Medlemsoversigt for Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion og forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om Energinet og lov om elforsyning
Den 20-12-2022
Samira Nawa
Samira Nawa (RV)
Formand
Kim Valentin
Kim Valentin (V)
Næstformand
Anne Paulin
Anne Paulin (S)
Anders Kronborg
Anders Kronborg (S)
Bjarne Laustsen
Bjarne Laustsen (S)
Ida Auken
Ida Auken (S)
Jens Joel
Jens Joel (S)
Kasper Roug
Kasper Roug (S)
Malte Larsen
Malte Larsen (S)
Per Husted
Per Husted (S)
Annette Lind
Annette Lind (S)
Torsten Schack Pedersen
Torsten Schack Pedersen (V)
Linea Søgaard-Lidell
Linea Søgaard-Lidell (V)
Lars Christian Lilleholt
Lars Christian Lilleholt (V)
Karin Liltorp
Karin Liltorp (M)
Monika Rubin
Monika Rubin (M)
Lise Bech
Lise Bech (DD)
Kenneth Fredslund Petersen
Kenneth Fredslund Petersen (DD)
Steffen W. Frølund
Steffen W. Frølund (LA)
Carsten Bach
Carsten Bach (LA)
Mona Juul
Mona Juul (KF)
Niels Flemming Hansen
Niels Flemming Hansen (KF)
Peter Seier Christensen
Peter Seier Christensen (NB)
Nick Zimmermann
Nick Zimmermann (DF)
Karsten Filsø
Karsten Filsø (SF)
Lisbeth Bech-Nielsen
Lisbeth Bech-Nielsen (SF)
Marianne Bigum
Marianne Bigum (SF)
Søren Egge Rasmussen
Søren Egge Rasmussen (EL)
Theresa Scavenius
Theresa Scavenius (ALT)