Tidligere møder

Møde i salen
06-12-2023 kl. 13:00

Møde i salen

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.

Luk redigering

i
i
00:26:13

Møde i salen

1.1) Spm. nr. S 292: Om et egnet sanktionsinstrument i fordømmelsen af de folkeretsstridige bosættelser på Vestbredden.

Trine Pertou Mach (EL):

Mener ministeren, at det vil være et egnet sanktionsinstrument i fordømmelsen af de folkeretsstridige bosættelser på Vestbredden, at Danmark – på linje med hvad USA’s præsident Joe Biden har bebudet – udsteder indrejseforbud til ekstremistiske israelske bosættere, der har begået vold mod civile palæstinensere, og er ministeren enig med spørgeren i, at spørgsmål om internationale sanktioner for brud på folkeretten henhører under udenrigsministerens og ikke under udlændinge- og integrationsministerens ressortområde?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen »U.S. Prepared to Issue Visa Bans on Israeli »xtremists« Attacking Palestinians in West Bank, Biden Says« (oversat fra engelsk: »USA er klar til at udstede visumforbud til israelske »ekstremister«, der angriber palæstinensere på Vestbredden, siger Biden«) på haaretz.com den 18. november 2003 og til ministerens skriftlige svar på spørgsmål nr. S 246, hvor ministeren henviser til, at spørgsmål om indrejse i Danmark hører under udlændinge- og integrationsministerens ressortområde.

 
1.2) Spm. nr. S 294: Om at sikre en efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået af Israel i Gaza.

Trine Pertou Mach (EL):

Hvad vil regeringen gøre for at sikre en efterforskning af mulige krigsforbrydelser begået af Israel i Gaza set i lyset af Danmarks i øvrigt prisværdige indsats for at sikre efterforskning af krigsforbrydelser begået under krigen i Ukraine?

 
1.3) Spm. nr. S 290: Om en ansvarlig velfærdspolitik.

Pelle Dragsted (EL):

Mener ministeren, at det er ansvarlig velfærdspolitik, SVM-regeringen står for, når sygehuse i Region Nord aktuelt er nødsaget til at nedlægge 229 stillinger som konsekvens af en underfinansieret økonomiaftale fra maj måned og en netop indgået finanslovsaftale, der ikke imødekommer de massive udfordringer, sundhedsvæsenet står i, bl.a. med personalemangel, samtidig med at regeringen i stedet har valgt at prioritere skattelettelser til de danskere, der i forvejen har så rigeligt?

Skriftlig begrundelse

Velfærden og sundhedsvæsenet især er i krise. Alt for mange patienter oplever lange ventetider, der er alvorlige problemer på bl.a. kræftområdet, arbejdspresset på medarbejdere er meget stort, og for en lang række specialer og afdelinger mangler der medarbejdere.

 
1.4) Spm. nr. S 289: Om artiklen »AUH-ledelse er på hotelseminar for 300.000, mens medarbejdere skal bremse brug af kurser«.

Nick Zimmermann (DF):

Hvad mener ministeren om, at Region Midtjylland gennemfører et luksusophold på Kolding Fjord Hotel – det bedste hotel på egnen – lige efter man har meddelt ansættelsesstop i regionen og der bliver udrullet besparelser, som går ud over patienter, pårørende og personale?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen »AUH-ledelse er på hotelseminar for 300.000, mens medarbejdere skal bremse brug af kurser« af 29. november 2023 på dr.dk.

 
1.5) Spm. nr. S 241: Om det er acceptabelt, at DR ukritisk videreformidler Eva Ersbølls beskyldninger mod spørgeren.

Mikkel Bjørn (DF):

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at DR ukritisk videreformidler Eva Ersbølls grove og fuldstændig grundløse beskyldninger mod spørgeren om, at spørgeren overtræder forvaltningsretten, forvaltningsloven og GDPR-reglerne og desuden undergraver retsstatsprincipperne, ved at spørgeren interesserer sig for Indfødsretsudvalgets lovarbejde, når enhver ved, at disse love og regler ikke finder anvendelse i forbindelse med Folketingets arbejde?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til artiklen »Formanden for indfødsretsudvalg tjekker statsborgerskabsansøgeres Facebook-profiler: »Det er imod almindelige retsstatsprincipper«« bragt den 11. november 2023 på DR’s hjemmeside.

 
1.6) Spm. nr. S 297: Om målsætningerne i EU’s Biodiversitetsstrategi.

Søren Egge Rasmussen (EL):

Er ministeren enig i, at Danmark som minimum skal bidrage med at nå målsætningerne i EU’s Biodiversitetsstrategi, hvorefter 30 pct. land- og havområder beskyttes i 2030, hvoraf 10 pct. skal være strengt beskyttet, og at EU’s målsætninger skal opfyldes hurtigst muligt i Danmark?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til Biodiversitetsrådets årsrapport 2023 »Mod robuste økosystemer - anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet« udgivet den 23. november 2023, hvor det konkluderes, at Danmark mindst bør bidrage med det, som er EU’s mål.

