Lyd fra åbne samråd i Beskæftigelsesudvalget

Fra folketingsåret 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i BEU nr. 9 - 09-12-2011
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren om "krævermentalitet", jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål Q-U.
Møde i BEU nr. 6 - 29-11-2011
2. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren om lægekonsulenterne, jf. BEU alm. del - samrådspørgsmål G-J.
Møde i BEU nr. 5 - 16-11-2011
3. Åbent samråd med ministeren for by, bolig og landdistrikter og beskæftigelsesministeren om udsættelser, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål D - F.
Møde i BEU nr. 4 - 09-11-2011
3. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om dagpengereformen, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål B og C.
Møde i BEU nr. 3 - 27-10-2011
2. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om ministerens udtalelser om aktivering, jf. BEU, alm. del – samrådsspørgsmål A.
Møde i BEU nr. 29 - 23-05-2012
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren vedr. kommunernes incitament til at få arbejdsløse hurtigere i arbejde, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål AJ - AM.
Møde i BEU nr. 26 - 02-05-2012
4. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om privat aktørs indblanding i sygedagpengesager på Djurs, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål AH og AI.
Møde BEU nr. 23 - 18-04-2012
3. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om lov om foreningsfrihed, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål AD-AG.
Møde i BEU nr. 16 - 22-02-2012
2. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om au pair-ordningen, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål X-Ø. Se tillige BEU alm. del - bilag 94 og svar på spm. 169.
Møde i BEU nr. 15 - 08-02-2012
6. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om rapport fra EU-kommissionen "Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV - tilpasning af EU´s regulering til mikrovirksomheders behov", jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål W.
Møde i BEU nr. 13 - 11-01-2012
2. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om barsel til mænd, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål O og P.
Møde i BEU nr. 12 - 10-01-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om lægekonsulenterne, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål V, se tillige svar på BEU alm. del - spm. 67-84.
Møde i BEU nr. 11 - 20-12-2011
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om L 36 (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.), jf. L 36 - samrådsspørgsmål A.
Møde i BEU nr. 10 - 14-12-2011
2. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren om jobcentrenes rolle i den fremtidige beskæftigelsesindsats, jf. BEU alm. del - samrådsspørgsmål M.