Folketingets institutioner

Ombudsmanden, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen er alle institutioner der hører under Folketinget.

 

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand behandler klager over myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Ombudsmanden har også et børnekontor.

 

Rigsrevisionen

Statens regnskab bliver revideret af Rigsrevisionen, som hører under Folketinget. Rigsrevisionen kontrollerer regnskabet for at undgå fejl og sørge for, at statens penge anvendes på den bedst mulige måde – til gavn for borgerne.

Statsrevisorerne

Statsrevisorerne er en uafhængig institution under Folketinget. Hverken regering eller Folketing har indflydelse på Statsrevisorernes arbejde.