Europarådets Parlamentariske Forsamling holder session i Strasbourg

18.04.2018

Europarådets Parlamentariske Forsamling holder session i Strasbourg den 23.-27. april 2018, og 5 folketingsmedlemmer deltager i sessionen

Fra november 2017 til maj 2018 er Danmark formand for Europarådets Ministerkomité, og det betyder, at udenrigsminister Anders Samuelsen i sin egenskab af formand for Ministerkomiteen onsdag den 25. april skal tale i Den Parlamentariske Forsamling og svare på spørgsmål fra den.

 

På dagsordenen er endvidere en rapport, der har undersøgt de lande, der har eller for nylig har haft undtagelsestilstand (Ukraine, Frankrig og Tyrkiet) og i den anledning har haft tilladelse til at fravige visse dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Der er også programsat en debat om mediers redaktionelle integritet og forholdene for journalister.

 

I begyndelsen af 2017 blev der nedsat en uafhængig, ekstern undersøgelseskomité, der skulle kulegrave påstande om korruption blandt nuværende og tidligere medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling. Komiteen afgiver sin rapport op til den kommende session, og rapporten vil blive offentliggjort den 23. april. Komiteen har bestået af Nicolas Bratza, UK, tidligere præsident for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Jean-Louis Bruguière, Frankrig, tidligere dommer, og Elisabet Fura, Sverige, tidligere Ombudsmand og tidligere dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Følgende delegationsmedlemmer deltager;

Hele dagsordenen for sessionen kan ses her.