Parlamentariske demokratiprojekter

Folketinget deltager i internationale demokratiprojekter, der skal udvikle parlamenter i lande, der er i færd med at omstille sig til demokrati.

Større

Samarbejdet omfatter bl.a. en erfaringsudveksling mellem Folketinget og andre parlamenter, f.eks. via studiebesøg af både folketingsmedlemmer og ansatte i Folketinget. 

Folketinget har de seneste år deltaget i en række demokratiprojekter, hvor Folketinget bidrager til udvikling af parlamenter i lande, som er i færd med at omstille sig til demokrati. Der er tale om udveksling af information og daglige, praktiske erfaringer mellem relevante medarbejdere – og i nogle tilfælde mellem parlamentsmedlemmer. Formålet er at styrke den parlamentariske betjening og kommunikation i det pågældende parlament. 

Folketingets deltagelse i demokratiprojekter kan opdeles i 4 kategorier:
 1. deltagelse i EU-twinningprojekter
 2. deltagelse i demokratiprojekter i samarbejde med internationale organisationer 
 3. samarbejde med Udenrigsministeriet om demokratiprojekter
 4. bilateralt samarbejde

Folketingets deltagelse i EU’s twinningprojekter

Twinning er betegnelsen for et samarbejde mellem centrale myndigheder og organisationer i EU-landene og tilsvarende myndigheder og organisationer i samarbejdslandene. Folketinget har gennem årene deltaget i en række af EU’s twinningprojekter i EU’s kandidat- og ansøgerlande.
 
Projekterne vedrører primært parlamentarisk kapacitetsopbygning over en bred kam. Det gælder bl.a.
 • udvalgsarbejde
 • behandling af EU-sager og finanslov
 • budgetstyring 
 • organisering af det parlamentariske arbejde 
 • kommunikationsarbejde   

Samarbejdsprojekter med internationale organisationer

I forbindelse med internationale demokratiprojekter samarbejder Folketinget med danske og internationale organisationer. Folketinget har bl.a. gennemført samarbejdsprojekter med:
 • Den Interparlamentariske Union (IPU)
 • FN’s Udviklingsprogram (UNDP)
 • Nordisk Råd 
Samarbejdet med internationale organisationer medfører, at Folketinget indgår i et samarbejde med erfarne aktører, hvor Folketinget kan bidrage med assistance til parlamentarisk kapacitetsopbygning, mens andre aktører bidrager med andre ydelser (f.eks. viden om grundlæggende rettigheder, retsstat, domstole, ligestilling m.v.). Folketinget har indledt et samarbejde med UNDP vedrørende bistand til parlamentet i Myanmar. 

Samarbejdsprojekter med Udenrigsministeriet

Mange demokratiprojekter er indledt i samarbejde med og for Udenrigsministeriet. Der har bl.a. været projekter i Nepal, Mongoliet, Yemen, Tanzania, Bhutan og Vietnam.

Bilaterale samarbejdsprojekter

Folketinget kan også indgå i bilaterale projekter med andre parlamenter. Folketinget har indgået en samarbejdsaftale med det mongolske parlament, hvor de to parlamenter gennemfører studiebesøg hos hinanden om bestemte parlamentariske emner.