Det internationale samarbejde

Folketinget arbejder i en række internationale fora, hvoraf det mest kendte er EU-samarbejdet. Desuden deltager Folketinget i en række demokratiprojekter, der skal støtte omstilling til demokrati i andre lande.

Folketingets internationale arbejde

Politisk arbejde på tværs af landegrænser er en del af folketingsmedlemmernes arbejde. Det arbejde kommer i tillæg til arbejdet i Folketingssalen og udvalgene på Christiansborg.

 

Parlamentariske demokratiprojekter

Folketinget deltager i internationale demokratiprojekter, der skal udvikle parlamenter i lande, der er i færd med at omstille sig til demokrati.   

Den Europæiske Union

Danmark har været medlem af EU siden den 1. januar 1973. EU er et internationalt økonomisk og politisk forpligtende samarbejde mellem 28 medlemslande i Europa.