Borgerforslag

Borgere kan oprette et borgerforslag, hvis de mener noget i lovgivningen eller samfundet skal være anderledes.

Større

Borgerforslag er et initiativ, som giver borgerne mulighed for at tilkendegive ønsker til ændringer i samfundet. Initiativet blev indført i 2018.

Et borgerforslag gennemgår en række faser, før det eventuelt fremsættes som beslutningsforslag og behandles og stemmes om i Folketingssalen. Først skal forslaget stilles. Dette gøres på hjemmesiden borgerforslag.dk. Det er en god idé at læse vejledningen grundigt.

Når en gruppe borgere har oprettet et borgerforslag, gennemgår Folketingets Administration hurtigst muligt forslaget, og giver inden for ca. 10 hverdage forslagsstillerne besked om, om forslaget godkendes eller afvises. Hvis forslaget ikke overholder reglerne for borgerforslag, afvises det, og personerne bag forslaget modtager en besked med en kort begrundelse for afslaget. 

Hvis forslaget overholder reglerne, offentliggøres det på borgerforslag.dk, og andre borgere har nu mulighed for at støtte forslaget. Der kan indsamles støtte til et borgerforslag i en periode på 180 dage. 

Gå til borgerforslag.dk

Det er nødvendigt med 50.000 støttere

Hvis et borgerforslag opnår de 50.000 nødvendige støttere, overgår det til Folketinget. Partierne i Folketinget skal først tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag. Forslaget bliver altså ikke automatisk fremsat i Folketinget, når det har opnået 50.000 støttere. Ifølge grundloven er det nemlig kun ministre og medlemmer af Folketinget, der kan fremsætte forslag i Folketinget. 

Når borgerforslaget fremsættes i Folketinget, vil det gennemgå samme behandlingsproces som almindelige beslutningsforslag.

Læs om lovgivningsprocessen i Folketinget

Hovedstiller, medstiller og støtter

Der er forskellige roller i forbindelse med borgerforslag: Man kan enten være hovedstiller, medstiller eller støtter af et forslag. Alle tre roller kræver, at man har stemmeret til folketingsvalg.

Bruger man ikke NemID, har man stadig mulighed for både at stille og støtte et borgerforslag. 

Læs vejledning til ikkedigitale hovedstillere, medstillere og støttere

Hovedstiller

Den borger, som stiller et forslag, kaldes for hovedstilleren. Som hovedstiller logger man ind med NemID og opretter sit forslag på borgerforslag.dk. Man skal indtaste sit cpr-nummer, så systemet kan tjekke, at man har stemmeret. Som hovedstiller skal man offentligt stå bag forslaget, og det er ikke muligt at stille et forslag anonymt. Når først man har offentliggjort sit forslag, er det ikke muligt at gå tilbage og rette det eller tilføje noget.
Vejledning til hovedstillere

Medstiller

Hovedstilleren har brug for minimum tre personer, som vil være med til at stille forslaget. Disse personer kaldes medstillere. Som medstiller står man også offentligt bag forslaget. Når en hovedstiller har oprettet forslaget, modtager medstilleren en mail med et link til borgerforslag.dk, hvor denne logger ind med NemID og cpr-nummer og inden for 14 dage bekræfter at være medstiller af forslaget. Når borgerforslaget er sendt til medstillerne, kan det ikke trækkes tilbage.
Vejledning til medstillere

Støttere

Hvis man gerne vil støtte et borgerforslag, skal man gøre det ved at logge ind på borgerforslag.dk med NemID og indtaste sit cpr-nummer. Støtten er anonym.

Det vil sige, at der ikke offentliggøres personoplysninger om støttere i forbindelse med forslaget, hverken mens støtteindsamlingen er i gang eller senere.

Vejledning til støttere

Hvad må et borgerforslag ikke?

Det er vigtigt, at forslaget ikke er i strid med grundloven. Et borgerforslag må f.eks. ikke

  • opfordre til nogen form for forbrydelse,
  • indeholde udsagn, som er truende, forhånende eller nedværdigende, om specifikke grupper i samfundet,
  • indeholde reklamer, kommercielle budskaber eller link til hjemmesider, 
  • have karakter af at være en vittighed eller
  • udstille navngivne personer
Se hele listen med regler for borgerforslag
På borgerforslag.dk kan du se alle de forslag, der er blevet stillet. Du kan finde forslag, du selv kunne have lyst til at støtte, eller få inspiration til forslag, du mener bør fremsættes.
Gå til borgerforslag.dk
På Folketingets hjemmeside kan du se, hvordan det gik med de borgerforslag, der er blevet fremsat som beslutningsforslag i Folketinget.
Liste over beslutningsforslag på baggrund af borgerforslag