Lyd fra åbne samråd i Sundhedsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i SUU (9) - 15-12-2011
1. Åbent samråd med miljøministeren om vindmøllers påvirkning af menneskers sundhed, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål S.
Møde i SUU (6) - 29-11-2011
1. Åbent samråd med statsministeren om statsministerens udtalelser om en akutfunktion i Svendborg, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål R.
Møde i SUU (4) - 22-11-2011
1. Åbent samråd med minister for sundhed og forebyggelse vedrørende Filadelfia, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål L og M.
2. Kl. ca. 15.00. Åbent samråd med minister for sundhed og forebyggelse og minister for by, bolig og landdistrikter vedrørende akutberedskabet i Svendborg, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål G, H, I, J og K.
Møde i SUU (33) - 25-09-2012
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende Psykiatrisk Center Glostrup, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AR, AS og AT. Se tillige Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport, jf. SUU alm. del - bilag 486.
Møde i SUU (29) - 26-06-2012
1. Åbent samråd med miljøministeren vedrørende vindmøllebekendtgørelsen, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AO, AP og AQ. Se tillige SUU alm. del - svar på spm. 639-657.
Møde i SUU (28) - 20-06-2012
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende økonomisk ligestilling mellem psykiatrien og somatikken,jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AK og AL.
2. kl. 13.00: Åbent samråd med finansministeren vedrørende økonomisk ligestilling mellem psykiatrien og somatikken,jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AM.
Møde i SUU (22) - 10-05-2012
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. udadreagerende psykisk syge, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AC.
2. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. psykiatri, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AD, AE og AF.
Møde i SUU (2) - 08-11-2011
1. Åbent samråd med minister for sundhed og forebyggelse vedrørende lykkepiller til gravide, jf. SUU alm. del - samrådsspm. N, O og P. Se tillige SUU alm. del - svar på spm. 59-62.
Møde i SUU (19) - 17-04-2012
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende ViFab, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål V og W.
2. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende ligebehandling af alle patienter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål Æ.
3. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende retningslinjer for kommunikation til patienter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål Ø.
Møde i SUU (16) - 20-03-2012
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende hjertepakker, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål Å, AA og AB.
Møde i SUU (14) - 28-02-2012
2. Kl. 14.00: Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. erstatningsansvarsloven, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål X, Y og Z. Se tillige SUU alm. del - svar på spørgsmål 274-279 og 302 samt SUU alm. del - bilag 224.
Møde i SUU (1) - 25-10-2011
2. Kl 14.30 åbent samråd med minister for sundhed og forebyggelse vedrørende Epilepsihospitalet Filadelfia, jf. SUU alm. del - samrådsspm. A, B, C og E. Se tillige SUU alm. del - bilag 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ,28 ,29 og svar på SUU alm. del - spm. 33, 34, 35, 36 og 37.
3. Åbent samråd med minister for sundhed og forebyggelse vedrørende S og SF´s løfter på sundhedsområdet, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål D og F.
Møde i SUU (9) - 20-01-2011
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. respirationsbehandling, jf. SUU alm. del samrådsspørgsmål AA og AB. Se tillige SUU alm. del - svar på spm. 261-271 og 303-307.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. retningslinjer for fedme- og rygbehandling, jf. SUU alm. del samrådsspørgsmål AC - se tillige SUU alm. del - bilag 108.
Møde i SUU (8) - 08-12-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om sagen vedr. betalingen til privathospitaler, jf. SUU alm del - samrådsspørgsmål I, J og V. Se tillige SUU alm. del - bilag 20 og 21 og SUU alm. del - svar på spm. 879 (2009-10).
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. Omniscan, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål Z og Æ. Se tillige SUU alm. del - bilag 56, 80, 89 og 96.
Møde i SUU (7) - 08-12-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende betaling for fertilitetsbehandling, jf. L 45 - samrådsspørgsmål A, B og C.
Møde i SUU (6) - 01-12-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende passiv rygning, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål K, L og M.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende manglende gennemførelse af folketingsbeslutning B 100 om organdonation, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål U.
