Bestyrelsen for Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD)


DIPD arbejder med at udvikle og fremme demokratiske institutioner i politiske systemer og civilsamfund.

Større
Folketinget udpeger 9 af de 15 medlemmer af bestyrelsen for Dansk Institut for Partier og Demokrati (tidligere Institut for Flerpartisamarbejde). De pågældende kan, men behøver ikke være folketingsmedlemmer. Udpegningen sker for 4 år ad gangen. 

Reglerne om Dansk Institut for Partier og Demokrati findes i lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. 

Du kan læse mere om Dansk Institut for Partier og Demokrati på instituttets hjemmeside.