Folketingets formands tale i Folketingssalen 15. januar 2024

(Det talte ord gælder)

Det danske rige fik i går officielt nyt statsoverhoved, da Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden underskrev sin abdikation ved Statsrådet.

Hans Majestæt Kong Frederik den Tiende er nu Danmarks konge.

Det er altid en stor glæde at have kongelige gæster til at overvære møder i Folketinget. Specielt i dag.   

Jeg vil derfor byde hjerteligt velkommen til Hans Majestæt Kong Frederik, Hendes Majestæt Dronning Mary, Hans Kongelige Højhed Kronprins Christian, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.

Også en varm velkomst til alle vores andre gæster.

-----

Det var, som om tiden gik i stå, da vi nytårsaften blev bekendt med, at Dronning Margrethe ville træde tilbage som landets monark og overdrage tronen til sin ældste søn. 

Beskeden virkede uvirkelig. Vi så på dem, vi var sammen med. Hørte vi rigtigt?

Det gik op for os, at vi med abdikationen var vidne til en ekstraordinær historisk begivenhed i Danmark. Det er mange hundrede år siden, det sidst skete her i landet. Vi, der lever og sanser i dag, vil altid kunne huske, hvor vi var nytårsaften i 2023, da vi hørte, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe ville træde tilbage. 

De fleste danskere har ikke kendt en anden regent. Også derfor berører tronskiftet os alle dybt. Nu skal vi vænne os til en ny tidsregning.

-----

Det var en dronning klædt i sort, som i går for 52 år siden blev udråbt fra balkonen på Christiansborg.

Billeder fra dengang viser en dronning knuget af sorg. Men også en dronning, der trods situationens alvor fremstod fattet og parat til at påtage sig sin ansvarsfulde livsopgave.

Ved sin tiltrædelse nærede Dronning Margrethe forhåbninger om, at det ville lykkes hende at yde en indsats til gavn for Danmark og det danske folk.

Dér hvor jeg kommer fra, er man forsigtig med at bruge store ord. Derfor vil jeg sige på jysk, at Dronningen fik opfyldt sit ønske. Så forstår jyder – og forhåbentlig også alle andre – at Hendes Majestæt Dronning Margrethe har gjort det fremragende.

Dronningen har været en samlende person for alle danskere og en fornem repræsentant for Danmark på officielle rejser i udlandet. 

Jeg havde den personlige ære at være med i Hendes Majestæt Dronning Margrethes følge ved Dronningens officielle besøg i Kina i 2014.

Besøget står lyslevende i min hukommelse. Programmet var spændende – men også voldsomt strabadserende. Vi andre med en nyere dåbsattest hev efter vejret og havde svært ved at følge med.

Men ikke Dronningen! På trods af anstrengelserne var Dronningen engageret og fuld af overskud til sidste programpunkt. Det var imponerende at være vidne til. Det er det, nutidens unge mener, når de siger ”god stil”.

Gennem sine 52 år som regent formåede Dronningen flere gange at få den danske befolkning til at stoppe op og tænke efter.

Dronningen har opmærksomt fulgt med i danskernes liv. Interesseret sig for sit folk. Men det har ikke forhindret Dronningen fra at gå i rette med os, når Dronningen fandt behov for det.   

Mange vil huske, da Dronningen i en nytårstale i 1984 påtalte danskernes mangel på tolerance over for de fremmede iblandt os. Og da coronapandemien var på sit højeste, gik Dronningen i rette med de landsmænd og landskvinder, der ikke tog forholdsregler mod at smitte andre.

”Det kan man ikke være bekendt”, lød det. Enkelt og præcist sagt.   

Vi står tilbage med dyb respekt for det engagement, som Dronningen har lagt i sin livsopgave. 

Dronning Margrethe har opfattet sin gerning som sin skæbne. Det kan lyde tyngende, men vi har ikke oplevet Dronningen kuet af det ansvar, Dronningen har båret på sine skuldre. Dronningen har varetaget sine repræsentative opgaver med godt humør og stor interesse.   

Dronning Margrethe har altid haft en særlig kærlighed til Færøerne og Grønland. Det færøske og grønlandske folk lever langt fra Danmark, men de har altid været tæt på Dronningens hjerte.

Dronningens hengivenhed for Færøerne og Grønland var gengældt. Og i mere end én forstand fik Dronningen oftest en stormende modtagelse på rejserne til Nordatlanten. 

-----

Hendes Majestæt Dronning Margrethe blev ikke født til tronen. Ved Dronningens fødsel i 1940 var det alene drengebørn, som kunne blive regent.

