Lyd fra åbne samråd i Gronlandsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

GRU Møde nr 3. - 29-05-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om forholdene på anstalterne i Grønland herunder uddannelsen for de ansatte, jf. GRU alm. del - samrådsspørgsmål A-C. Se tillige GRU alm. del - svar på spm. 41-48 og bilag 54 og 57.
Møde i GRU - 02-06-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om fremtidig finansiering af projekter for grønlændere, der hidtil har været finansieret af satspuljemidlerne, jf. GRU alm. del - samrådsspørgsmål B og C og svar på spm. 17.