Folketinget

Folketinget vedtager landets love og kontrollerer, hvordan regeringen administrerer dem. Folketinget vedtager også statens budget.

Folketingets arbejde

Folketinget er Danmarks parlament. Her vedtages al lovgivning i Danmark. Folketingets grundlæggende opgaver er beskrevet i grundloven.

Folketingets kontrol med regeringen

Folketinget kontrollerer, om regeringen fører Folketingets love ud i livet, som de var tænkt, og om der sker magtmisbrug.

Finansloven

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år og viser, hvilke områder regeringen vil prioritere. Den er derfor årets vigtigste lov.

Hvem er hvad i Folketinget

Her kan du se Folketingets Præsidium og de folketingsmedlemmer, der er partiformænd, gruppeformænd, politiske ordførere m.m. 

Borgerforslag

Borgere kan oprette et borgerforslag, hvis de mener noget i lovgivningen eller samfundet skal være anderledes.

Lovgivningsprocessen

Hvert år bliver der fremsat omkring 200 lovforslag og 200 beslutningsforslag i Folketinget.

Udvalgsarbejdet

Folketingets udvalg arbejder med hvert deres fagområde. De behandler lovgivning, og de kontrollerer regeringens arbejde.

Folketingsmedlemmernes hverdag

Folketingspolitikernes arbejdsdage er fyldt af politiske møder, både i Folketinget og rundt om i landet.

Folketingets åbning

Den første tirsdag i oktober er en ganske særlig dag i dansk politik. Hvert år på denne dag åbner Folketinget, og et nyt folketingsår skydes i gang.

Tal og fakta om Folketinget

Hvem er det yngste folketingsmedlem? Hvor mange kvinder sidder i Folketinget? Hvem har været løsgængere? Her på siden er nogle af de historiske medlemsoversigter, der ofte efterspørges, samlet.