Lyd fra åbne samråd i Børne- og Undervisningsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

BUU - 17/1-12 - 17-01-2012
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om anvendelse af kanonlister i undervisningen i folkeskolen, jf. BUU, alm. del – samrådsspørgsmål V.
BUU - 10/1-12 - 10-01-2012
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om data brugt i forhandlingerne om et fleksibelt elevloft i gymnasiet, jf. BUU, alm. del – samrådsspørgsmål S. Se tillige BUU alm. del -bilag 81.
2. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om juletraditioner i folkeskoler, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål T og U.
Møde i BUU (5) - 06-12-2011
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om aftalen om højst 28 elever i gymnasieklasser, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål L, M og O.
2. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om taxametersystemet, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål N, P, Q og R.
BUU - 15/11-11 - 15-11-2011
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om efteruddannelse af folkeskolelærerne, jf. BUU, alm. del – samrådsspørgsmål C, D og E.
BUU - 25/9-12 - 25-09-2012
1. Åbent samråd med børne – og undervisningsministeren om fridage pga. religiøs højtid, jf. BUU, alm. del – samrådsspørgsmål AG-AJ.
BUU - 4/9-12 - 04-09-2012
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om forsøg med klassestørrelser, jf. BUU alm. del - samrådsspørgsmål AF. Se tillige BUU alm. del - svar på spm. 141 og 142 og svar på §20-spm. nr. S 3578 og nr. S 3580.
BUU - 8/11-11 - 08-11-2011
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om ressourcer til folkeskolen og løftet om at tilføre uddannelses- og forskningsområdet 5 mia. kr., jf. BUU alm. del - samrådsspørgsmål I og J.
2. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om folkeskolereform, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål F, G og H.
3. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om tolærerordning, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål A og B.
Udvalgsmøde d. 5. februar 2013 - 05-02-2013
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om driftsoverenskomster på FVU- og ordblindeområdet m.m., jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål K, L og M
BUU møde nr. 12, 28/2-12 - 28-02-2012
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om tolærerordning, jf. BUU, alm. del – samrådsspørgsmål Ø-AD.
BUU - 21/2-12 - 21-02-2012
1. Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om etnisk baserede og muslimske fri- og privatskoler, jf. BUU alm. del – samrådsspørgsmål X-Æ.