Møde i SUU (5) - 24-11-2010
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren og socialministeren vedrørende bistand i eget hjem til svært psykisk syge, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål W. Se tillige SUU alm. del - svar på spm. 98, 99 og 100 og S244 og S245.
a. Socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende tilskudsordningen til høreapparater, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål S. Se tillige SUU alm. del - svar på spm. 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 og SUU alm. del - bilag 61 og 73.
b. Socialministeren vedrørende høreapparater, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål Q og R.
c. Indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende høreapparater, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål N, O, P, og T.
Møde i SUU (4) - 17-11-2010
2. Åben samråd med indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren vedrørende behandling af psykisk syge med behandlingsdomme, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål F.
3. Åben samråd med indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren vedrørende ansvaret for behandling af psykisk syge med behandlingsdom, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål G.
4. Åben samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende psykiatritriske sengepladser, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål C.
Møde i SUU (27) - 18-08-2011
1. Åbent samråd med beskæftigelsesministeren og indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende lægekonsulenter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål BI og BJ. Se tillige SUU alm. del - bilag 350 og SUU alm. del - svar på spm. 247 (folketingsåret 2007-08, 2. samling). Se endvidere SUU alm. del - bilag 354, 372, 375, 387 og 391.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien, jf. SUU alm. del samrådsspørgsmål BG. Se tillige SUU alm. del - svar på spørgsmål 687 og 821 og SUU alm. del - bilag 397.
Møde i SUU (23) - 18-05-2011
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende hjernerehabilitering, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål BB, BC og BD
Møde i SUU (22) - 11-05-2011
4. Kl. 16.00 Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende svangreomsorg, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AÅ,BA og BE. Se tillige SUU alm. del - bilag 258.
Møde i SUU (21) - 04-05-2011
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende strålerisiko, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AU og AV
Møde i SUU (20) - 27-04-2011
1. Åbent samråd med socialministeren vedrørende botilbud til psykisk syge med misbrugsproblemer, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AÆ.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende behandling af psykisk syge misbrugere, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AX, AY og AZ.
Møde i SUU (2) - 04-11-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende lungekræftpatienter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål A og B.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende passiv rygning, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål K, L og M.
Møde i SUU (18) - 06-04-2011
4. Kl. ca. 14.30 - Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om Omniscan/Lægemiddelstyrelsen, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AS og AT. Se tillige SUU alm. del - bilag 150 og svar på SUU alm. del - spm. 454, 455, 456 og 457.
Møde i SUU (16) - 23-03-2011
2. Kl. 14.00 åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende scannere/kræftbehandling, jf. samrådsspørgsmål AK og AL.
3. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende forekomsten af kræft i Danmark, jf. samrådsspørgsmål AM, AN, AO og AP.
Møde i SUU (15) - 16-03-2011
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende sterilisation, jf. SUU alm. del – samrådsspørgsmål AQ og AR.
2. Kl. 14.00: Åbent samråd med økonomi- og erhvervsministeren vedrørende sikkerheden omkring solarier, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AG.
Møde i SUU (13) - 23-02-2011
1. Åbent samråd med socialministeren om døgnbehandling til stofmisbrugere, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AD og AE. Se også SUU alm. del - svar på spm. 291-294 og 337.
5. Kl. 15.00 Åbnet samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om hospitalers beslutninger om genoplivning, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AH, AI og AJ. Se også SUU alm. del - svar på spm. 355.
Møde i SUU (10) - 27-01-2011
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. brystkræftundersøgelser, jf. samrådsspørgsmål X og Y. Se tillige svar på SUU alm. del - spørgsmål 101, samt supplerende svar på spm. 101.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. omlægning af medicintilskud, jf. SUU alm. del samrådsspørgsmål Ø og Å. Se tillige svar på SUU alm. del - spm. 149 - 151, 323-329 og 361-365.
Møde i SUU (1) - 14-10-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende mammografi screening af kvinder på private klinikker, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål D og E. Se tillige SUU alm. del - svar på spørgsmål 845, 846, 849, 850, 851 og 854 (folketingsåret 2009 - 2010).
