: Bjarne Corydon (S)
Justitsminister: Morten Bødskov (S) til 12. december 2013, derefter Karen Hækkerup (S)
Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser: Morten Østergaard (RV)
Skatteminister: Thor Möger Pedersen (SF) til 16. oktober 2012, derefter Holger K. Nielsen (SF). Fra 12. december 2013 Jonas Dahl (SF)
Transportminister: Henrik Dam Kristensen (S) til 9. august 2013, derefter Pia Olsen Dyhr (SF)
Erhvervs- og vækstminister: Ole Sohn (SF) til 16. oktober 2012, derefter Annette Vilhelmsen (SF). Fra 9. august 2013 Henrik Sass Larsen (S)
Minister for by, bolig og landdistrikter: Carsten Hansen (S)
Beskæftigelsesminister: Mette Frederiksen (S) 
Børne- og undervisningsminister: Christine Antorini (S) (titlen ændret 9. august 2013 til undervisningsminister)
Social- og integrationsminister: Karen Hækkerup (S) til 9. august 2013, derefter Annette Vilhelmsen (SF) (titlen ændret 9 august 2013 til social-, børne- og integrationsminister)
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Mette Gjerskov (S) til 9. august 2013, derefter Karen Hækkerup (S). Fra 12. december 2013 Dan Jørgensen (S)
Klima-, energi- og bygningsminister: Martin Lidegaard (RV)
Handels- og investeringsminister: Pia Olsen Dyhr (SF) til 9 august 2013, derefter Nick Hækkerup (S) (titlen ændret 9. august 2013 til handels- og europaminister)
Minister for sundhed og forebyggelse: Astrid Krag (SF)
Forsvarsminister: Nick Hækkerup (S) til 9. august 2013, derefter Nicolai Wammen (S) 
Miljøminister: Ida Auken (SF)
Europaminister: Nicolai Wammen (S) til 9. august 2013 (ministerfunktionen sammenlagt med handels- og investeringsministeren)
Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde: Manu Sareen (RV) 
Minister for udviklingsbistand: Christian Friis Bach (RV) til 21. november 2013 (titlen ændret 8. november 2013 til udviklingsminister), derefter udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)
Kulturminister: Uffe Elbæk (RV) til 6. december 2012, derefter Marianne Jelved (RV)

Socialdemokratiet og Radikale Venstre

Fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Ændringer 2. september 2014 og 10. oktober 2014. 

Statsminister: Helle Thorning-Schmidt (S)
Økonomi- og indenrigsminister: Margrethe Vestager (RV) til 2. september 2014, derefter Morten Østergaard (RV)
Finansminister: Bjarne Corydon (S) 
Udenrigsminister: Martin Lidegaard (RV)
Skatteminister: Morten Østergaard (RV) til 2. september 2014, derefter Benny Engelbrecht (S)
Beskæftigelsesminister: Mette Frederiksen (S) til 10. oktober 2014, derefter Henrik Dam Kristensen (S)
Justitsminister: Karen Hækkerup (S) til 10. oktober 2014, derefter Mette Frederiksen (S)
Uddannelses- og forskningsminister: Sofie Carsten Nielsen (RV)
Kulturminister og kirkeminister: Marianne Jelved (RV)
Minister for by, bolig og landdistrikter og minister for nordisk samarbejde: Carsten Hansen (S)
Undervisningsminister: Christine Antorini (S)
Minister for sundhed og forebyggelse: Nick Hækkerup (S)
Forsvarsminister: Nicolai Wammen (S)
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold: Manu Sareen (RV)
Erhvervs- og vækstminister: Henrik Sass Larsen (S)
Klima-, energi- og bygningsminister: Rasmus Helveg Petersen (RV)
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Dan Jørgensen (S)
Handels- og udviklingsminister: Mogens Jensen (S)
Transportminister: Magnus Heunicke (S)
Miljøminister: Kirsten Brosbøl (S)

Venstre

Fra 28. juni 2015 til 28. november 2016. 
Ændring 30. september 2015 og 29. februar 2016.

