Udvalget vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love

Udvalget blev nedsat den 20. december 2022 med henblik på behandling af L 5 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og forskellige andre love, 2022-23 (2. samling).
Se L 5, 2022-23 (2. samling)

Kontakt

Udvalgssekretær Ida Holmgaard
E-mail - tlf. +45 3337 5508

Udvalgsassistent Dan Westfall
E-mail - tlf. +45 3337 5537