Udvalget vedrørende Efterretningstjenesternes arbejde

I 1988 nedsatte Folketinget Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne.

Større

Opgaver og ansvar

Udvalget har til formål at have indseende med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Udvalget fungerer anderledes end andre udvalg, fordi det beskæftiger sig med efterretningsforhold.
Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne skal orienteres, før regeringen udsteder retningslinjer for efterretningstjenesternes virksomhed.
 
Regeringen skal holde udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed. 
 
Når regeringen orienterer udvalget, sker det under hensyntagen til de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningsvirksomhed.

Sammensætning

Udvalget består af 5 folketingsmedlemmer. De bliver udpeget af de folketingspartier, som har en plads i Folketingets Præsidium. Der er ingen stedfortrædere. Udvalget vælger selv, hvilket medlem der skal være formand. Udvalgets medlemmer kan indkalde til møde i udvalget. Det kan regeringen også. 
 
Tavshedspligt har alle udvalgets medlemmer og sekretærer om, hvad de får at vide i udvalget.