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V) 
Finansminister: Claus Hjort Frederiksen (V) 
Udenrigsminister: Kristian Jensen (V)
Kulturminister og kirkeminister: Bertel Haarder (V) 
Transport- og bygningsminister: Hans Christian Schmidt (V) 
Miljø- og fødevareminister: Eva Kjer Hansen (V) til 29. februar 2016, derefter Esben Lunde Larsen (V)
Erhvervs- og vækstminister: Troels Lund Poulsen (V)
Udlændinge-, integrations- og boligminister: Inger Støjberg (V) 
Social- og indenrigsminister: Karen Ellemann (V)
Justitsminister: Søren Pind (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister: Lars Christian Lilleholt (V) 
Minister for børn, undervisning og ligestilling: Ellen Trane Nørby (V) 
Sundheds- og ældreminister: Sophie Løhde (V) 
Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)
Uddannelses- og forskningsminister: Esben Lunde Larsen (V) til 29. februar 2016, derefter Ulla Tørnæs (V)
Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde: Carl Holst (V) til 30. september 2015, derefter Peter Christensen (V)
Beskæftigelsesminister: Jørgen Neergaard Larsen (V)

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Fra 28. november 2016 til 27. juni 2019.
Ændringer 2. maj 2018 og 21. juni 2018.

Statsminister: Lars Løkke Rasmussen (V)
Udenrigsminister: Anders Samuelsen (LA)
Justitsminister: Søren Pape Poulsen (KF)
Finansminister: Kristian Jensen (V)
Forsvarsminister: Claus Hjort Frederiksen (V)
Erhvervsminister: Brian Mikkelsen (KF) til 21. juni 2018, derefter Rasmus Jarlov (KF)
Økonomi- og indenrigsminister: Simon Emil Ammitzbøll (LA)
Minister for udviklingssamarbejde: Ulla Tørnæs (V)
Beskæftigelsesminister: Troels Lund Poulsen (V)
Udlændinge- og integrationsminister: Inger Støjberg (V)
Minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde: Karen Ellemann (V) til 2. maj 2018 (titlen ændret 7. august 2017 til minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde), derefter minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V)
Uddannelses- og forskningsminister: Søren Pind (V) til 2. maj 2018, derefter Tommy Ahlers (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister: Lars Christian Lilleholt (V)
Sundhedsminister: Ellen Trane Nørby (V)
Minister for offentlig innovation: Sophie Løhde (V)
Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)
Miljø- og fødevareminister: Esben Lunde Larsen (V) til 2. maj 2018, derefter Jakob Ellemann-Jensen (V)
Børne- og socialminister: Mai Mercado (KF)
Undervisningsminister: Merete Riisager (LA)
Kulturminister og kirkeminister: Mette Bock (LA)
Transport-, bygnings- og boligminister: Ole Birk Olesen (LA)
Ældreminister: Thyra Frank (LA)

Socialdemokratiet

Fra 27. juni 2019 til 15. december 2022.
Ændring 19. november 2020, 21. januar 2021, 16. august 2021, 4. februar 2022 og 2. maj 2022.


