Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte

Rådet har til opgave at drøfte spørgsmål om beskæftigelse af de indsatte i fængselsvæsenets anstalter, herunder beskæftigelsens forhold til det private erhverv.

Større
Folketinget vælger 2 af de 9 medlemmer af Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelse af de indsatte. De pågældende skal være folketingsmedlemmer. Valget sker for 4 år ad gangen. 

Reglerne om tilsynsrådet findes i Justitsministeriets cirkulære om forretningsorden for tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af indsatte på matrikler under kriminalforsorgen. 

Du kan læse mere om tilsynsrådet på Justitsministeriets hjemmeside.