Landsskatteretten

Landsskatteretten behandler klager over afgørelser truffet af f.eks. SKAT, Skatterådet og Spillemyndigheden.

Større
Folketinget vælger 11 af de 30 medlemmer af Landsskatteretten ud over Landsskatterettens ledende retsformand, de øvrige retsformænd og de særligt motorsagkyndige medlemmer. De pågældende kan, men behøver ikke være folketingsmedlemmer. Valget sker for 6 år ad gangen. 

Reglerne om Landsskatteretten findes i skatteforvaltningslovens kapitel 5. 

Du kan læse mere om Landsskatteretten på Skatteankestyrelsens hjemmeside.