Folketingets formands tale ved reception for medlemmer november 2022

Kære kolleger og kære gæster. 

Tillykke med valget og velkommen til det nye Folketing. 

Efter en lang valgkamp satte vi Tinget tidligere i dag, som man siger med et lidt gammeldags udtryk. 

Det betyder i praksis, at I nu kan gå i gang med arbejdet. 

En særlig velkomst til jer, der er valgt for første gang.  

Denne gang er der 52 helt nye på tinge. Som tommelfingerregel udskifter vi en tredjedel af medlemmerne ved hvert valg. 

Jeg håber, at I vil nyde hver eneste arbejdsdag i dette fantastiske hus. 

I kommer til at arbejde på et slot med sin helt egen historie. Sin helt egen charme. 

Her er krinkelkroge, indskudte etager, nicher og en masse arkitektoniske finurligheder. 

Sørg for at have et oversigtskort ved hånden den første tid. Ellers kan I godt fare vild. Men fortvivl ikke, hvis det sker. I bliver med sikkerhed fundet igen, når nattevagten går sin rundering.   
----- 

Som nye medlemmer får I en stejl læringskurve. 

Folketingsarbejde er et fag. I skal lære at bruge de parlamentariske redskaber til arbejdet i sal og udvalg. 

Hvad betyder et ændringsforslag? Hvordan får jeg andre med på et beslutningsforslag? Hvornår giver det mening at indkalde til et samråd? Det er noget af det, som I skal lære for at få succes med det parlamentariske arbejde. 

I skal også lære at bruge den særlige lingo i Folketingssalen. Her tiltaler vi hinanden i tredjeperson og med hr. og fru foran navnet. 

Det kan virke lidt akavet i begyndelsen, men det giver faktisk mening.  

Selv om vi kan være rygende uenige, taler vi ordentligt til hinanden. Det gør vi i respekt for de holdninger, som vi hver især er valgt til at repræsentere. 

Hvis det glipper med tiltaleformen i starten, skal jeg eller den fungerende formand nok minde jer om det.  

I skal også vænne jer til et hav af forkortelser og indforståede vendinger. 

UFO er fx ikke et ukendt flyvende objekt, men Udvalget for Forretningsordenen. Sibirien er kælenavnet for de kontorer, der ligger i den yderste ende af Ridebanefløjen. Og hvis en kollega inviterer på et stykke mad i Brydesen, så er det i frokostrestauranten på 2. sal, der er opkaldt efter en tidligere forpagter. 
----- 

Som lovgivere har I en kolossal magt. I kommer til at lægge rammerne for danskernes liv og hverdag. I kommer til at præge udviklingen af det danske samfund.  

Det er et kæmpe privilegium. Men det er også en opgave, der kræver arbejdsomhed og ydmyghed. Det er ikke et job i traditionel forstand. 

11-timers reglen og funktionærloven gælder ikke for folketingsmedlemmer. Vi har ikke en ansættelseskontrakt med rettigheder og pligter. Den overenskomst, vi har, er med vælgerne. De kan ensidigt ophæve overenskomsten ved næste valg, hvis de hellere vil have andre til at tale deres sag. 

Tidligere statsminister Poul Hartling er kendt for at sige, at politik er som at ride på en tiger. Bliver man hængende, bliver man ført længere og længere ind i junglen. Falder man af, bliver man ædt.

Det lyder dramatisk, men Poul Hartling har en pointe. Politik har det med opsluge folk. Det er på samme tid fantastisk spændende og krævende.  

I de senere år har flere medlemmer måttet sygemelde sig med stress. Pligtfølelsen, de sociale medier og pressens opmærksomhed kan føre til, at man brænder sammen. 

Vær opmærksom på faresignalerne. Tal med jeres gruppeformand eller en kollega i gruppen, hvis I mærker symptomer på stress. 

Folketinget tog i den forrige samling fat på at gøre noget ved problemet ved at indføre et kodeks for den gode forhandling og det gode møde.  

Kodekset består af nogle almene spilleregler, der skaber bedre rammer om det parlamentariske arbejde. Spillereglerne skal sikre kvalitet i lovgivningsarbejdet og forhindre, at arbejdspresset fører til stress. 

Men kodekset er ikke nogen manual. Det er i høj grad op til jer selv at forme rammerne for folketingsarbejdet. 
-----  

Vi står her i centrum af Vandrehallen. Også kaldet ”Rigets midte”. Folketingssalen ligger i den ene ende og Landstingssalen i den anden. 

Over Folketingssalen står med gammel stavemåde ”Med lov skal land bygges”. Over Landstingssalen i den modsatte ende står ”Lov skal gøres til alle mands gavn”. 

Jeg er selv jyde, så jeg kan ikke dy mig for at nævne, at de kloge ord stammer fra Jyske Lov.  

Sætningerne er næsten 800 år gamle, men de holder stadig som idealet for land og ret. En retsstat med frihed og lighed for loven. Med klare og forståelige regler. Det er en gammel, smuk tradition, som I skal føre videre.      

I valgkampen trak vi de politiske forskelle op, så vælgerne kunne se, hvad partierne hver især står for. 

Nu er I valgt ind. Den parlamentariske hverdag har meldt sig. 

I det arbejdende folkestyre er der brug for, at man taler sig ind på hinanden. Lytter. Finder ind til den politiske fællesmængde. Indgår kompromiser, så vi kan vedtage love, der bringer det danske samfund fremad.  

Langt de fleste lovforslag bliver vedtaget med opbakning fra et stort flertal af medlemmerne. Det fylder ikke så meget i medierne. Her er konflikter mere interessante end konsensus. 

At dømme efter valgkampens temaer kommer vi i den næste tid med al sandsynlighed til at tage stilling til spørgsmål om miljø og klima. Inflation. Sundhed og sygehuse. Energi og sikkerhed. Uddannelse og arbejdskraft. 

Det er store spørgsmål, som kræver grundighed og eftertanke. 

Jeg har tiltro til, at I vil løfte ansvaret og forvalte jeres mandat til gavn for det danske samfund.  

Endnu engang tillykke med valget og god fornøjelse med arbejdet.