 
1.7) Spm. nr. S 300: Om at landbrugsarealet skal reduceres med 600.000 ha.

Søren Egge Rasmussen (EL):

Er ministeren enig med Biodiversitetsrådet og professor Stig Markager i, at landbrugsarealet skal reduceres med 600.000 ha for at sikre vandmiljøet og genopretning af biodiversitet?

 
1.8) Spm. nr. S 296: Om at regeringen ikke har gjort noget for at forbedre kvaliteten i dagtilbud.

Lotte Rod (RV):

Hvad er ministerens holdning til, at regeringen ikke har gjort noget for at forbedre kvaliteten i dagtilbud, siden undersøgelsen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd viste, at kun en ud af ti vuggestuer har god kvalitet?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til rapporten Kvalitet i dagtilbud fra 2023 udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE).

 
1.9) Spm. nr. S 281: Om dansk indfødsret.

Mette Thiesen (DF) (medspørger: Mikkel Bjørn (DF)):

Finder ministeren det acceptabelt, at mere end hver fjerde indvandrer i lovforslaget om meddelelse af indfødsret, 776 af 2.769, dvs. 430 bipersoner, 211 med dispensation og 135 statsløse født i Danmark, ikke opfylder de såkaldte strenge betingelser for opnåelse af indfødsret, og vil ministeren arbejde for, at opfyldelse af samtlige betingelser skal være det absolutte udgangspunkt for opnåelse af dansk indfødsret?

 
1.10) Spm. nr. S 284: Om Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer.

Rosa Lund (EL):

Hvordan vil ministeren sikre, at Sabaahs vigtige arbejde med minoritetsetniske lgbt+-personer fortsat vil blive løftet, når der ikke afsættes tilstrækkelige midler til Sabaah på den nye finanslov?

 
1.11) Spm. nr. S 285: Om at man tilbød minkavlerne samme rente for deres erstatning, som staten kræver af landmænd.

Carsten Bach (LA):

Synes ministeren, at det ville være rimeligt, at man tilbød minkavlerne samme rente for deres erstatning, som staten kræver af de landmænd, man mener er blevet overkompenseret for udtagning af lavbundsjorder?

 
1.12) Spm. nr. S 293: Om su.

Katrine Robsøe (RV):

Hvilke overvejelser gør ministeren sig om, at regeringens afkortning af uddannelserne og su'en kan øge præstationspresset og nulfejlskulturen blandt fremtidens studerende?

 
1.13) Spm. nr. S 295: Om su.

Katrine Robsøe (RV):

Hvordan forholder ministeren sig til, at de su-besparelser, der fremgår af regeringsgrundlaget, især vil ramme helt almindelige studieskiftere og gøre det dyrere for fremtidens unge at vælge om?

 
1.14) Spm. nr. S 298: Om at regeringen ikke har gjort noget for at uddanne flere pædagoger eller lave en ny pædagoguddannelse.

Lotte Rod (RV):

Hvad er ministerens holdning til, at regeringen ikke har gjort noget for at uddanne flere pædagoger eller lave en ny pædagoguddannelse, siden undersøgelsen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd viste, at kun en ud af ti vuggestuer har god kvalitet?

Skriftlig begrundelse

Der henvises til rapporten Kvalitet i dagtilbud fra 2023 udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE).

 

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

(Talen er under udarbejdelse)

Værsgo til oplæsning af spørgsmålet.

Tak. Hvad er ministerens holdning til, at regeringen ikke har gjort noget for at uddanne flere pædagoger eller lave en ny pædagoguddannelse, siden undersøgelsen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd viste, at kun en ud af ti vuggestuer har god kvalitet?

Tak for spørgsmålet om et vigtigt emne. Jeg bliver så nødt til at anfægte præmissen, for det er jo ikke rigtigt, når der bliver sagt, at regeringen ikke har gjort noget. Altså, vi har f.eks. tilvejebragt finansiering til en helt ny pædagoguddannelse. Det er immer væk et vigtigt sted at starte, altså at man har penge at gøre med, hvis man vil hæve kvaliteten. Så har vi sammen med partierne bag aftalen om »Reform af universitetsuddannelserne i Danmark« fra 2025 prioriteret 200 mio. kr. stigende til 300 mio. kr. årligt i 2030 til professionsbacheloruddannelserne på velfærdsområdet, herunder til en ny pædagoguddannelse.

Et klassisk kvalitetsløft af pædagoguddannelsen kan ikke stå alene. Hvis vi skal lykkes med ambitionen om at løse både rekrutteringsudfordringer og udfordringer med kvalitet i den pædagogiske praksis, er der behov for at se mere grundlæggende på det. Har vi f.eks. de rette uddannelsestilbud til både de fagligt stærke studerende og til dem med svagere studieforudsætninger? Og hvordan får vi endnu flere til at synes, at den videregående pædagogiske uddannelse er attraktiv?

