Lyd fra åbne samråd i Transportudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

TRU møde 20/12-11 (nr. 8) - 20-12-2011
1. Åbent samråd med transportministeren og miljøministeren vedrørende VVM-undersøgelse af betalingsringen, jf. TRU alm. del – samrådsspørgsmål AF-AJ
2. Åbent samråd med transportministeren vedrørende priserne i den kollektive trafik, jf. TRU alm. del – samrådsspørgsmål AE og AK-AL
TRU møde 15/12-11 (nr. 7) - 15-12-2011
1. Samråd med transportministeren og klima- energi og bygningsministeren om virkemidler til reduktion af CO2-udledningen fra transporten, om betalingsringen vil medføre mindre CO2-udledning og IC4 togenes CO2-udledning, jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål AB-AD
TRU møde 24/11-11 (nr. 4) - 24-11-2011
1. Åbent samråd med transportministeren vedr. havnetunnel i København, jf. TRU alm. del – samrådsspørgsmål Y, Z, Æ, Ø, Å og AA. Se TRU alm. del - svar på spm. 18.
TRU møde 18/9-12 (nr. 38) - 18-09-2012
1. Åbent samråd med transportministeren om samrådsspørgsmål BW (om sportsbegivenheder på Storebæltsbroen), jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål BW.
2. Åbent samråd med transportministeren om samrådsspørgsmål BV (om Banedanmarks besparelse signalprojekt ERTMS), jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål BV. Se tillige svar på TRU alm. del – spm. 898 og TRU alm. del - svar på spm. 953, 954 og 955.
TRU møde 9/8-12 (nr. 36) - 09-08-2012
1. Åbent samråd med transportministeren om samrådsspørgsmål BU (om modulvogntogsforsøget), jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål BU.
TRU møde 19/6-12 (nr. 34) - 19-06-2012
1. Åbent samråd med finansministeren om samrådsspørgsmål BT (Københavns Lufthavn), jf. TRU alm. del – samrådsspm. BT.
TRU møde 1/6-12 (nr. 31) - 01-06-2012
1. Åbent samråd med transportministeren om samrådsspørgsmål BJ-BL (om Banedanmarks ulovlige cabotagekørsel), jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål BJ-BL.
TRU møde 8/5-12 (nr. 27) - 08-05-2012
1. Åbent samråd med transportministeren om samrådsspørgsmål BA-BF (om DSBFirst), jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål BA-BF.
TRU møde 19/4-12 (nr. 23) -
TRU møde 10/11-11 (nr. 2) - 10-11-2011
2. Åbent samråd med transportministeren og skatteministeren om en betalingsring omkring København, jf. TRU alm. del – samrådsspm. F-I
3. Åbent samråd med transportministeren om en Storstrømsbroen, jf. TRU alm. del – samrådsspm. O-Q og V-X.
TRU møde 27/10-11 (nr. 1) - 27-10-2011
6. Åbent samråd med transportministeren og skatteministeren om en betalingsring omkring København, jf. TRU alm. del – samrådsspm. A-I.
TRU møde nr. 9 - 07-12-2010
2. Åbent samråd med transportministeren om nedfaldne køreledninger på S togsnettet, jf. TRU alm. del - samrådsspm. M.
TRU møde nr. 8 - 02-12-2010
1. Åbent samråd med finansministeren om SAS, jf. TRU alm. del - samrådsspm. K. Se tillige TRU alm. del - svar på spm. 71, 72 og 73 og svar på §20 spm. S375 og S376.
TRU møde nr. 4 - 02-11-2010
1. Åbent samråd med transportministeren om Rejsekortet, jf. TRU alm. del - samrådsspm. G og H. Se tillige TRU alm. del - spm. 9 og 17, TRU (2009-10) alm. del - spm. 1689 og 1704 samt TRU (2009-10) alm. del - svar på spm. 1705.
TRU - 24/6-11 - 24-06-2011
1. Åbent samråd med transportministeren om passagerafgift i flytrafikken, jf. TRU alm. del – samrådsspm. AO.
TRU - 9/6-11 - 09-06-2011
3. Åbent samråd med transportministeren om armslængde til DSB, jf. TRU alm. del – samrådsspm. AQ, AR og AS. Se tillige TRU alm. del – bilag 1352.