Statsminister: Mette Frederiksen (S)
Finansminister: Nicolai Wammen (S)
Udenrigsminister: Jeppe Kofod (S)
Justitsminister: Nick Hækkerup (S) til 2. maj 2022, derefter Mattias Tesfaye (S).
Social- og indenrigsminister: Astrid Krag (S) til 21. januar 2021, derefter social- og ældreminister: Astrid Krag (S).
Skatteminister: Morten Bødskov (S) til 4. februar 2022, derefter Jeppe Bruus (S)
Klima-, energi- og forsyningsminister: Dan Jørgensen (S)
Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde: Mogens Jensen (S) til 19. november 2020, derefter minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Rasmus Prehn (S).
Sundheds- og ældreminister: Magnus Heunicke (S) til 21. januar 2021, derefter sundhedsminister: Magnus Heunicke (S).
Transportminister: Benny Engelbrecht (S) til 4. februar 2022, derefter transportminister og minister for ligestilling: Trine Bramsen (S) 
Minister for udviklingssamarbejde: Rasmus Prehn (S) til 19. november 2020, derefter minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde: Flemming Møller Mortensen (S).
Børne- og undervisningsminister: Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Forsvarsminister: Trine Bramsen (S) til 4. februar 2022, derefter Morten Bødskov (S)
Uddannelses- og forskningsminister: Ane Halsboe-Jørgensen (S) til 16. august 2021, derefter Jesper Petersen (S)
Erhvervsminister: Simon Kollerup (S)
Udlændinge- og integrationsminister: Mattias Tesfaye (S) til 2. maj 2022, derefter Kaare Dybvad (S)
Beskæftigelsesminister: Peter Hummelgaard (S), fra 19. november 2020 til 4. februar 2022 tillige minister for ligestilling 
Boligminister: Kaare Dybvad Bek (S), fra 21. januar 2021 til 2. maj 2022 indenrigs- og boligminister, derefter Christian Rabjerg Madsen (S)
Miljøminister: Lea Wermelin (S)
Kulturminister og kirkeminister: Joy Mogensen (S) til 16. august 2021, derefter Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne

Fra 15. december 2022.
Ændring 9. marts 2023, 31. juli 2023, 22. august 2023, 23. oktober 2023 og 23. november 2023

Statsminister: Mette Frederiksen (S)
Vicestatsminister og forsvarsminister: Jakob Ellemann-Jensen (V) til 22. august 2023, derefter vicestatsminister og økonomiminister: Jakob Ellemann-Jensen (V), og forsvarsminister: Troels Lund Poulsen (V). Fra 23. oktober 2023: Vicestatsminister, økonomiminister og forsvarsminister: Troels Lund Poulsen (V) til 23. november 2023, derefter vicestatsminister og forsvarsminister: Troels Lund Poulsen (V)
Udenrigsminister: Lars Løkke Rasmussen (M)
Finansminister: Nicolai Wammen (S)
Økonomiminister: Troels Lund Poulsen (V) til 22. august 2023, derefter vicestatsminister og økonomiminister: Jakob Ellemann-Jensen (V). Fra 23. oktober 2023: Vicestatsminister, økonomiminister og forsvarsminister: Troels Lund Poulsen (V) til 23. november 2023, derefter økonomiminister Stephanie Lose (V)
Indenrigs- og sundhedsminister: Sophie Løhde (V)
Justitsminister: Peter Hummelgaard (S)
Kulturminister: Jakob Engel-Schmidt (M)
Erhvervsminister: Morten Bødskov (S)
Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik: Dan Jørgensen (S)
Miljøminister: Magnus Heunicke (S)
Social- og boligminister: Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
Beskæftigelsesminister: Ane Halsboe-Jørgensen (S)
Børne- og undervisningsminister: Mattias Tesfaye (S)
Udlændinge- og integrationsminister: Kaare Dybvad Bek (S)
Skatteminister: Jeppe Bruus (S)
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri: Jacob Jensen (V)
Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde: Louise Schack Elholm (V) til 23. november, derefter minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde: Morten Dahlin (V)
Transportminister: Thomas Danielsen (V)
Uddannelses- og forskningsminister: Christina Egelund (M)
Digitaliseringsminister og minister for ligestilling: Marie Bjerre (V) til 23. november 2023, derefter Mia Wagner (V). Fra 7. december 2023: Marie Bjerre (V)
Ældreminister: Mette Kierkgaard (M)
Klima-, energi- og forsyningsminister: Lars Aagaard (M)
Minister uden portefølje med henblik på ledelsen af de under Økonomiministeriet hørende forretninger: Stephanie Lose (V) fra 9. marts til 31. juli 2023.