Folketingets årsberetning

Folketingets årsberetning giver et tilbageblik på det politiske arbejde i Folketingssalen og udvalgene. Der er også tal og fakta fra Folketingets Administration.

Fotografi af årsberetningen
Større

Nøgletal for det politiske arbejde er en del af årsberetningen, ligesom de sager, der satte deres præg på folketingsåret, beskrives.

I statistikdelen over det parlamentariske arbejde i Folketinget er bl.a. en opgørelse over, hvor mange spørgsmål de enkelte folketingsmedlemmer stillede i salen, ligesom der findes tabeller over antallet af lovforslag, beslutningsforslag, afholdte samråd og udvalgsdokumenter.

Forlig og aftaler indgås mellem de politiske partier i det daglige politiske arbejde. Årsberetningen indeholder en kort beskrivelse af de vigtigste forlig og aftaler.

Der er også et afsnit om Folketingets Administration. Her er f.eks. et organisationsdiagram, personaleoplysninger og omtale af strategiske projekter og indsatsområder.

Oversigter over statistiske oplysninger og fakta om det parlamentariske arbejde i folketingsårene 2004-05 til 2010-2011. Her gives et overblik over arbejdet i sal og udvalg. Se f.eks. hvilket folketingsmedlem, der stillede flest spørgsmål i Folketingssalen, og hvilken minister der fik stillet flest. Oversigterne supplerer årsberetningen for de pågældende folketingsår.
 
Oversigter over de vigtigste politiske forlig og aftaler indgået i perioden folketingsårene 2008-09 til 2010-2011. Oversigterne supplerer årsberetningen for de pågældende folketingsår.