Partilederdebatter

Grundlag for forsøg med partilederdebatter

Forsøg med partilederdebatter og udvidede partilederdebatter, som har deltagelse af nordatlantiske mandater, er startet som forsøg med grundlag i beslutningsforslag B 147 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget (Ændring af forskelige arbejdsformer og forretningsgange m.v.) 2017-18. 
Se beslutningsforslaget