4. Åbent samråd med transportministeren om betalingsring om København, jf. TRU alm. del – samrådsspm. AM.
TRU møde nr. 3 - 14-10-2010
1. Åbent samråd med transportministeren om flypassagerretigheder, jf. TRU (2009-10) alm. del - samrådsspm. A og B. Se tillige svar på TRU (2009-10) alm. del - spm. 1153.
TRU - 1/6-11 - 01-06-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren om kørselsafgifter for lastbiler, jf. TRU alm. del - samrådsspm. AN.
2. Åbent samråd med transportministeren om skiltning ved vejarbejder, jf. TRU alm. del – samrådsspm. AK.
TRU - 19/5-11 - 19-05-2011
1. Åbent samråd med transportministeren om piloters arbejdstidsregler, jf. TRU alm. del – samrådsspm. AG. Se tillige TRU alm. del - bilag 326, svar på TRU alm. del - spm. 1112, 1215 og 1216 samt svar på §20 spm. S1603 og S1633.
TRU - 28/4-11 - 28-04-2011
3. Åbent samråd med transportministeren om DSB’s tab i tilfælde af DSB First’s konkurs, jf. TRU alm. del – samrådsspm. AE og AF. Se tillige TRU alm. del - bilag 241, 249, 262, 267, 274, 275 og 277 samt svar på spm. 1035.
TRU - 7/4-11 - 07-04-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om busulykker, jf. TRU alm. del – samrådsspm. U.
TRU - 5/4-11 - 05-04-2011
1. Åbent samråd med transportministeren om organiseringen af kollektiv trafik i hovedstadsområdet, jf. TRU alm. del – samrådsspm. X. Se tillige TRU alm. del – bilag 242 og svar på TRU alm. del – spm. 845-848.
2. Åbent samråd med transportministeren om DSB’s leje af togmateriel, jf. TRU alm. del – samrådsspm. Y, Z og Æ. Se tillige svar på TRU alm. del – spm. 378 og 601.
TRU - 1/4-11 - 01-04-2011
2. Åbent samråd med justitsministeren om køre- hviletidsregler, jf. TRU alm. del – samrådsspm. S og T. Se tillige TRU alm. del – bilag 169 og svar på § 20 spm. S 998 og S 1120.
TRU møde nr. 18 - 02-03-2011
2. Åbent samråd med transportministeren om navngivning af hurtigfærge til Bornholm, jf TRU alm. del – samrådsspm. V og W. Se tillige TRU alm. del – bilag 171 og 172, TRU alm. del - svar på spm. 721 samt § 20 spm. S 1163.
TRU møde nr. 17 - 11-02-2011
1. Åbent samråd med transportministeren om konkurrenceudsættelse af fjerntrafikken på jernbanenettet, jf. TRU alm. del – samrådsspm. P. Se tillige TRU alm. del – bilag 135. og 166 samt TRU alm. del - svar på spm. 421-432.
TRU møde nr. 15 - 03-02-2011
1. Åbent samråd med transportministeren om sikkerhedskontrol i lufthavnene, jf. TRU alm. del – samrådsspm. Q. Se tillige TRU alm. del – bilag 146.
2. Åbent samråd med transportministeren om navngivningen af Bornholmstrafikkens nye hurtigfærge, jf. TRU alm. del – samrådsspm. R.
TRU møde nr. 13 - 20-01-2011
1. Åbent samråd med transportministeren om CO2 udslip og trængsel, jf. TRU alm. del - samrådsspm. N.
TRU møde nr. 11 - 10-12-2010
1. Åbent samråd med finansministeren og transportministeren om besparelser på finanslovsbesparelser vedr. DSB, jf. TRU alm. del - samrådsspm. J og L. Se tillige svar på § 20 spm. S 413 og S 414.
TRU møde nr. 1 - 07-10-2010
2. Åbent samråd med transportministeren om DSB's kundeservice, jf. TRU alm. del - samrådsspm. D. Se tillige (2009-10) TRU alm. del - bilag 470 og svar på (2009-10) TRU alm. del - spm. 1636, 1638, 1707, 1708 og 1774.
