Regeringen

Regeringen har ansvaret for at føre de love ud i livet, Folketinget har vedtaget.

Sådan dannes en regering

Et flertal i Folketinget afgør, hvem der skal være statsminister. Statsministeren udnævner derefter ministrene og danner en regering. Bagefter udnævner regenten formelt den nye regering.

Statsministeren

Statsministeren er regeringens chef. Statsministeren bestemmer bl.a., hvem der skal være ministre, og hvilke ministerier der skal være.

Regeringen forhandler

Regeringen forhandler ofte sine lovforslag på plads med et eller flere af Folketingets partier, inden den fremsætter dem.

Regeringer siden 1953

Se en oversigt over alle de tidligere regeringer og ministre, der har fungeret under den nuværende grundlov af 5. juni 1953.

Sådan arbejder regeringen

Regeringen har stor indflydelse på de love, der vedtages i Folketinget, da den kommer med langt de fleste lovforslag. Regeringens ministre leder via deres ministerier landet efter de love, Folketinget har vedtaget.

Ministrene

Ministrene har meget magt og et stort ansvar. En af deres vigtigste opgaver er at foreslå ny lovgivning på det område, de er minister for.

Ministeransvar

Ministre er ansvarlige for, at Folketinget får korrekte oplysninger fra ministeriet. Lever ministeren ikke op til sit ansvar, kan vedkommende få en næse af Folketinget eller risikere at blive væltet. I værste fald kan Folketinget beslutte at rejse en rigsretssag mod ministeren.