Møde i SUU (9) - 28-01-2010
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. reduktioner i sundhedsfagligt personale på hospitalerne. (TV-optagelse).
2. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende tvangsindlæggelser af psykisk syge. (TV-optagelse).
3. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. varmeskanning. (TV-optagelse).
Møde i SUU (nr. 4) - 25-11-2009
3. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. sygehusinvesteringer.
Møde i SUU (31) - 21-09-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren og videnskabsministeren vedrørende:
Møde i SUU (nr. 3) - 19-11-2009
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. EPJ (elektroniske patientjournaler).
Møde i SUU (29) - 24-08-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende tvang i psykiatrien, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AÅ.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende Børneafdelingen på Odense Universitetshospital (OUH), jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål BB.
Møde i SUU (28) - 09-06-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. betaling for kunstig befrugtning (genopretningspakken), jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AØ. Se tillige SUU alm. del - svar på spm. 588 - 597 samt SUU alm. del bilag 379 og 386.
Møde i SUU (27) - 02-06-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende forholdene for de psykiatriske patienter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AÆ.
Møde i SUU (26) - 27-05-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren og økonomi- og erhvervsministeren vedrørende solarier, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AX og AW. Se tillige svar på SUU alm. del - spm. 523.
Møde i SUU (24) - 19-05-2010
2. Kl. 14.00 - Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende ældre medicinske patienter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AR - AU.
b. Dansk Selskab for Patientsikkerhed vedrørende Patientsikkert Sygehus, jf. SUU alm. del - bilag 200.
Møde i SUU (22) - 05-05-2010
2. Kl. 14.00 - Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. kræftforskning, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AO - AQ.
Møde i SUU (21) - 28-04-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. tvang i psykiatrien, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AV, se tillige SUU alm. del - bilag 309.
Møde i SUU (nr. 2) - 04-11-2009
2. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. abortstøttesamtaler.
Møde i SUU (19) - 15-04-2010
1. Åbent samråd med fødevareministeren vedr. pakkestørrelserne på de usunde fødevarer, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål W - Z.
Møde i SUU (18) - 14-04-2010
2. Kl. 14.30: Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. specialeplanlægning, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AH - AN. Se tillige specialeplanen SUU alm. del - bilag 255.
Møde i SUU (17) - 07-04-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. Respirationscenter Øst, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AG, se tillige SUU alm. del - bilag 294.
Møde i SUU (16) - 24-03-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. patientskader - privathospitaler, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AB og AC.
2. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedr. udenlandske læger/kvalifikationer, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AD - AF. Se tillige SUU alm. del - bilag 257 og 259 samt svar på SUU alm. del - spm. 392 - 395, 416 og 419.
Møde i SUU (15) - 17-03-2010
2. Kl. 14.00 - Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende responstid og ambulanceberedskab, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål P og Q.
Møde i SUU (14) - 04-03-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål Æ, Ø, Å og AA.
2. Fortsat politisk drøftelse og afgivelse af betænkning over L 97 (blødererstatningsfonden). 2. udkast til betænkning omdeles.
Møde i SUU (12) - 10-02-2010
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedrørende kontaktpersoner og sammenhængende patientforløb til kræftpatienter, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål U og V.
Møde i SUU (11) - 04-02-2010
1. Åbent samråd med Justitsministeren vedrørende tvangsindlæggelser af psykisk syge, jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål H, I og J.
Møde i SUU (nr. 1) - 21-10-2009
2. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse vedr. private sundhedsforsikringer.
Møde i SUU - 17-06-2009
3. Åbent samråd med finansministeren om samrådsspørgsmål AJ (overpris for behandling af patienter), jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AJ, se tillige SUU alm. del - bilag 495.
Møde i SUU - 13-05-2009
1. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse om samrådsspørgsmål AG - AI (DRG-takster), jf. SUU alm. del - samrådsspørgsmål AG - AI, se tillige SUU alm. del - bilag 437.