Lyd fra åbne samråd i Skatteudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

8. møde i SAU - 14-12-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter om L 32 (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.), jf. L 32 - samrådsspørgsmål A-C
7. møde i SAU - 14-12-2011
3. Åbent samråd med skatteministeren om L 30 (Succession ved overdragele af aktier og rentefradragsbegrænsningsregler), jf. L 30 - samrådsspørgsmål A.
5a. møde i SAU - 08-12-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter, beskæftigelsesministeren, justitsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om L 33 (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin), jf. L 33 – samrådsspm. A-G.
43. møde i SAU - 26-09-2012
2. Åbent samråd med skatteministeren om alm. del - samrådsspørgsmål AL-AN vedrørende narkotika og toldkontrol. Se tillige alm. del - bilag 349 og alm. del -spm. 873, 874 og 884. Svar på spm. 873, 874 og 884 forventes omdelt inden mødet.
38. møde i SAU - 23-08-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om gradvis ophævelse af afgiftsfritagelse for farligt affald, jf. samrådsspm. AH. Se tillige alm. del bilag 304 og spm. 847. Skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 847 forventes omdelt inden mødet.
36. møde i SAU - 21-06-2012
2. Åbent samråd med skatteministeren om moms og nethandel, jf. alm. del – samrådsspørgsmål Ø, Å og AA.
32. møde i SAU - 07-06-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om L 170 B (Initiativer rettet mod sort arbejde), jf. L 170 - samrådsspørgsmål A og B. (Tv-optagelse).
31. møde i SAU - 07-06-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om kilometerbaseret afgift på lastbiler, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AD, AE og AF. Se tillige alm. del – svar på spm. 223 og 370. (tv-optagelse).
29. møde i SAU - 31-05-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om udfasningen af kvartalsrapporterne, jf. alm. del – samrådsspørgsmål X-Æ. Se tillige alm. del – bilag 200. (Tv-optagelse).
27. møde i SAU - 24-05-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om grænsehandlen, jf. alm. del – samrådsspørgsmål AB og AC. Se tillige alm. del – svar på spørgsmål 476 og 477. (tv-optagelse).
22. møde i SAU - 26-04-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om L 80 (Pensionsbeskatning), jf. L 80 – samrådsspm. A-D. Se tillige L 80 – bilag 9-11, 13 og 14.
2. Åbent samråd med skatteministeren om L 94 (Afgift på leasingbiler m.v.), jf. L 94 - samrådsspørgsmål A.
2. møde i SAU - 09-11-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren om afgiftsstigninger og grænsehandel m.v., jf. SAU alm. del - samrådsspm. E-G. Se tillige SAU alm. del - spm. 83-87. (Tv-optagelse)
19. møde i SAU - 01-03-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. alm. del - samrådsspørgsmål Q-U. Se tillige alm. del - bilag 113 og svar på alm. del - spm. 262-287 og 291-304 og alm. del - spm. 406-409.
17. møde i SAU - 23-02-2012
3. Åbent samråd med økonomi- og indenrigsministeren og skatteministeren om skat på finansielle transaktioner, jf. alm. del – samrådsspørgsmål M-P. Se tillige alm. del – bilag 12, 27, 42 og 118. (Tv-optagelse).
16. møde i SAU - 21-02-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren og transportministeren om L 12 – samrådsspørgsmål A-D (Moms på udenlandske magasiner og Post Danmark ). (Tv-optagelse). Se tillige svar på L 12 - spm. 2-14 og 17-27, 29, 42, 43 og 49, foreløbigt og endeligt svar på L 12 - spm. 20 og L 12 - spm. 28, 44-48, 50 og 51.
13. møde i SAU - 26-01-2012
1. Åbent samråd med skatteministeren om regeringens serviceeftersyn af aftalerne om Nordsøolien, jf. alm. del – samrådsspørgsmål I. Se tillige alm. del – bilag 104.
1. møde i SAU - 26-10-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål A (omlægning af bilafgifter), jf. alm. del - samrådsspørgsmål A.
8. møde i SAU - 12-01-2011
2. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål M (Partikeludledningstillæg), jf. alm. del - samrådsspørgsmål M. (Tv-optagelse). Se tillige SAU alm. del - bilag 42, svar på alm. del - spm. 10 og 11 og svar på alm. del - spm. 267 (2009-10).
7. møde i SAU - 15-12-2010
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål K og L (Afskrivning af restancer) (Tv-optagelse), jf. alm. del - samrådsspørgsmål K og L. Se tillige alm. del - svar på spm. 106-134, alm. del - bilag 68 og alm. del - bilag 298 (2009-10).
6. møde i SAU - 09-12-2010
1. Åbent samråd med finansministeren og skatteministeren om samrådsspørgsmål F-I (CO2-kvotepriser og manglende finansiering af Forårspakke 2.0) (Tv-optagelse), jf. alm. del - samrådsspørgsmål F, G, H og I. Se tillige alm. del - svar på spm. 51 og alm. del - bilag 32 og (2009-10) alm. del - svar på spm. 321, 409, 553 og 554.
