Delegationsrejser

Folketingets internationale delegationer deltager jævnligt i planmæssige møder i udlandet i regi af de interparlamentariske organisationer, som Folketinget er en del af.

Folketingsmedlemmer deltager således bl.a. i arbejdet i de interparlamentariske organisationers sessioner, komitéer, arbejdsgrupper og konferencer samt i valgobservationer i udlandet. Delegationerne kan ligeledes beslutte at tage på studierejse for at samle viden om konkrete forhold i udlandet.

Fakta om delegationsrejser

Folketingets internationale delegationer har deres egne rejsebudgetter, og de beslutter selv, hvordan midlerne skal anvendes. Dog ligger deltagelse i størstedelen af delegationernes møder i udlandet fast på forhånd som følge af Folketingets medlemskab af de interparlamentariske organisationer. Folketinget offentliggør de delegationsrejser, der vedrører hele delegationen.