Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland sikrer kontakt mellem mindretallet, regeringen og Folketinget. 

Større

Om udvalget

Hvert parti, der er repræsenteret i Folketinget, udpeger et medlem til Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland. Valg til kontaktudvalget følger Folketingets funktionsperiode. 

Du kan læse mere om Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland på Kulturministeriets hjemmeside.