29. møde i SAU - 22-06-2011
1. Åbne samråd med justitsministeren og skatteministeren om B 144 – samrådsspørgmål A-C (Tilbagetrækning af aktstykke 128 om toldkontrol) (S, SF, RV og Christian H. Hansen (UGF)), jf. B 144 – samrådsspørgsmål A-C (tv-optagelse).
28. møde i SAU - 21-06-2011
1. Åbent samråd med finansministeren om B 140 – samrådsspørgmål A (Enklere grundlag for beskatning af fast ejendom) (DF), jf. B 140 – samrådsspørgsmål A (tv-optagelse).
2. Åbent samråd med skatteministeren om B 140 – samrådsspørgmål B (Enklere grundlag for beskatning af fast ejendom) (DF), jf. B 140 – samrådsspørgsmål B (tv-optagelse).
21. møde i SAU - 11-05-2011
3. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål Æ (CSC-konfliktens betydning for SKAT's it), jf. alm. del - samrådsspørgsmål Æ. Se tillige alm. del - svar på spm. 455-459. (TV-optagelse).
19. møde i SAU - 27-04-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål W og X (Skattestoppet), jf. alm. del – samrådsspørgsmål W og X. Se tillige alm. del – svar på spm. 420, 435 og 440 og svar på alm. del – spørgsmål 227 og alm. del – spørgsmål 345 (2008-09).
18. møde i SAU - 13-04-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren og indenrigs- og sundhedsministeren om samrådsspørgsmål T-V (Cigaretafgifter), jf. alm. del - samrådsspørgsmål T-V. Se tillige alm. del - svar på spm. 306 og alm. del - bilag 178.
17. møde i SAU - 06-04-2011
5. Åbent samråd med tv-optagelse med skatteministeren om samrådsspørgsmål S (Faldet i andel af selskaber der betaler selskabsskat), jf. alm. del - samrådsspørgsmål S. Se tillige alm. del - spm. 365-367 og svar på alm. del - spm. 361-365 og 368.
14. møde i SAU - 16-03-2011
1. Åbent samråd med skatteministeren om B 23 (Afskaffelse af iværksætterskatten), jf. B 23 - samrådsspørgsmål A og B.
1. møde i SAU - 13-10-2010
1. Åbent samråd med skatteministeren og økonomi- og erhvervsministeren om samrådsspørgsmål A og B (Virksomheders flytning af overskud til andre lande med lavere beskatning), jf. alm. del - samrådsspørgsmål A og B.
7. møde i SAU - 02-12-2009
1. Åbent samråd med miljøministeren og skatteministeren om L 24 (Grøn omlægning af bilbeskatningen ll).
31. møde i SAU - 31-08-2010
3. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål Æ-Å (Gennemstrømningsholdingselskaber), jf. alm. del - samrådsspørgsmål Æ, Ø og Å. Se tillige alm. del - svar på spm. 538 og 579-587.
30. møde i SAU - 02-07-2010
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål AA-AB (Inddrivelse af skatterestancer), jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AA-AB. Se tillige SAU alm. del - bilag 225 og 226.
28. møde i SAU - 09-06-2010
2. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål M-P (Skatteudgifter), jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål M-P. Se tillige SAU alm. del - bilag 165 og 166, svar på alm. del - spm. 358, svar og supplerende svar på alm. del - spm. 106 og endeligt svar på alm. del - spm. 382 (2007-08).
25. møde i SAU - 26-05-2010
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål U-W (Beskatning af unoterede porteføljeaktier), jf. alm. del - samrådsspørgsmål U-W.
24. møde i SAU - 26-05-2010
2. Åbent samråd med klima- og energiministeren og skatteministeren om L 162 - samrådsspørgsmål E (Ligestilling af varmepumper og elpatroner).
23. møde i SAU - 21-05-2010
1. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål A vedrørende L 213 (Udligningsskat af store pensionsudbetalinger), jf. L 213 - samrådsspørgsmål A.
21. møde i SAU - 12-05-2010
4. Åbent samråd med klima- og energiministeren og skatteministeren om samrådsspørgsmål A-D, jf. L 162 - samrådsspørgsmål A-D.
20. møde i SAU - 05-05-2010
2. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål T (Partikeludledningstillæg), jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål T.
18. møde i SAU - 28-04-2010
4. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål Q og R (Transfer pricing), jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål Q og R. Se tillige SAU alm. del - spm. 366-368, 371-377, svar på SAU alm. del - spm. 340 og 341 og alm. del - bilag 178. Svarene på alm. del - spm. 366-368 og 371-377 forventes modtaget i dag.
14. møde i SAU - 10-02-2010
4. Samråd med finansministeren om samrådsspørgsmål G (spanske formandsskab 1. halvår 2010). Se tillige alm. del - svar på spm. 130.
5. Åbent samråd med skatteministeren om samrådsspørgsmål H-K (multimediebeskatning). Se tillige svar på alm. del - spm. 108. (TV-optagelse).
10. møde i SAU - 10-12-2009
1. Åbent samråd med miljøministeren og skatteministeren om L 24 (Grøn omlægning af bilbeskatningen ll).
1. møde i SAU - 21-10-2009
1. Åbent samråd med skatteministeren om forøget beskatning af fagforeninger m.v. i 2010.