Lyd fra åbne samråd i Retsudvalget

Fra 2009-10 til 2011-12 - senere samråd kan ses via TV fra Folketinget.

Møde i REU -
Møde i REU - 01-12-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om menneskehandel, jf. REU samrådsspm. J-M.
Møde i REU - 24-11-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om efterforskning af drab, jf. REU samrådsspm. F og G. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 27-31.
Møde i REU - 24-09-2012
1. Åbent samråd med statsministeren og justitsministeren om fortolkningen af den danske terrorlovgivning og statsministerens udtalelser om ROJ TV, jf. REU samrådsspm. BP og BQ. Se tillige REU alm. del - bilag 549.
2. Åbent samråd med statsministeren og justitsministeren om, hvem der pålagde Henrik Sass Larsen tavshedspligt og hvorfor man fandt dette nødvendigt, jf. REU samrådsspm. BS, BT og CA. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 909-913, 918 og 919.
Møde i REU - 06-09-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om bekæmpelse af den åbenlyse hashhandel i København, jf. REU samrådsspm. BU.
Møde i REU - 16-08-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om legalisering af cannabis, jf. REU samrådsspm. BK.
2. Åbent samråd med justitsministeren om politiets ageren i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i juni 2012, jf. REU samrådsspm. BL-BN. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 865 og 875-880.
Møde i REU - 27-06-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om Christiania, jf. REU samrådsspm. BH-BJ. Se tillige REU alm. del svar på spm. 856.
2. Åbent samråd med justitsministeren om sletning af sagsmapper i PET, jf. REU samrådsspm. BC og BD.
Møde i REU - 22-06-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om ændring af våbenbekendtgørelsen, jf. REU samrådsspm. BG. Se tillige REU alm. del svar på spm. 745-755.
Møde i REU - 01-06-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om Christiania, jf. REU samrådsspm. AØ. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 655 og 656.
Møde i REU - 10-11-2011
10. Åbent samråd med justitsministeren om regeringens bandeindsats, jf. REU samrådsspm. E.
9. Kl. 15.30. Åbent samråd med justitsministeren om forbud imod rocker og indvandrerbander, jf. REU samrådsspm. D.
Møde i REU - 24-05-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om den kriminelle lavalder, jf. REU samrådsspm. AT-AV.
2. Åbent samråd med justitsministeren om retssikkerhed og politiets arbejde i ghettoer, jf. REU samrådsspm. AZ.
Møde i REU - 10-05-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren og skatteministeren om grænsekontrol, jf. REU samrådsspm. AI, AJ og BF.
Møde i REU - 03-05-2012
1. Åbent samråd med miljøministeren om ekspropriation, jf. REU samrådsspm. AP-AS.
Møde i REU - 03-05-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren og udenrigsministeren om brug af tortur som afhørings- og afstraffelsesmetode, jf. REU samrådsspm. AX og AY.
Møde i REU - 25-04-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om vidnebeskyttelse, jf. REU samrådsspm. AL-AN.
Møde i REU - 22-03-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om fangetransporter, jf. REU samrådsspm. AE og AF. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 23 og 540-543.
2. Åbent samråd med justitsministeren om mobilsmugling i fængsler, jf. REU samrådsspm. AG. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 410.
Møde i REU - 01-03-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om lømmelpakken, jf. REU samrådsspm. AH.
Møde i REU - 09-02-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om L 55 (Forhøjelse af den kriminelle lavalder), jf. L 55 samrådsspm. C-E. Se tillige L 55 svar 17-25.
Møde i REU - 02-02-2012
2. Åbent samråd med justitsministeren om mobiltelefoner i lukkede fængsler, jf. REU samrådsspm. AB-AD.
Møde i REU - 19-01-2012
1. Åbent samråd med justitsministeren om vanvidskørsel, jf REU samrådsspm. W-Y.
2. Åbent samråd med justitsministeren om L 55 (Forhøjelse af den kriminelle lavalder), jf. L 55 samrådsspm. A og B.
Møde i REU - 13-01-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om politiforliget, jf. REU samrådsspm. P, Q og R.
Møde i REU - 09-12-2010
2. Kl. 14.00. Åbent samråd med justitsministeren og transportministeren om transport af farligt gods, jf. REU samrådsspm. K.
Møde i REU - 11-11-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om politiets målkrav, jf. REU samrådsspm. H og I.
