Regeringen forhandler

Regeringen forhandler ofte sine lovforslag på plads med et eller flere af Folketingets partier, inden den fremsætter dem.

Større

De formelle forhandlinger om lovforslag foregår i Folketingssalen. Inden lovforslaget når til salen, har der ofte været forhandlinger mellem regeringen og de politiske partier. Regeringen kan vælge at indgå politiske aftaler eller forlig med de partier, de kan blive enige med, for at være sikker på, at der er flertal i Folketinget for regeringens initiativer. 

Politiske aftaler og forlig er ikke omtalt i grundloven eller Folketingets forretningsorden, men er en del af en række uskrevne regler og normer for, hvordan regering og Folketing samarbejder om lovgivningen – uskrevne regler, som er udviklet og accepteret af begge parter.

De politiske aftaler gør, at en stor del af eller alle Folketingets partigrupper står bag en lov. Det gør lovene mere langtidsholdbare. En regering tilstræber ofte, at så stor en del af Folketinget som muligt står bag en lov, fordi det bl.a. skaber større tryghed og stabilitet i samfundet, når lovgivningen ikke ændres for ofte. 

Regeringen indkalder til forhandlinger

Politiske aftaler eller forlig bliver indgået mellem regeringen og en kreds af partier. I praksis foregår det ved, at regeringen inviterer ordførere fra forskellige partier til møder om et bestemt politisk initiativ. Her diskuterer de sagen/initiativet og forhandler sig til rette – de forliges om en aftale. Nogle gange indkalder regeringen alle Folketingets partier til møder, andre gange kun nogle af partierne – her ofte de partier, der støtter regeringens politik. Regeringen bestemmer selv, hvilke partier den ønsker at indkalde og forhandle med.

Rammerne for aftaler og forlig

Et politisk forlig eller en politisk aftale er en tekst, som regeringspartierne og de øvrige folketingspartier er blevet enige om i løbet af deres forhandlinger. Der er ikke nogen regler for, hvordan en aftale skal skrives eller se ud.

En politisk aftale vil normalt blive skrevet ned i en aftaletekst, som kan være mere eller mindre detaljeret afhængigt af omstændighederne. Aftaleteksten beskriver f.eks., hvad aftaleparterne er enige om, at aftalen skal opnå. Aftaleteksten kan også beskrive:

  • hvor længe aftalen skal gælde
  • hvilke lovforslag der skal udarbejdes for at føre aftalens indhold ud i livet 
  • under hvilke omstændigheder der skal ske en ny forhandling om indholdet 

Aftaleparterne er ikke juridisk forpligtet

Uskrevne regler og normer dikterer rammer for politiske aftaler og forlig. Hverken regering eller opposition er dermed juridisk forpligtet til at overholde en aftale. Det er udelukkende den politiske kultur, der forpligter parterne. Men alle har en interesse i at overholde de uskrevne regler. Alle aftalepartier skal nikke til ændringer.

Partierne i en aftale eller et forlig har en politisk vetoret over for ændringer, så længe aftalen gælder. Hvis en regering ønsker ændringer i en lov, der er en del af en aftale, skal regeringen altså have alle aftalepartierne til at acceptere ændringerne – og de har ret til at sige nej. Det gør aftaler og forlig til en betydningsfuld måde for et lille parti at opnå konkret indflydelse på. 

Gennem politiske aftaler og forlig opnår regeringen omvendt den nødvendige støtte til at kunne gennemføre sine lovforslag. 

Partiernes styrke afhænger ikke altid af størrelsen

Under forhandlingerne giver og tager man. Det er som regel nemmere for de partier, der har flest mandater i ryggen – dvs. de store partier – at få sine politiske krav opfyldt i et forlig, end for partier, der har få mandater. 

Antallet af mandater repræsenterer jo antallet af vælgere, der har stemt på partiet, og stor vælgeropbakning giver stærkere politiske muskler end lille vælgeropbakning. Men hvis man som et lille parti er tungen på vægtskålen i en forhandling, kan man nogle gange godt ende med at få store krav gennemført – fordi regeringen ellers ikke vil have flertal og dermed ikke kan få sine mål igennem. 

En aftale er en aftale

Det, man enes om i en aftale, bliver til lovforslagets grundlag, og forligspartierne stemmer senere for forslaget, når regeringen fremsætter det i Folketinget. Regeringen ved dermed på forhånd, at den har flertal bag sit forslag. 

Et politisk forlig kan godt indebære, at der skal flere lovforslag til, og det kan også berøre forskellige ministeriers områder. 

Hvis flertallet bag en aftale forsvinder, f.eks. i forbindelse med et folketingsvalg, ophører aftalen med at eksistere. Det kan også være, at et eller flere af partierne bryder et forlig. Men et forlig eller en politisk aftale er en bindende aftale. Det er meget alvorligt, hvis en regering eller et parti bryder et forlig. Det sker derfor næsten aldrig. Det er ligesom blandt mennesker uden for politik: En aftale er en aftale.  

Tidsrammen kan være aftalt på forhånd

En politisk aftale kan have en aftalt udløbsdato eller være uden. Aftalen bag finansloven, der er en årligt tilbagevendende politisk aftale, gælder f.eks. for 1 år. Aftalen kan også gælde i en valgperiode. Andre, brede aftaler og forlig som f.eks. SU-forliget eller bankpakkerne er uden udløbsdato og har varet i mange år. Også folkeskolen har igennem lange perioder været omfattet af brede aftaler – det vil sige, hvor en stor del af Folketingets partier er med. 

Leksikon

Gå til leksikon
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Regeringen
Regeringen er landets udøvende magt. Regeringen består af en række ministre og har til opgave at regere landet efter de love, som Folketinget har vedtaget.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

    Hvilken betydning har en politisk aftale?

    En politisk aftale er en tekst, der beskriver, hvad en række partier er blevet enige om. Aftalen har ikke nogen juridisk betydning, så det centrale er, hvordan aftalen efterfølgende føres ud i livet.