Vejledning til kvikopslag

Hvis du søger et specifik dokument og har den præcise reference, kan du bruge kvikopslaget. Det er den hurtigste vej til et kendt dokument.

Den hurtige genvej

Kvikopslaget bruger du som en hurtig genvej, når du søger et specifikt parlamentarisk dokument, hvor du kender det præcise årstal og nummer.

Du kan altså ikke søge på rigtige ord fra dokumentets indhold. 

Sådan bruger du kvikopslaget

Kvikopslaget består af 3 felter og 1 knap:

Kvikopslag 

Vælg dokumenttypen, dokumentnummeret og samlingen (årstal), og klik på »Vis«.

Herefter sendes du til det valgte dokument. Findes det valgte dokument ikke, får du fejlmeddelelsen »Intet dokument fundet«.

Om dokumenttyper

Her kan du vælge alle de dokumenttyper, der findes i Folketingets parlamentariske dokumenter. Der er hurtig adgang til f.eks. lovforslag, forespørgsler og § 20-spørgsmål og udvalgenes samrådsspørgsmål. I rullegardinet »Dokumenttyper« kan du se alle dokumenttyperne. 

Om dokumentnummer

Alle parlamentariske dokumenter har sit eget dokumentnummer. Derfor kan du altid finde et dokument, hvis du har dets præcise nummer kombineret med årstallet. Alle dokumenter nummereres med tal – undtagen samrådsspørgsmål, der altid får bogstaver. 

Om samling

Samlingen angiver, hvilket folketingsår dokumentet hører til. Et folketingsår angives altid med to årstal, f.eks. 2015-16. Er der folketingsvalg i løbet af perioden, opdeles folketingsåret i to samlinger: 1. samling før valget og 2. samling efter valget. I rullegardinet »Samling«, kan du se, hvilke år der har været 2 samlinger.  

Spar tid, brug dokumentforkortelse

I stedet for at vælge dokumenttypen i rullegardinet, kan du skrive dokumenttypens forkortelse sammen med dokumentnummeret i feltet »Dokumentnummer«, f.eks.

  • L 115 (= lovforslag nr. 115)
  • B 10 (= beslutningsforslag nr. 10)

Forkortelserne for de enkelte dokumenttyper er: 

 Lovforslag
 Beslutningsforslag
 Forespørgsel
 Forslag til vedtagelse
 Redegørelse
 Aktstykke
 § 20-spørgsmål
 Spørgsmål til spørgetime US 

 

De 3 dokumenttyper til Alm. del (bilag, spørgsmål og samrådsspørgsmål) har ikke nogen forkortelse. Vælger du en af disse 3 dokumenttyper i rullegardinet »Dokumenttype«, får du til gengæld adgang til at vælge udvalg.

Hvis du skriver dokumentforkortelsen, vil det overtrumfe et evtuelt valg i rullegardinet »Dokumenttype«. Det betyder, at hvis du i rullegardinet »Dokumenttype« har valgt beslutningsforslag, men i feltet »Dokumentnummer« skriver L 115, vil kvikopslaget slå op på L 115. 

Hvor finder man kvikopslag?

Kvikopslaget findes på forsiden af Folketingets hjemmeside.

Derudover ligger det på følgende sider:


Søg årstal direkte i feltet »Dokumentnummer«

I stedet for at vælge årstal i rullegardinet »Samling« kan du indskrive koden for årstallet direkte i feltet »Dokumentnummer«. Det gør du ved at sætte tegnet skråstreg [/,] mellem dokumentnummeret og årstalskoden, f.eks.
 
  • L 115/20151
  • B 10/20142
 
Årstalskoden består af første årstal i samlingen plus samlingsnummeret, f.eks.:
 
 2012-13:
20121 
 2013-14:
20131 
 2014-15, 1. samling:
20141 
 2014-15, 2. samling:
20142
 2015-16:
20151 
 2016-17: 20161 
 
Folketingsår, hvor der ikke er folketingsvalg, består af 1 samling = 1. samling = samlingsnummeret 1 (f.eks. 20151).
 
Folketingsår, hvor der har været folketingsvalg, består af 2 samlinger = 1. samling og 2. samling med samlingsnumrene 1 og 2 (20141 og 20142).

Søg direkte på lovforslagets bilag og spørgsmål i »Dokumentnummer«

Normalt bruger du kvikopslaget til at søge efter hoveddokumentet på en sag, det vil sige til at finde et bestemt lovforslag, beslutningsforslag, spørgsmål el.lign.
 
Du kan også bruge kvikopslagets felt »Dokumentnummer« til at slå direkte op på et bestemt bilag eller udvalgsspørgsmål på et lovforslag eller beslutningsforslag. For at gøre det skal du kende systemets dokumentforkortelser og bilagets præcise nummer.
 
Forkortelserne for dokumenttyperne er: 
 
bi for bilag
spm for spørgsmål
 
Kender du disse koder, kan du i kvikopslagets felt »Dokumentnummer« tilføje dem efter lovforslagets eller beslutningsforslagets nummer med bare et mellemrum, f.eks.
 
  • L 115 bi1 (= bilag 1 til lovforslag nr. L 115)
  • B 10 spm3 (= spørgsmål 3 til beslutningsforslag nr. B 10) 

Søg kombineret med årstal og bilagsnummer 

De to specifikke opslag på henholdsvis bilag/spørgsmål og årstal kan også kombineres. Det ser således ud:

  • L 115 bi1/20151 (= bilag 1 til lovforslag nr. L 115 i samlingen 2015-16)
  • B 61 spm16/20072 (= spørgsmål nr. 16 til beslutningsforslag nr. B 61 i samlingen 2007-08, 2. samling)
Kvikopslaget kan bruges til at slå parlamentariske dokumenter op tilbage fra folketingssamlingen 2004-05, 1. samling.

Ønsker du at finde tidligere dokumenter, findes de i et webarkiv. I webarkivet kan du slå dokumenterne op systematisk efter først årstal og derefter dokumenttype.

Har du brug for hjælp?
Større
Du kan altid kontakte Folketingets Oplysning, hvis du har spørgsmål om Folketingets hjemmeside, eller Folketingets arbejde. Ring på tlf. 3337 3338 eller send e-mail til [email protected].
Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.