Det blev der heldigvis lavet om på. Ved tronfølgeloven i 1953 blev der indført såkaldt betinget kvindelig arvefølge til tronen, så Dronningen kunne efterfølge sin far Kong Frederik Den Niende.

Og i 2009 tog man det endelige skridt hen imod fuld ligestilling, så tronen overgår til regentens førstefødte uanset køn. 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe var ikke alene dronning af sin tid, men i lige så høj grad dronning til sin tid.

Dronningen moderniserede kongehuset og bragte kongehuset tættere på danskerne.

Ikke gennem store omvæltninger. Men skridt for skridt. I respekt for historien og traditionerne i monarkiet.

Danskerne er nok et af de mest uformelle folk i verden. Vi er ligefremme. Respekt for autoriteter er ikke ligefrem en selvfølge hos os. Vi lever jo som bekendt i Jantelovens fædreland.

I Danmark fødes man som kongelig. Men man bliver først rigtigt accepteret som kongelig, når man har gjort sig fortjent til det.

Den varme, som har strømmet Dronning Margrethe i møde de sidste dage, er udtryk for stor taknemmelighed. Og stor anerkendelse. Begge dele stikker som bekendt langt dybere end den formelle ærbødighed.

Som afgående regent kan Dronning Margrethe glæde sig over at give tronen videre til sin ældste søn på et tidspunkt, hvor kongehuset i Danmark nyder stor opbakning i hele riget.

Dronningen afsluttede sin sidste nytårstale med en personlig hilsen til os alle sammen. Jeg siger ydmygt tak. Fra det dybeste lag af mit hjerte tillader jeg mig på vegne af Folketinget at ønske alt det bedste for Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

-----

Danskerne har haft god tid til at lære den nye konge at kende.

Mange har fulgt Kongen som barn, som ungt menneske, som familiefar og gennem de folkelige aktiviteter, der har begejstret og motiveret mange danskere.

Den daværende kronprins imponerede danskerne, da kronprinsen sammen med fem rejsefæller og 36 slædehunde drog over indlandsisen i Grønland. En tur fra Qaanaaq til Daneborg på 3.500 kilometer i et øde og iskoldt polarområde.

Hans Majestæt Kong Frederik er godt forberedt på sin nye opgave. Kongen er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og med et ophold på Harvard University i USA.

Oveni har Kongen en militær specialuddannelse som frømand i Søværnet. Som gammel militærmand ved jeg nok bedre end de fleste, hvad der skal til. For at blive frømand skal man være gjort af et særligt stof.

Man bliver ikke frømand, bare fordi man har blåt blod i årerne. Det kræver både stor fysisk og mental styrke.

Som sin morfar er den nye konge en ligefrem person med en varm menneskelighed, der gør det let for Kongen at knytte bånd til danskerne.

Jeg har som forsvarsminister haft den glæde at besøge de danske soldater i Afghanistan sammen med den daværende kronprins. Det var meget populært blandt soldaterne at få et så fint kongeligt besøg. Respekten steg yderligere ved, at kronprinsen selvfølgelig overnattede under samme betingelser som alle soldater i lejren.

-----

Jeg har stor tiltro til, at Kong Frederik vil blive en fortræffelig konge for hele rigsfællesskabet. Ved sin side har Kongen en klog og afholdt hustru i Dronning Mary. 

Det danske monarki er over 1.000 år gammelt. Det danske demokrati er af noget nyere dato.

I dag markerer vi tronskiftet i dansk demokratis mest betydningsfulde sal – Folketingssalen.

Det er udtryk for, at den folkevalgte og den nedarvede magt kan virke lykkeligt sammen. Fordi begge parter forstår og respekterer de opgaver og ansvarsområder, som de hver især varetager og repræsenterer.

Jeg vil ønske Hans Majestæt Kong Frederik Den Tiende lykke og styrke til at løfte arven efter Hendes Majestæt Dronning Margrethe den Anden.

-----

Hermed giver jeg ordet til statsministeren. 

-----

[Statsministeren taler]

------

Jeg skal tillade mig at foreslå, at vi udbringer et nifoldigt leve for Hans Majestæt Kong Frederik Den Tiende.

Kongen leve! (hurraråb 9 gange).

-----

Efter jeg om lidt har ringet mødet af, vil jeg bede forsamlingen blive siddende. Vi har planlagt en festlig overraskelse som afslutning på dagens møde.   

Folketingets næste møde afholdes i morgen tirsdag den 16. januar 2024 kl. 13.00.

Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside.

Mødet er hævet.

-----

[DR Pigekoret begynder at synge].