Udvalget til Prøvelse af Valgene

Efter hvert folketingsvalg nedsætter Folketinget et foreløbigt udvalg til prøvelse af valgene, et såkaldt ad hoc-udvalg.

Større

Opgaver og ansvar

Opgaven for Udvalget til Prøvelse af Valgene er efter et folketingsvalg at: 
  • undersøge, hvorvidt valget af hver kandidat lever op til grundloven og valgloven
  • behandle klager over valgene
  • gennemgå valgbogsudskrifter, beregninger og det øvrige materiale om valget, som Folketinget får fra regeringen
Udvalget afgiver derefter indstilling til Folketinget om, hvorvidt valget af hver enkelt kandidat kan godkendes eller ej. Hvis en valgt kandidat ikke er i stand til eller ikke ønsker at modtage mandatet, undersøger Udvalget til Prøvelse af Valgene, om der er grundlag for at godkende stedfortræderen. 
 
Udsættes godkendelsen, henvises sagen til det faste Udvalg til Valgs Prøvelse. Udvalget til Valgs Prøvelse afgiver herefter indstilling til Folketinget om, hvorvidt valget af en kandidat kan godkendes. Samme udvalg afgiver indstilling om godkendelse af valg af kandidater til Europa-Parlamentet. Udvalget afgiver også en beretning efter folkeafstemninger. 
Grundlovens § 33 om nedsættelse af udvalget

Kontakt

Udvalget til Prøvelse af Valgene
Skriftlige henvendelser

Udvalgssekretær Karen Jørgensen
E-mail - tlf. +45 3337 3135

Udvalgsassistent Anja Østergaard Johansen
E-mail tlf. +45 3337 3789

Find et dokument på nummer og samling.