Den slags grundovervejelser tager lidt længere tid end et klassisk kvalitetsløft af pædagoguddannelsen som sådan. Det kan bl.a. handle om at se på nye uddannelsesmodeller, hvor man f.eks. som studerende kan uddanne sig eller videreuddanne sig, mens man er i job, og i det hele taget skabe nye veje for både fagligt stærke studerende og studerende med svagere studieforudsætninger.

Vil regeringen sætte krav om pædagogandel i minimumsnormeringerne?

Undskyld, jeg hørte ikke spørgsmålet.

Vil regeringen sætte krav om pædagogandel i minimumsnormeringerne?

Det mener jeg ligger uden for rammen af den her spørgetid.

Vil regeringen lave en uddannelsesstilling i alle vuggestuer, sådan at man hele tiden er i gang med at uddanne en medhjælper til en pædagog?

Det mener jeg også ligger uden for rammen af den her spørgetid.

Hvad har ministeren gjort for pædagoguddannelsen, så pædagoger får viden om børns udvikling?

Vi har jo bl.a. gjort det, at vi har truffet en politisk beslutning i en meget bred forligskreds, hvor spørgerens parti desværre ikke var med, om, at der skal laves en ny pædagoguddannelse, at vi vil reformere hele området for professionsbacheloruddannelser, og så har vi også tilvejebragt finansiering for faktisk at kunne føre det ud i den virkelige verden.

Det afslutter spørgsmålet. Tak til uddannelses- og forskningsministeren, og tak til fru Lotte Rod, Radikale Venstre.

Hermed er spørgetiden afsluttet

 
 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

06-12-2023 kl. 13:00

Møde nr. 30 i salen

Afspiller

06-12-2023 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om nitrat i drikkevand

Afspiller

05-12-2023 kl. 13:00

Møde nr. 29 i salen

Afspiller

01-12-2023 kl. 10:00

Møde nr. 28 i salen

Afspiller

01-12-2023 kl. 08:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

30-11-2023 kl. 15:00

Åbent ekspertmøde i Sundhedsudvalget om personlig medicin

Afspiller

30-11-2023 kl. 14:00

Konference om modeller for politisk inddragelse af nationale mindretal – erfaringer og udfordringer

Afspiller

30-11-2023 kl. 12:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om administrative byrder for foreningslivet

Afspiller

30-11-2023 kl. 10:00

Møde nr. 27 i salen

Afspiller

29-11-2023 kl. 14:30

Møde i Europaudvalget om lobbyisme og interessekonflikter i forbindelse med COP28

Afspiller

29-11-2023 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om L 65

Afspiller

29-11-2023 kl. 13:00

Møde nr. 26 i salen

Afspiller

28-11-2023 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om behandling af ME-patienter

Afspiller

28-11-2023 kl. 13:00

Møde nr. 25 i salen

Afspiller

24-11-2023 kl. 10:00

Møde nr. 24 i salen

Afspiller

24-11-2023 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-11-2023 kl. 15:30

Høring i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om CO2e-afgift på landbruget

Afspiller

23-11-2023 kl. 14:00

Åbent samråd i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om ministerens redegørelse og kommentar til Klimarådets »Kommentering af Klimaprogram 2023«

Afspiller

23-11-2023 kl. 13:00

Åbent samråd i Socialudvalget om retssikkerhed for borgere med handicap

Afspiller

23-11-2023 kl. 13:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsvilkårene i hotel- og restaurationsbranchen

Afspiller

23-11-2023 kl. 11:30

Åbent samråd i Udvalget for Digitalisering og It om anvendelsen af ansigtsgenkendelsesteknologi

Afspiller

23-11-2023 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om ulvesikring af Danmark

Afspiller

23-11-2023 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om højere administrative bøder i skattesager

Afspiller

23-11-2023 kl. 10:00

Møde nr. 23 i salen

Afspiller

22-11-2023 kl. 13:00

Møde nr. 22 i salen

Afspiller

22-11-2023 kl. 09:00

Ekspertmøde i Boligudvalget om bæredygtigt byggeri

Afspiller

22-11-2023 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om forbud mod utilbørlig beh. af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund

Afspiller

21-11-2023 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundhedsudvalget om almen praksis og om Medicinrådets prioritering af nye lægemidler

Afspiller

21-11-2023 kl. 14:00

Temamøde i Ligestillingsudvalget om piger og kvinder med ADHD

Afspiller

21-11-2023 kl. 13:15

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om udviklingen med sympati-demonstrationer for terror-organisationer

Afspiller

21-11-2023 kl. 13:00

Møde nr. 21 i salen

Afspiller

17-11-2023 kl. 10:00

Møde nr. 20 i salen

Afspiller

17-11-2023 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-11-2023 kl. 13:00

Høring i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om atomkraft

Afspiller

16-11-2023 kl. 11:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sikkerhed i Gellerupparken

Afspiller

16-11-2023 kl. 10:00

Møde nr. 19 i salen

Afspiller