Møde i REU - 18-08-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om overbelægning i Kriminalforsorgen, jf. REU samrådsspm. BB. Se også REU alm. del - bilag 272 og REU alm. del - svar på spm. 81, 667, 671, 672, 683, 684, 690, 698, 897, 966 og 1048.
3. Åbent samråd med justitsministeren om indsatsen overfor den ekstremistiske højrefløj i Danmark, initiativer mod fremmedhad m.v., jf. REU samrådsspm. BI, BJ og BK.
Møde i REU - 24-06-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om politielever, jf. REU samrådsspm. AØ og AÅ.
2. Åbent samråd med justitsministeren om politistyrken, jf. REU samrådsspm. BA.
Møde i REU - 07-06-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om identitetstyveri, jf. REU samrådsspm. AZ.
2. Åbent samråd med justitsministeren om private fængsler, jf. REU samrådsspm. AI.
Møde i REU - 19-05-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om habilitet, jf. REU samrådsspm. AR-AV. Se tillige REU alm. del svar på spm. 158-166 og REU alm. del bilag 423, 434 og 457 (fortrolige).
2. Åbent samråd med justitsministeren om konflikten på CSC, jf. REU samrådsspm. AW-AY.
Møde i REU - 12-05-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om seksuelt misbrug af dyr, jf. REU samrådsspm. AK-AQ.
Møde i REU - 05-05-2011
9. Kl. 15.30. Åbent samråd med justitsministeren om L 138 (Dyreforsøgsdirektiv), jf. L 138 samrådsspm. A og B.
Møde i REU - 28-04-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren og beskæftigelsesministeren om bekæmpelse af socialt bedrageri, jf. REU samrådsspm. AH.
Møde i REU - 26-04-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om L 136 (Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste), jf. L 136 - samrådsspm. A og B.
Møde i REU - 07-04-2011
2. Åbent samråd med justitsministeren om æresdrab, jf. REU samrådsspm. AE og AF.
3. Åbent samråd med justitsministeren om hooliganisme, jf. REU samrådsspm. AC.
Møde i REU - 31-03-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om forældreansvarsloven, jf. REU samrådsspm. Å og AA.
2. Åbent samråd med justitsministeren om bordeldrift, jf. REU samrådsspm. AB.
Møde i REU - 03-03-2011
12. Åbent samråd med justitsministeren om bandekonflikten, jf. REU samrådsspm. V, W og X.
13. Åbent samråd med justitsministeren om Hizb ut-tahrir, jf. REU samrådsspm. Y, Z, Æ og Ø.
Møde i REU - 03-02-2011
1. Åbent samråd med justitsministeren om politiet og pressefrihed, jf. REU samrådsspm. S og T. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 452 og 456.
Møde i REU - 14-10-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren og integrationsministeren om menneskehandel, jf. REU samrådsspm. A-C.
2. Åbent samråd med justitsministeren og integrationsministeren om diskrimination i nattelivet, jf. REU samrådsspm. D-F. Se tillige REU alm. del - bilag 11.
Møde i REU - 30-09-2010
2. Åbent samråd med justitsministeren om Balvig rapporten, jf. REU samrådsspm. BX. Se tillige REU alm. del - bilag 740.
3. Åbent samråd med justitsministeren om politistillinger til operativt politiarbejde, jf. REU samrådsspm. BZ.
4. Åbent samråd med justitsministeren om aftale med USA om søgning i danske registre, jf. REU samrådsspm. BÆ. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 1541 og REU alm. del - bilag 687.
Møde i REU - 16-09-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om domstolenes ressourcer med hensyn til den stigende afgørelsestid i grove voldssager, jf. REU samrådsspm. BJ og BK.
2. Kl. 13.30. Åbent samråd med justitsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren om farlige fangers/patienters flugt fra de psykiatriske afdelinger, jf. REU samrådsspm. BS-BW.
Møde i REU - 07-09-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om vold mod fængselsfunktionærer, jf. REU samrådsspm. BR.
2. Åbent samråd med justitsministeren om rapporten "Evaluering af tidsbegrænsning af foranstaltninger", jf. REU samrådsspm. BP.
Møde i REU - 01-09-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren og integrationsministeren om Amnesty Internationals årsrapport, jf. REU alm. del - samrådsspørgsmål BE. Se også REU alm. del - bilag 671.
