Udvalget til Valgs Prøvelses arbejde

Den primære opgave for Udvalget til Valgs Prøvelse er at udarbejde indstillinger til Folketinget om at godkende stedfortrædere for folketingsmedlemmer. Udvalget har også nogle opgaver efter valg og folkeafstemninger eller i øvrigt, hvis der opstår spørgsmål om medlemmers valgbarhed.

Større

Opgaver og ansvar

Udvalget til Valgs Prøvelse er et fast udvalg, som mødes, når der er konkrete sager at behandle. 
 
Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i 3 hovedområder:
  • afgive indstilling om godkendelse af stedfortrædere
  • afgive indstilling om godkendelse af valg
  • afgive indstilling om spørgsmål om valgbarhed 

Godkendelse af stedfortrædere

Nedlægger et ordinært medlem af Folketinget sit mandat, eller ønsker et ordinært medlem orlov i en periode, er det Udvalget til Valgs Prøvelses opgave at afgive en indstilling til Folketinget om at godkende en stedfortræder for det pågældende medlem. Hvis et medlem nedlægger sit mandat, bliver den godkendte stedfortræder nyt ordinært medlem af Tinget. Hvis Folketinget efter indstilling fra Folketingets formand giver et medlem orlov, bliver den godkendte stedfortræder midlertidigt medlem af Tinget.
 
Ved konkrete stedfortrædersager mødes Udvalget til Valgs Prøvelse. For hver sag tjekker udvalget følgende:  

  • at den pågældende stedfortræder ved folketingsvalget blev den første i rækken af stedfortrædere for det pågældende parti i den pågældende valgkreds. Det hænder, at den første stedfortræder i rækken meddeler, at han/hun ikke ønsker at indtræde under den aktuelle orlov. I sådanne tilfælde indkaldes den næste stedfortræder i rækken
  • at den pågældende stedfortræder har underskrevet en erklæring om at ville overholde grundloven

Godkendelse af valg

Efter hvert folketingsvalg nedsætter Folketinget et foreløbigt udvalg til prøvelse af valgene, et såkaldt ad hoc-udvalg. 
Opgaven for det foreløbige Udvalget til Prøvelse af Valgene er at: 
  • undersøge, hvorvidt valget af hver kandidat lever op til grundloven og valgloven
  • godkende eller forkaste valget af hver kandidat
  • behandle klager over valgene
  • gennemgå valgbogsudskrifter, beregninger og det øvrige materiale om valget, som Folketinget får fra regeringen
Udvalget afgiver derefter indstilling til Folketinget om, hvorvidt valget af hver enkelt kandidat kan godkendes eller ej. Hvis en valgt kandidat ikke er i stand til eller ikke ønsker at modtage mandatet, undersøger det foreløbige Udvalget til Prøvelse af Valgene, om der er grundlag for at godkende stedfortræderen. 
 
Udsættes godkendelsen, henvises sagen til det faste Udvalget til Valgs Prøvelse. Udvalget til Valgs Prøvelse afgiver herefter indstilling til Folketinget om, hvorvidt valget af kandidaten kan godkendes. Samme udvalg afgiver indstilling om godkendelse af valg af kandidater til Europa-Parlamentet. Udvalget afgiver også en beretning efter folkeafstemninger. 

Spørgsmål om valgbarhed

Enhver med valgret er valgbar til Folketinget, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Folketinget. Efter Folketingets godkendelse af valget, kan der opstå konkrete spørgsmål, om et medlem af Folketinget har mistet sin valgbarhed. I givet fald afgiver Udvalget til Valgs Prøvelse en indstilling til Folketinget herom.
Læs mere om, hvordan man stiller op til valg Læs mere om Folketingsvalg