Europarådets Parlamentariske Forsamling holder session i Strasbourg

22.06.2017

Europarådets Parlamentariske Forsamling holder session i Strasbourg den 26. – 30. juni 2017, og 4 folketingsmedlemmer deltager i sessionen

Der er to hovedtemaer for den kommende session – dels korruption, dels migration.

 

Under den seneste session i april udtrykte Den Parlamentariske Forsamlings Bureau/Præsidium mistillid til den siddende præsident, Pedro Agramunt fra Spanien, som følge af hans deltagelse i en tur til Syrien og hans håndtering af anklager om korruption i Europarådet. Forsamlingen har ingen formel magt til at afsætte ham, men der er nu udarbejdet et resolutionsforslag, der indebærer ændringer i Forsamlingens forretningsorden, der vil gøre det muligt at vælte en siddende præsident, vicepræsidenter samt udvalgsformænd og –næstformænd. Hvis det forslag bliver vedtaget, vil Forsamlingen kunne afsætte præsidenten umiddelbart derefter, hvis 2/3 stemmer for det.

 

Ud over denne mere interne sag skal Forsamlingen også drøfte, hvordan man kommer den omfattende korruption i visse af medlemslandene til livs bl.a. ved åbenhed og ved ikke at lægge hindringer i vejen for dybdeborende journalister.

 

Det andet hovedtema er migration. Der er udarbejdet hele fire rapporter om det spørgsmål, der ser på det ud fra forskellige vinkler, bl.a. hvordan Europa kan drage nytte af de erfaringer og den arbejdskraft, der ankommer til kontinentet, og hvad man kan lære fra de lande, hvor modtagelsen af de mange flygtninge og migranter i 2015 gik godt.

 

Hele dagsordenen for sessionen kan ses her.