2. Åbent samråd med justitsministeren om domstolenes ressourcer med hensyn til den stigende afgørelsestid i grove voldssager m.v., jf. REU alm. del - samrådsspørgsmål BJ og BK.
Møde i REU - 19-08-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om Google Street View, jf. REU samrådsspm. BI.
2. Åbent samråd med justitsministeren om kristne symboler i det offentlige rum, jf. REU samrådsspm. BN.
Møde i REU - 25-06-2010
1. Samråd med justitsministeren om Roj TV, jf. REU samrådsspm. BB, BC og BO.
2. Åbent samråd med justitsministeren om Roj TV, jf. REU samrådsspm. BD.
3. Åbent samråd med justitsministeren om de seneste uroligheder i Askerød, jf. REU samrådsspm. BF og BG.
4. Åbent samråd med justitsministeren om digital tinglysning, jf. REU samrådsspm. BL og BM. Se tillige REU alm. del - bilag 576.
5. Åbent samråd med justitsministeren pm P-afgifter, jf. REU samrådsspm. BH.
Møde i REU - 05-11-2009
1. Åbent samråd med justitsministeren om forløbet omkring rydningen af Brorsons Kirken og politiets brug af videooptagelser.
2. Åbent samråd med justitsministeren om sænkning af den kriminelle lavalder.
Møde i REU - 06-05-2010
2. Kl. 15.00. Åbent samråd med justitsministeren og kirkeministeren om præsters tavshedspligt, jf. REU samrådsspm. AW og AX og KIU samrådsspm. J og K. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 827.
Møde i REU - 29-04-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om bandemedlemmer i fængslerne, jf. REU samrådsspm. AT-AV. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 539 og 653.
2. Åbent samråd med justitsministeren om børn i fængsler, jf. REU samrådsspm. AY og AZ.
Møde i REU - 29-10-2009
1. Åbent samråd med justitsministeren og indenrigs- og socialministeren om besparelser i statsforvaltningerne.
Møde i REU - 13-04-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om politiets servicedeklarationer, jf. REU samrådsspm. AE.
Møde i REU - 08-04-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om anonyme vidner, jf. REU samrådsspm. AM-AO.
2. Åbent samråd med justitsministeren om politisk motiveret vold, jf. REU samrådsspm. AL.
Møde i REU - 17-03-2010
2. Kl. 14.30. Åbent samråd med justitsministeren om partnerskabsloven, jf. REU samrådsspm. AG og AH.
3. Åbent samråd med justitsministeren om politiets indsats i forbindelse med COP15, jf. REU samrådsspm. AD. Se tillige REU alm. del - bilag 229, 297 og REU alm. del - svar på spm. 715.
Møde i REU - 16-03-2010
1. Åbent samråd med ligestillingsministeren om strategi mod partnervold, jf. REU samrådsspm. AP og AQ.
Møde i REU - 04-03-2010
2. Kl. 15.00. Åbent samråd med justitsministeren om det digitale tinglysningssystem, jf. REU samrådsspm. AI og AJ og REU alm. del - svar på spm. 579-581, 584-589, 596-601, 643 og 677, 679, 681 og REU alm. del spm. 676, 678, 680, 682, 683 og 711-713.
Møde i REU - 22-10-2009
1. Åbent samråd med statsministeren om ligestilling af seksuelle minoriteter i Danmark.
Møde i REU - 10-02-2010
2. Kl. 10.30. Åbent samråd med ministeren for sundhed og forebyggelse og justitsministeren om ventetider på mentalundersøgelser af sindslidende, jf. REU samrådsspm. Z-Ø. Se tillige REU alm. del - svar på spm. 336-339.
Møde i REU - 28-01-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om det digitale tinglysningssystem, jf. samrådsspm. AA-AC, REU alm. del - svar på spm. 40, 77, 78, 97, 231, 377 og 469-473 og REU alm. del - bilag 80, 199 og 225.
Møde i REU - 12-01-2010
1. Åbent samråd med justitsministeren om Camilla Broe-sagen.
Møde i REU - 10-12-2009
1. Åbent samråd med justitsministeren og integrationsministeren om uledsagede flygtningebørn i Danmark.
Møde i REU - 03-12-2009
1. Åbent samråd med justitsministeren om besparelser i fængsler og arresthuse.