Den Europæiske Union

Danmark har været medlem af EU siden den 1. januar 1973.

Større

EU er et internationalt økonomisk og politisk forpligtende samarbejde mellem 27 medlemslande i Europa. Den danske regering fører Danmarks EU-politik i EU's Ministerråd. I Folketinget kontrollerer Europaudvalget regeringens EU-politik for at sikre, at der er politisk flertal bag den.

Siden 1973 har Danmark været medlem af Den Europæiske Union (EU). EU dækker mange politikområder og kan vedtage lovgivning, som gælder direkte for borgere og virksomheder i medlemslandene. Dermed adskiller EU sig fra andre internationale organisationer som f.eks. NATO, WTO og Europarådet.  

Den danske regering fører Danmarks EU-politik i Ministerrådet. I Folketinget har Europaudvalget opgaven med at kontrollere regeringens EU-politik for at sikre, at der er politisk flertal bag den.  
Lær om Europaudvalgets arbejde Læs mere om EU på EU Oplysningens hjemmeside

EU laver grænseoverskridende lovgivning

EU samarbejder om meget, bl.a.: 

 • regler for fri konkurrence mellem virksomheder
 • forskning
 • klima
 • sikkerhed og terrorbekæmpelse 
 • landbrug og fiskeri
 • udviklingsbistand og koordinering af EU-landenes udenrigspolitik
 • koordinering af EU-landenes økonomiske politik
Hovedreglen er, at noget skal være grænseoverskridende, før EU vedtager lovgivning derom. EU’s lovgivning dækker derfor ikke alle politikområder. EU kan f.eks. ikke lovgive om plejehjem og skoler. 
 
Hvad EU kan lave lovgivning om, står i EU’s traktater. 
Læs om EU's politikområder Læs om EU's traktater

Sådan vedtages lovene i EU

Det er op til politikerne i EU at beslutte, hvordan de fælles EU-regler skal se ud, f.eks. hvilke krav der skal være til brug af kemikalier.  
Europa-Kommissionen foreslår ny lovgivning. Europa-Parlamentet og Ministerrådet vedtager sammen lovgivningen (med nogle undtagelser). 
Kommissionen og EU-Domstolen sikrer bagefter, at medlemslande og virksomheder overholder EU’s regler og lovgivning. 

 

EU’s budget

EU’s årlige budget er på lidt over 1% af EU’s samlede bruttonationalindkomst (BNI). Det svarer til 1.120 mia. kr. eller ca. 2.200 kr. pr. borger i EU. 

Læs om EU's institutioner Læs om EU's budget
For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU, og hvordan de får svar på deres spørgsmål. Derfor har Folketinget en EU-Oplysning, der kan give borgere upartiske svar på deres spørgsmål om EU. EU-Oplysningen er en del af Folketingets Administration under Det Internationale Sekretariat, og opgaven er at besvare borgernes spørgsmål om alle emner inden for EU hurtigt, neutralt, sagligt og ikke mindst gratis.

EU-Oplysningen har adgang til danske og internationale informationskilder om EU. De har kontakter til danske ministerier og styrelser, Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner og kan derfor besvare spørgsmål fra befolkningen om alle aspekter af EU-samarbejdet.
 
EU-Oplysningen har en telefonisk svartjeneste (tlf. +45 3337 3337), hvor man kan komme i direkte kontakt med EU-Oplysningens medarbejdere og få vejledning og svar på sine spørgsmål.
 
Det er muligt at ringe, skrive eller maile et spørgsmål om EU. Det er også muligt at besøge EU-Oplysningen, hvor man kan stille spørgsmål, hente gratis materiale eller få hjælp til at finde information om EU på internettet.
 
Besøg EU-Oplysningen på:
 

Svarpolitik 

Folketingets EU-Oplysning svarer på alle faktuelle spørgsmål om EU hurtigt, neutralt, sagligt og ikke mindst gratis. Partierne og bevægelserne tager sig af de politiske spørgsmål. 

EU-Oplysningen: 

 • giver et hurtigt svar på faktuelle spørgsmål om EU
 • finder dokumenter vedrørende EU’s beslutningsproces
 • hjælper med specialiseret information om EU
 • bidrager med input til din undervisning om EU
 • behandler ikke konkrete sager eller klager (men vi kan fortælle dig, hvem du så skal kontakte)
 • svarer ikke på politiske spørgsmål
 • bistår ikke med juridisk rådgivning
 • hjælper ikke med at søge tilskud
 • skriver ikke skoleopgaver 
 
EU-Oplysningen tilstræber at svare på dit spørgsmål hurtigst muligt, som udgangspunkt inden for 24 timer.

Stil et spørgsmål om EU

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. EU-Oplysningen svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.