Slotspladsen

Slotspladsen foran Christiansborg Slot er et demokratisk samlingspunkt og en arkitektonisk perle midt i København.

Større

Slotsholmen har gennem tiderne rummet Absalons Borg, Københavns Slot med Blåtårn og tre forskellige udgaver af Christiansborg Slot og er således en vigtig plads i Københavns udviklingshistorie. Samtidig har Slotspladsen en lang historie som folkeligt mødested og er hjemsted for adskillige arrangementer og demonstrationer hvert år.

Slotspladsen er en åben og inviterende plads, der giver rum til at udfolde demokratiske rettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed. 

Den nyrenoverede slotsplads

Slotspladsen blev renoveret i 2019, og Folketingets Præsidium ønskede med renoveringen at sikre, at pladsen blev både smuk, imødekommende og funktionel. Samtidig blev sikkerheden øget, så Christiansborg og brugere af Slotspladsen er beskyttet mod terrorangreb fra køretøjer. Indretningen af pladsen skete i dialog med Politiets Efterretningstjeneste (PET), og resultatet er en beskyttende ring rundt om Christiansborg.

Granitkugler både pryder og beskytter

Slotspladsen er på ca. 8.000 m2 og er belagt med næsten 200.000 brosten. Der er genbrugt sten fra dele af den gamle slotsplads og fra Københavns Kommunes materialedepot suppleret med nyindkøbte genbrugssten. I yderkanten af Slotspladsen er der en halvcirkel, som består af 85 kugler af lys bornholmsk granit. Kuglerne er sænket ned over metalpullerter, der er støbt ned i pladsen, så de står godt fast. 

Kuglen som figur er hentet fra omgivelserne: fra de gyldne kugler på tårnet på Christiansborg og fra kuplen på taget af Slotskirken, der med sin klassicistiske arkitektur arbejder med geometriske former. 

Granitkuglerne på Slotspladsen vejer 1,7 t hver og er af bornholmsk moseløkkegranit. Den bornholmske moseløkkegranit findes også på Christiansborgs facade, på rytterstatuens base og i granitfliserne på pladsen. 

Større

Den 21. april 1947, Frederik 9. udråbes som konge

Frederik 9. overtog tronen efter sin far, Christian 10. Frederik 9. blev udråbt til konge fra Christiansborg Slots balkon af daværende statsminister Knud Kristensen. Tusindvis af mennesker havde samlet sig på Slotspladsen for at overvære den historiske begivenhed og for at hylde den nye konge.
Større

Den 27. april 1947, Christian 10. ligger på Castrum Doloris

Christian 10. lå på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke, og folk stod i kø hen over Slotspladsen for at gå forbi den lukkede kiste og vise deres respekt for den afdøde konge. Castrum doloris er en skik, hvor kisten står på en forhøjning flankeret af en æresvagt. I det danske kongehus har det siden 1746 været skik, at kisten står på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke nogle dage før bisættelsen i Roskilde Domkirke. Christian 10. blev i folkemunde kaldt rytterkongen, da han red rundt i København dagligt under besættelsen. Han blev efterfulgt af sin søn Frederik 9.
Større

Den 5. juni 1949, 100 års grundlovsjubilæum

Grundlovens 100 års jubilæum blev fejret med en stor folkefest den 5. juni 1949. 
Større

Den 7. maj 1998, storkonflikt

Demonstration på Slotspladsen i forbindelse med »gærkrisen«. Fra den 25. april til den 6. maj 1998 nedlagde ca. 450.000 privatansatte arbejdet i kampen for at få indført en 6. ferieuge. Storkonflikten blev også kendt som »gærkrisen«, da folk begyndte at hamstre gær. Efter 11 dages strejke greb regeringen ind med en lov, der lå tæt op ad det, arbejdsmarkedets parter var blevet enige om ‒ men som var blevet nedstemt ved urafstemningerne. Hovedkravet om indførslen af en 6. ferieuge blev ikke indfriet. Til gengæld blev der indført 3 børnefamiliefridage. 2 år efter blev de 3 børnefamiliefridage erstattet af indførslen af en 6. ferieuge for alle ved overenskomstforhandlingerne i 2000. 
Større

Den 11. april 2013, lærerlockout

I perioden den 1.- 26. april 2013 blev 67.000 overenskomstansatte lærere lockoutet, efter at overenskomstforhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og KL (Kommunernes Landsforening) var brudt sammen. Den 25 dage lange lockout betød, at lærerne ikke måtte arbejde. Det medførte at ca. 557.000 folkeskoleelever kun fik stærkt begrænset undervisning i perioden. Derudover blev ca. 220.000 elever og kursister berørt. Lockouten sluttede da et flertal i Folketinget bestående af samtlige partier bortset fra Enhedslisten og Liberal Alliance vedtog et lovindgreb baseret på et udspil, regeringen havde fremlagt dagen før.

Brug Slotspladsen

Hvis du vil bruge Slotspladsen til f.eks. at afholde et arrangement eller en demonstration, skal du søge om tilladelse hos Københavns kommune, for at få lov til at bruge arealet. Slotspladsen ejes nemlig af Københavns Kommune, bortset fra arealet ind mod Christiansborgs facade - det ejer staten.
Læs, hvordan du ansøger om at afholde et arrangement eller en demonstration