Den Arktiske Delegations arbejde

Delegationen beskæftiger sig med emner fra sikkerhedspolitik til miljøbeskyttelse og bæredygtig erhvervsudvikling. Formålet er at få indflydelse på udviklingen af det arktiske samarbejde. 

Større

Arbejdet i Den Arktiske Delegation

Folketingets delegation deltager i møder, seminarer, konferencer og rejser, hvor arktiske spørgsmål behandles:  

  • Den Arktiske Parlamentarikerkonference: deltage i drøftelser af arktiske initiativer og problemstillinger 
  • Delegationsmøder og andre relevante møder og konferencer
  • Debatter med andre arktiske parlamentarikere 
  • Møder med relevante danske ministre
  • Fremsætte forslag til arktiske initiativer
  • Studieture af relevans for det arktiske samarbejde.

Delegationen vil således deltage i Den Arktiske Parlamentariker kongres og vælge Folketingets repræsentant i Den Arktiske Parlamentarikerkomité.
Læs mere om Den Arktiske Parlamentarikerkomité

Møder og rejser


Delegationen har som udgangspunkt ikke en fast mødedag. Den mødes efter aftale med delegationsformanden, og kan deltage i studie- og delegationsrejser.