3. Åbent samråd med transportministeren om strategien for DSB, jf. TRU alm. del - samrådsspm. E. Se tillige (2009-10) TRU alm. del - bilag 484.
4. Åbent samråd med transportministeren om efteruddannelse af gods- og buschauffører, jf. TRU alm. del - samrådsspm. F.
TRU møde nr. 7 - 10-12-2009
2. Åbent samråd med transportministeren om kystbanen.
3. Åbent samråd med transportministeren om L 2 (Frederikssundmotorvejen)
TRU møde nr. 4 - 12-11-2009
1. Åbent samråd med justitsministeren og transportministeren om cabotagekørsel.
TRU møde nr. 30 - 30-08-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om reglerne vedr. digitale kontrolapparater i lastbiltrafikken, jf. TRU alm. del - samrådsspm. AE. Se tillige TRU alm. del - bilag 414.
2. Åbent samråd med justitsministeren om brugen af stærekasser i fartkontrollen, jf. TRU alm. del - samrådsspm. AF. Se tillige TRU alm. del - svar på spm. 1417, 1418, 1419 og 1420.
TRU møde nr. 29 - 15-06-2010
2. Åbent samråd med justitsministeren om lastbilforbud i Køge midtby, jf. TRU alm. del - samrådsspm. Ø.
TRU møde nr. 25 - 06-05-2010
1. Åbent samråd med transportministeren om flypassagerers rettigheder, jf. TRU alm. del - samrådsspm. Å og AA. Se tillige TRU alm. del - bilag 310, 319, 327 og 330.
TRU møde nr. 23 - 27-04-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om cyklisme, jf. TRU alm. del - samrådsspm. R. Se tillige (2007-08, 2. samling) B 115 - bilag 10 samt svar på (2007-08, 2. samling) B 115 - spm. 2.
TRU møde nr. 22 - 22-04-2010
2. Åbent samråd med transportministeren om anlæg af jernbanen København-Køge-Ringsted banen til højhastighedstog, jf. L 134 - samrådsspm. A
TRU møde nr. 21 - 20-04-2010
1. Åbent samråd med transportministeren om håndtering af trafikale konsekvenser efter vulkanudbrud, jf. TRU alm. del - samrådsspm. Æ.
TRU møde nr. 19 -
TRU møde nr. 18 - 08-04-2010
2. Åbent samråd med transportministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om luftforurening ved banegårdene, jf. TRU alm. del - samrådsspm. N, O og P. Se tillige svar på SUU (2008-09) alm. del - spm. 614.
TRU møde nr. 16 - 15-03-2010
1. Åbent samråd med transportministeren om reduktion af CO2 udslippet inden for transportsektoren, jf. TRU alm. del - amrådsspm. Q. Se tillige TRU alm. del - svar på spm. 444.
TRU møde nr. 14 - 11-02-2010
1. Åbent samråd med skatteministeren og transportministeren om kørselsafgifter, jf. TRU alm. del - samrådsspm. M. Se tillige TRU alm. del - bilag 159, svar på TRU alm. del - spm. 1, 2 og 24.
TRU møde nr. 12 - 02-02-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om trafiksikkerhed, jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål C. Se tillige TRU alm. del - bilag 58, 82 og 124.
2. Åbent samråd med justitsministeren om køre-hviletidsreglerne, jf. TRU alm. del - samrådsspørgsmål L. Se tillige TRU alm. del - bilag 164 samt TRU alm. del - svar på spm. 26, 153 og 384.
TRU møde nr. 11 - 28-01-2010
1. Åbent samråd med transportministeren om Rejsekort, jf. TRU alm. del - samrådsspm. F, G, H, I og J. Se tillige svar på TRU alm. del - spm. 278 og 283-286 samt TRU (2008-09) alm. del - spm. 1445.
2. Åbent samråd med transportministeren om færdiggørelsen af IC 4, jf. TRU alm. del - samrådsspm. K. Se tillige TRU alm. del - bilag 137 samt svar på TRU alm. del - spm. 49, 93, 172-179, 198-203, 207, 212, 241-244, 379-382, 390-397,421-425, 456-458, 529-531 og 534.