Lyd fra åbne samråd i Social- og Ældreudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i SOU - 26-01-2012
2. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om rygning på plejehjem, jf. SOU alm. del - samrådsspm. F.
Møde i SOU - 17-01-2012
2. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om implementering af barnets reform, jf. SOU alm. del - samrådsspm. G.
Møde i SOU - 19-12-2011
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om uddannelse af plejefamilier og ressourceanvendelse på opholdssteder, jf. SOU alm. del - samrådsspm. D-E.
Møde i SOU - 20-12-2011
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om psykologhjælp til børn og unge, jf. SOU alm. del - samrådsspm. C.
Møde i SOU - 08-12-2011
2. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om indretning af ældre- og plejeboliger, jf. SOU alm. del - samrådsspm. A-B. Se tillige SOU alm. del - svar på spm. 44.
Møde i SOU - 26-06-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om udskiftning af hjælpemidler efter servicelovens § 112, jf. SOU alm. del - samrådsspm. N og SOU alm. del - svar på spm. 313.
Møde i SOU - 31-05-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om L 106 (Ægteskab mellem to personer af samme køn), jf. L 106 - samrådsspm. B.
Møde i SOU - 03-05-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om hjælpere til respiratorbrugere, jf. SOU alm. del - samrådsspm. L.
Møde i SOU - 11-04-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren og justitsministeren om overgreb mod børn og unge og anvendelsen af straffelovens § 156, jf. SOU alm. del - samrådsspm. I og J. Se tillige SOU alm. del - svar på spm. 178.
Møde i SOU - 29-03-2012
1. Åbent samråd med social- og integrationsministeren om overgreb på anbragte børn, jf. SOU alm. del - samrådsspm. K.
Møde i SOU - 11-11-2010
2. Åbent samråd med socialministeren om anbringelser og hjemtagelser af børn og unge, jf. SOU alm. del - samrådsspm. D-H og R-S.
3. Åbent samråd med socialministeren om Åndssvageforsorgen, jf. SOU alm. del - samrådsspm. I-J.
Møde i SOU - 02-11-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om besøgsrestriktioner på plejecentre, jf. SOU alm. del - samrådsspm. P-Q.
Møde i SOU - 09-06-2011
2. Åbent samråd med socialministeren om Godhavnsrapporten, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AV-AW.
3. Åbent samråd med socialministeren om netværks- og slægtsanbringelser, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AY-AÆ.
Møde i SOU - 28-04-2011
2. Åbent samråd med socialministeren om købesex, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AM-AN.
Møde i SOU -
Møde i SOU - 01-03-2011
1. Åbent samråd med socialministeren og beskæftigelsesministeren om seniorførtidspension, jf. SOU alm. del - samrådsspørgsmål Å-AG.
Møde i SOU - 10-02-2011
1. Åbent samråd med socialministeren om eksterne leverandører af hjælp efter servicelovens § 96 (BPA), jf. SOU alm. del - samrådsspm. Æ-Ø.
Møde i SOU - 20-01-2011
1. Åbent samråd med socialministeren om kommunale besparelser, jf. SOU alm. del - samrådsspm. V-Z.
Møde i SOU - 14-10-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om børnefattigdom i udsatte boligområder, jf. SOU alm. del - samrådsspm. A-C og SOU alm. del - bilag 9.
Møde i SOU - 26-11-2009
1. Åbent samråd med indenrigs- og socialministeren om udlicitering af behandling af sager på børne- og ungeområdet.
Møde i SOU - 19-08-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om hjemmehjælp, jf. SOU alm. del - samrådsspm. BI-BK.
Møde i SOU - 15-06-2010
2. Kl. 13.30 - Åbent samråd med socialministeren om fattigdom og besparelser på børnefamilieydelsen, jf. SOU alm. del - samrådsspm. BC-BE.
Møde i SOU - 14-06-2010
2. Åbent samråd med socialministeren om tabt arbejdsfortjeneste, jf. SOU alm. del - samrådsspm. BF-BG.
Møde i SOU - 08-06-2010
1. Åbent samråd med socialministeren og integrationsministeren om udenlandske hjemløse, jf. SOU alm. del - samrådsspm. BA-BB.
Møde i SOU - 27-05-2010
1. Åbent samråd med økonomi- og erhvervsministeren om privatisering af børnehaver, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AÅ.
Møde i SOU - 11-05-2010
1. Åbent samråd med socialministeren og integrationsministeren om sociale og integrationsmæssige udfordringer vedrørende brug af dagtilbud, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AT-AV.
Møde i SOU - 04-05-2010
1. Åbent samråd med socialministeren vedr. L 169 (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde), jf. L 169 - samrådspm A-C.
Møde i SOU - 29-04-2010
2. Åbent samråd med socialministeren om tilsynet med private opholdssteder for anbragte børn og unge, jf. SOU alm. del - samrådsspm AW-AØ.
Møde i SOU - 15-04-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om kommunernes nedskæringer på indsatsen for udsatte børn og unge, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AD.
2. Åbent samråd med socialministeren om nulvækst og besparelser på socialområdet, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AE og AF.
Møde i SOU - 13-04-2010
1. Åbent samråd ved beskæftigelsesministeren om socialrådgiveres sikkerhed, jf. SOU alm. del - samrådsspørgsmål Å - AC.
Møde i SOU - 23-03-2010
1. Samråd med socialministeren om Ankestyrelsens kompetencer og arbejdsfordeling, jf. SOU alm. del - samrådsspm. V.
2. Åbent samråd om pligt til institutionsgang for børn i belastede familier, jf. SOU alm. del - samrådsspm. S-U.
Møde i SOU - 17-03-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om CEPOS, jf. SOU alm. del - samrådsspm. AP-AS.
Møde i SOU - 26-02-2010
1. Åbent samråd med socialministeren om kommunernes efterlevelse af serviceloven i sager om udsatte børn og unge, jf. SOU alm. del - samrådsspm. Z-Ø.
Møde i SOU - 25-02-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og socialministeren om samrådsspørgsmål Q-R om madordninger i daginstitutioner, jf. SOU alm. del - samrådsspm. Q-R.
Møde i SOU - 02-02-2010
1. Åbent samråd med indenrigs- og socialministeren om samrådsspørgsmål K-P om sagsbehandlingen af anbringelser af børn og unge, jf. SOU alm. del - samrådsspm. K-P. Se tillige SOU alm. del - bilag 129.
Møde i SOU - 15-12-2009
1. Åbent samråd med indenrigs- og socialministeren om fattigdom og julehjælp.
Møde i SOU - 08-12-2009
1. Åbent samråd med indenrigs- og socialministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om indsatsen over for gravide misbrugere.