Retskrivningsvejledning

Folketinget skal som andre offentlige institutioner følge Retskrivningsordbogens anvisninger. Men hvad gør man i Folketinget, når Retskrivningsordbogen giver valgfrihed imellem flere lige korrekte former eller slet ikke giver svar? Det er opført i det elektroniske opslagsværk Sprogbasen.

Som offentlig institution har Folketingets Administration pligt til at følge Retskrivningsordbogens anvisninger. Men Retskrivningsordbogen giver på flere områder valgfrihed mellem to eller flere lige korrekte former eller skrivemåder, og andre sproglige udfordringer giver Retskrivningsordbogen slet ikke svar på. Det gælder blandt andet biords-t, komma og stavning af ord og udtryk, der er helt nye i dansk sprog.

Folketingstidende har opstillet retningslinjer for, hvilke former der anvendes i referatet af Folketingets forhandlinger og andet. Alt dette er samlet i det elektroniske opslagsværk Sprogbasen, hvor reglerne er illustreret med talrige eksempler.

Gå til Sprogbasen
Folketingets Oplysning
Tlf.: 3337 3338
Send en e-mail