Grundloven med forklaringer

Grundloven er Danmarks vigtigste lov. Den er kun ændret få gange siden 1849. Sproget i mange af paragrafferne er ikke blevet moderniseret siden. Derfor kan du her finde forklarende kommentarer til de enkelte paragraffer.

Større

Min grundlov

Min grundlov er en kommenteret udgave af grundloven, hvor grundlovens paragraffer bliver forklaret og sat ind i moderne kontekst. 

Grundloven er i sin nuværende form fra den 5. juni 1953. Men i hovedtræk går lovteksten tilbage til den første grundlov fra 1849. Den havde oprindelig 100 paragraffer, men disse er nu samlet i 89 paragraffer. Sproget i mange af paragrafferne er ikke blevet moderniseret, så det kan virke gammeldags. Derfor kan du her finde bogen Min grundlov, der indeholder selve grundloven samt forklarende kommentarer til de enkelte paragraffer.

Alle førstegangsvælgere modtager Min grundlov

Min grundlov udgives af Folketinget, der udsender den til alle førstegangsvælgere. Det sker som et led i ønsket om at engagere danskerne i demokratiet. Siden 2005 har alle førstegangsvælgere modtaget Min grundlov. Forskning viser, at tiltaget har øget valgdeltagelsen blandt førstegangsvælgerne.

Alle førstegangsvælgere modtager Min grundlov sammen med en hilsen fra Folketingets formand i dagene op til folketingsvalg og kommunal- og regionsvalg. 

Førstegangsvælgere er både nye danske statsborgere samt de unge, der er fyldt 18 år siden sidste valg. I alt blev Min grundlov f.eks. udsendt til ca. 120.000 danskere inden kommunal- og regionsvalget 2017.

Danmarks forfatning

Af de mere end 1.300 love, vi har i Danmark, er der én lov, der er hævet over alle de andre, nemlig grundloven. Grundloven er Danmarks forfatning, dvs. den lov, der beskriver de grundlæggende regler for samfundet.

Grundloven beskriver bl.a. den enkelte borgers rettigheder og pligter, f.eks. at der er ytringsfrihed, religionsfrihed og værnepligt. I grundloven står der også, at den øverste magt i Danmark skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Læs om grundlovens udvikling og magtens tredeling

Grundlovens tilblivelse

I Danmark fejrer man hvert år grundlovens fødselsdag 5. juni. Men hvordan blev grundloven egentlig indført?

Fra 1660 til 1848 havde Danmark enevælde og i 1700-tallet begyndte modstanden mod enevældet at ulme rundt om i Europa. 

Befolkningerne stillede krav om, at folket skulle være med til at bestemme, hvordan deres land skulle styres, og flere steder blev monarkiet væltet og erstattet af en republik.

Efterhånden som den internationale udvikling tog fart, erkendte Kong Christian den 8., at Danmark også måtte have en fri forfatning. Da han døde, gjorde hans søn, Frederik den 7., arbejdet med forfatningen færdig.

Leksikon

Gå til leksikon
Grundloven
Grundloven er Danmarks forfatning. Det er den vigtigste lov i Danmark, og ingen lov må være i strid med den.