Folketingets åbning

Den første tirsdag i oktober er en ganske særlig dag i dansk politik. Hvert år på denne dag åbner Folketinget, og et nyt folketingsår skydes i gang.

Større

Ifølge grundlovens § 36, stk. 1, begynder Folketingsåret altid den første tirsdag i oktober, hvor Folketinget skal sættes på ny.

Præcis kl. 12 starter årets første møde i Folketingssalen. Det indledes af aldersformanden, der er det medlem, som har siddet længst tid i Folketinget.

Valg af formand

Folketingets åbningsdag forløber på næsten samme måde hvert år. Det første møde begynder med, at Folketinget vælger 1 formand og 4 næstformænd. De udgør tilsammen Folketingets ledelse, Præsidiet. Præsidiemedlemmerne udpeges af de fire største folketingsgrupper, der ikke har besat formandsposten. Efter formandsvalget overtager formanden mødets ledelse efter aldersformanden.

Folketingets Præsidium Folketingets formand

Åbningstalen

Når formanden og næstformændene er valgt, går landets statsminister på talerstolen og holder sin åbningstale. I åbningstalen gør statsministeren status over rigets tilstand. I grundlovens § 38, stk. 1, står der »På det første møde i Folketingsåret afgiver statsministeren en redegørelse for rigets almindelige stilling og de af regeringen påtænkte foranstaltninger.«

Ud over den mundtlige tale består åbningstalen også af en skriftlig del, nemlig regeringens lovprogram eller lovkatalog. Det er en gennemgang af de lovforslag, regeringen påtænker at fremsætte i den nye folketingssamling. Åbningstalen er derfor en god mulighed for den siddende statsminister til at vise regeringens ideologiske grundlag og fremhæve, hvor regeringen står i konkrete sager. 

Talen afsluttes med et trefoldigt leve for Danmark.

Kongehuset overværer åbningstalen

På åbningsdagen ankommer repræsentanter for kongehuset til Folketinget om formiddagen. De bliver altid taget imod af Folketingets formand, som byder velkommen foran indgangen til Christiansborg.

Kongehuset har overværet Folketingets åbning hvert år siden 1966. Frem til 1968 sad kongehuset placeret blandt folketingsmedlemmerne foran talerstolen. I 1968 blev den nuværende kongeloge ombygget, så kongefamilien kunne bruge den i forbindelse med åbningerne. Den kongelige familie sidder nu i kongelogen i Folketingssalen, hvorfra den kan overvære åbningen.

Åbningsdebatten

Åbningstalen bliver ikke debatteret på åbningsdagen, men sættes til debat om torsdagen i åbningsugen. Dette er en af årets store debatter, hvor folketingsmedlemmerne tager en lang diskussion om aktuelle politiske sager og får markeret deres mærkesager. Åbningsdebatten starter om morgenen og varer som regel til sent ud på aftenen.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Leksikon

Gå til leksikon
Lovprogram
Hvert år præsenterer regeringen et katalog over de lovforslag, den forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret.
Folketingets formand
Folketingets formand har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen og afviklingen af Folketingets arbejde og leder forhandlingerne i Folketingssalen. Formanden er et af fem medlemmer af Folketingets Præsidium.
Folketingsåret
Folketingsåret går fra den første tirsdag i oktober til den første tirsdag i oktober det følgende år.