Folketingets arbejde

Folketinget er Danmarks parlament. Her vedtages al lovgivning i Danmark. Folketingets grundlæggende opgaver er beskrevet i grundloven.

Større

Folketinget er den lovgivende magt

Folketinget og regeringen er de eneste, der kan fremsætte lovforslag, dvs. komme med forslag til nye love og lovændringer. Den lovgivende magt er Folketinget og regering, men det er kun Folketinget, der kan vedtage lovforslag.

Grundloven beskriver fordelingen af magten mellem Folketinget (lovgivende), regeringen (udøvende og lovgivende) og domstolene (dømmende), også kaldet magtens tredeling. Magten i samfundet er delt i 3 for at forhindre, at der sker magtmisbrug.

Parlamentarisk kontrol og lovgivning i Folketinget

Folketinget har 3 hovedopgaver: 

  • at behandle lovforslag og vedtage landets love
  • at behandle og vedtage statens årlige budget, finansloven
  • at føre kontrol med regeringens magtudøvelse

For at kunne løfte de opgaver kræves det, at folketingsmedlemmerne ved, hvordan det politiske arbejde skal foregå. Reglerne for, hvordan folketingsmedlemmerne skal samarbejde, og hvordan lovgivningsprocessen er, står beskrevet i Folketingets forretningsorden. Reglerne kan ændre sig over tid, fordi samfundet ændrer sig, men de fleste af reglerne har mange år på bagen.

Læs Folketingets forretningsorden

Lovgivningsarbejdet i Folketinget

Både Folketinget og regeringen kan fremsætte forslag om ny lovgivning. Regeringen fremsætter som regel sine forslag som lovforslag. Lovforslag er formuleret som egentlige love, og de har været igennem en lang behandling i ministeriet.

Lovforslag er meget omfattende at lave og kræver ressourcer, som de enkelte folketingsmedlemmer typisk ikke har til rådighed. For at vedtage nye love skal Folketinget følge en helt fast procedure.

Læs om lovgivningsprocessen Læs om, hvordan regeringen får flertal bag lovene

Beslutningsforslag: nemmere at skrive

Fordi lovforslag er komplicerede at skrive, kan folketingsmedlemmerne vælge at fremsætte et beslutningsforslag i stedet. Beslutningsforslag er en kort tekst, der pålægger regeringen at fremsætte eller ændre en lov på en bestemt måde. De fleste beslutningsforslag bliver fremsat af oppositionen og bliver derfor oftest stemt ned. Men nogle gange bliver de vedtaget.

Om regeringen skal følge et vedtaget beslutningsforslag, er ikke helt klart. Det er noget, som jurister, der arbejder med forfatningsret, stadig diskuterer.

Læs om lov- og beslutningsforslag

Udvalgsarbejdet

Det enkelte folketingsmedlem kan ikke nå at sætte sig grundigt ind i de ca. 200-250 forslag til ny lovgivning, der skal behandles i Folketinget i løbet af et år. Derfor har Folketinget 30 faste udvalg, hvoraf de fleste består af 29 folketingsmedlemmer.

I udvalgene arbejder folketingsmedlemmerne efter emne med de mange lovforslag og beslutningsforslag. Efter 1. behandling i Folketingssalen henvises næsten alle lov- og beslutningsforslag til behandling i det udvalg, der beskæftiger sig med det pågældende område. Det betyder, at udvalget diskuterer forslaget i detaljer og kommer med sine bemærkninger til forslaget i en såkaldt betænkning.

Udvalgene kontrollerer ministrene

Udover arbejdet med at gennemgå lov- og beslutningsforslag og diskutere dem, deltager udvalgene også i kontrollen med regeringen og den måde, den forvalter lovene på.

Kontrollen foregår, ved at Folketingets udvalg stiller spørgsmål til ministrene både under arbejdet med ny lovgivning og i forbindelse med ministrenes forvaltning af de allerede eksisterende love. Ministeren er altid ansvarlig for, at Folketinget får korrekte og fyldestgørende oplysninger. Det er et af de helt grundlæggende elementer i det danske folkestyre.

Læs om udvalgsarbejdet Læs om Folketingets kontrol med regeringen Find et udvalg

Følg med i Folketingets arbejde

Der arbejdes hele tiden på at sikre åbenhed omkring Folketingets arbejde. Alle Folketingets møder og størstedelen af udvalgsmøderne tv-optages, alle parlamentariske dokumenter er tilgængelige på Folketingets hjemmeside, og det er muligt at kontakte både udvalg, enkelte medlemmer eller ordførere.

TV-fra Folketinget

Folketingets tv-kanal optager størstedelen af de møder der holdes i Folketinget – både i Folketingssalen eller hvis udvalgene holder åbne samråd eller høringer. Det er muligt at følge møderne live på tv-kanalen FOLKETINGET eller her på hjemmesiden. Derudover er det også altid muligt at se tidligere møder.

Abonner på mails fra Folketinget

Det er også muligt løbende at følge med i Folketingets dokumenter, dagsordener, nyheder m.m. Via abonnementssystemet her på hjemmesiden, kan man modtage en mail, hver gang der fremsættes et lovforslag, stilles et spørgsmål eller en udvalgsdagsorden offentliggøres. Ligeledes kan man abonnere på nyheder fra Folketinget, som dækker en bred række emner, der har med Folketingets arbejde at gøre.

Borgernes mulighed for at kontakte udvalg og folketingsmedlemmer

Det er muligt at kontakte både et udvalg eller et bestemt folketingsmedlem, f.eks. en ordfører. Det er dog altid op til udvalget eller det enkelte medlem, hvordan de vælger at gå videre med henvendelsen.

Borgere kan også mødes med udvalgene for at fortælle om deres synspunkter. Det sker ved at komme i en såkaldt deputation. Muligheden for at mødes med et udvalg er et led i det åbne folkestyre.

Læs om deputationer i udvalgsarbejdet Find et udvalg

Leksikon

Gå til leksikon
Parlamentarisme
En regering må ikke have et flertal imod sig. Så hvis 90 eller flere af medlemmerne i Folketinget er imod regeringen, kan regeringen væltes. Det kaldes for negativ parlamentarisme.
Lovforslag
Et lovforslag er oplægget til en lov og skal behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, stadfæstes og kundgøres, bliver det til en gældende lov.
Beslutningsforslag
Et beslutningsforslag dvs. et forslag til folketingsbeslutning, indeholder et klart formuleret politisk budskab om, at regeringen skal handle på et emne, f.eks. ved at fremsætte et lovforslag.
Lov
Love er de regler, som alle i landet skal rette sig efter. Lovforslag vedtages af Folketinget.
Forretningsorden
Reglerne for, hvordan arbejdet i Folketinget tilrettelægges og afvikles, står i Folketingets forretningsorden.
Udvalg
Folketinget har 30 faste udvalg. Hertil kommer en række særlige udvalg, kommissioner og delegationer.