Større
Håndbog i folketingsarbejdet handler om tilrettelæggelsen af arbejdet i Folketinget, fremsættelse af forslag, udarbejdelse af private forslag, udvalgsarbejdet, opstilling af ændringsforslag, m.m.