Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Udvalget blev nedsat den 20. december 2022 med henblik på behandling af L 11 Forsalg til lov om  ændring af lov om forsøg med socialt frikort, 2022-23 (2. samling).
Se L 11, 2022-23 (2. samling)

Kontakt

Udvalgssekretær Charlotte Avnsted-Vilman
E-mail - tlf. +45 3337 3648

Udvalgssekretær Nikolaj Beuschel
E-mail - tlf. +45 3337 5592

Udvalgsassistent Sherie Falding
E-mail - tlf. +45 3337 5544