Formanden og Præsidiet

Folketingets formand vælges for hvert folketingsår ved flertalsvalg i salen. De 4 næstformænd vælges/udpeges for hvert folketingsår af de 4 største grupper, der ikke har besat formandsposten. De udgør sammen med formanden Præsidiet.

Folketingets formand

Formanden sørger bl.a. for, at lovgivningsarbejdet foregår sådan, som det er beskrevet i grundloven og Folketingets forretningsorden.

Formandens taler

Læs talerne, som Folketingets formand holder, både på Christiansborg og ude i landet.

Folketingets Præsidium

Præsidiet beskæftiger sig med Folketingets indre forhold såsom ledelse af møderne i Folketingssalen, drift og officiel repræsentation af Folketinget.

Formænd gennem tiden

Læs om de 31 personer, der tidligere har bestridt formandsposten.